Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Afghánistán

 

Afghánistán patří mezi nejchudší země světa. V důsledku více než třiceti let bojů, značné vnitřní nestability a špatné bezpečnostní situace, ale i technologické a infrastrukturní zaostalosti čelí tato země mimo jiné vysoké míře negramotnosti a nedostatečných vzdělávacích kapacit. Index lidského rozvoje zemi řadí na 175. místo v žebříčku UNDP (ze 186 hodnocených zemí).

 

Tyto poměry se ještě zhoršují v zemědělských oblastech, kde žije 75 % obyvatelstva země. Ačkoliv pouze 12 % celkové rozlohy Afghánistánu poskytuje obdělávatelnou půdu a jen 40 % polností je zavlažovaných, činí příspěvek zemědělství HDP Afghánistánu zhruba 50 %.

Od roku 2008 byl vlajkovou lodí českých rozvojových aktivit provinční rekonstrukční tým v provincii Lógar, který ukončil svou činnost na konci ledna 2013.  Za dobu své činnosti uskutečnil PRT 141 rekonstrukčních a rozvojových projektů a 111 projektů rychlého dopadu. 

Afghánistán zůstává  prioritní zemí zahraniční rozvojové spolupráce. Českou a afghánskou stranou dohodnutý  Program rozvojové spolupráce 2013 - 2017 vytyčuje  i hlavní sektory působení,  jež vycházejí z dosavadních zkušeností a úspěšných projektů. Jsou to:

·         zemědělství

·         voda a sanitace

·         vzdělávání

Navíc jsou v Afghánistánu zohledňována průřezová témata, jimiž jsou:  řádná správa věcí veřejných, boj proti korupci, prevence drogových závislostí, podpora nevládních organizací,  podpora rovného postavení žen a dalších zranitelných skupin obyvatel a spolupráce při transferu technologií, jakož i podpora malého a středního podnikání a kapacit afghánské státní správy.

Na projekty ZRS v Afghánistánu bylo v roce 2013 vyčleněno 21 mil. Kč, na rok 2014 je plánováno 24 mil. Kč. Dvoustranná (projektová) spolupráce, kterou řídí Česká rozvojová agentura a realizují české subjekty působící v Afghánistánu, je a bude i nadále kombinována s přímou podporou formou příspěvků ČR do afghánských i mezinárodních rozvojových fondů a malých lokálních projektů uskutečňovaných v prostřednictvím afghánských a zahraničních subjektů a monitorovaných prostřednictvím velvyslanectví ČR v Kábulu.

Další informace naleznete také na stránkách České rozvojové agentury.

Přehled projektů ZRS ČR

V příloze naleznete přehled rozvojových projektů realizovaných v roce 2014 v Afghánistánu. Další související informace naleznete na webové stránce České rozvojové agentury. více ►

.