Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Bosna a Hercegovina

 

Bosna a Hercegovina patří dlouhodobě k zahraničněpolitickým prioritám České republiky, což je jeden z důvodů, proč je zařazena do nejvyšší kategorie prioritních zemí ZRS ČR, mezi tzv. programové země.

Bosna a Hercegovina stále patří mezi nejméně rozvinuté země Evropy i samotného západního Balkánu. Dle kategorií OECD/DAC se Bosna a Hercegovina řadí mezi země s nižším středním příjmem. Aktuálně se nachází na 81. místě dle indexu lidského rozvoje a 14 % obyvatel žije pod hranicí chudoby.

Bosna a Hercegovina patří dlouhodobě k zahraničněpolitickým prioritám České republiky, což je jeden z důvodů, proč je dle Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR na léta 2010 – 2017 zařazena do nejvyšší kategorie prioritních zemí, mezi tzv. programové země. V návaznosti na dosavadní výsledky rozvojové spolupráce, tradičně dobré vzájemné vztahy a při vědomí úsilí Bosny a Hercegoviny o vstup do EU byl zpracován Program rozvojové spolupráce na období 2011 – 2017, jehož hlavním cílem  je zlepšení ekonomické a sociální situace v Bosně a Hercegovině a podpora v integraci do EU. Česká rozvojová spolupráce se proto v Bosně a Hercegovině zaměřuje na předávání zkušeností a poskytování pomoci při budování administrativních kapacit nutných pro členství v EU, přizpůsobování legislativy a technickou pomoc v daných sektorech.

Rozvojová spolupráce ČR a Bosny a Hercegoviny je zaměřena na sektory:

  • státní správa a občanská společnost
  • zásobování vodou a sanitace
  • obecná ochrana životního prostředí
  • výroba a dodávky energie
  • zemědělství, lesnictví a rybolov
  • zdravotnictví.

Kromě rozvojových projektů v gesci České rozvojové agentury (ČRA) jsou v Bosně a Hercegovině rovněž realizovány malé lokální projekty při zastupitelském úřadu (ZÚ), projekty transformační spolupráce v gesci odboru lidských práv a transformační politiky (LPTP) MZV ČR, projekty „Aid for Trade“ Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, projekty bezpečnostní spolupráce Ministerstva vnitra ČR, projekt technické asistence v oblasti řízení veřejných financí Ministerstva financí ČR a studentům z Bosny a Hercegoviny jsou nabízena vládní stipendia.

.