Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Palestinská autonomní území

 

Palestinská autonomní území patří k chudším zemím blízkovýchodního regionu, přičemž jejich ekonomicko-sociální stabilita je velmi důležitá pro celou oblast. Dle indexu lidského rozvoje OSN (Human Development Index) zaujímala v roce 2013 Palestina 110. místo (ze 186 zemí). ČR sem svou pomoc směřuje již od 90. let. Až do současnosti se rozvojová spolupráce ČR zaměřuje geograficky zejména na guvernorát Tubás a sektorově na energetiku, vodní hospodářství a zemědělství. Palestinská autonomní území patří mezi 10 prioritních (projektových) zemí podle vládní Koncepce rozvojové spolupráce 2010–2017.

Vzhledem ke specifickým podmínkám, které panují na území Palestinské autonomie, bylo rozhodnuto pokračovat v aktivitách ZRS ČR formou poskytování finančních darů Palestinské samosprávě na konkrétní projekty.

Z prostředků vyčleněných na dvoustrannou zahraniční rozvojovou spolupráci v roce 2013 ČR v zemi realizovala 7 projektů (3 bilaterální a 4 malé lokální projekty) v celkové hodnotě přes 10 mil. Kč.

V rámci ZRS ČR s Palestinou, která je realizována formou poskytnutí peněžního daru palestinské správě, jsou aktuálně realizovány projekty zaměřené na II. a III. fázi budování fotovoltaické elektrárny v Tubásu a modernizaci systému kapilárního zavlažování s využitím obnovitelných zdrojů energie v celkové hodnotě 8,5 mil. Kč.

V akademickém roce 2013/14 byla Palestině poskytnuta 3 vládní stipendia, celkově v ČR studuje 13 vládních stipendistů z PAÚ. V roce 2014/2015 nabízí ČR Palestině opět 3 místa ke studiu v českém jazyce.

V letech 2009–2013 ČR poskytla Palestině humanitární pomoc v celkové výši 28,5 mil. Kč (z toho 4 mil. Kč v roce 2013)  prostřednictvím organizací UNRWA a Caritas Jerusalem na podporu palestinského obyvatelstva zasaženého konfliktem v Sýrii a palestinských uprchlíků v Gaze i na Západním břehu.

přílohy

přehled projektů PAU 59 kB xls (Excel tabulka) 20.1.2014

.