Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Koncepce, plány, přehledy

 

Tato kapitola je rozdělena do podkapitol:

Dublinská deklarace

Na podzim roku 2022 byla přijata po společném úsilí skupiny GEAN (Global Education Network Europe) Dublinská deklarace. Dublinská deklarace vymezuje strategický rámec pro zlepšování a rozvoj… více ►

Plán zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2024

Vláda ČR schválila dne 16. srpna 2023 svým usnesením č. 605 materiál „Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2024 a střednědobý výhled jejího financování v letech… více ►

Přehled rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR v roce 2021

thumb

Na zahraniční rozvojovou spolupráci v gesci MZV a České rozvojové agentury bylo v roce 2021 vynaloženo přes 758 mil. Kč, na humanitární pomoc 144 mil. Kč. V přiloženém přehledu se můžete seznámit… více ►

Plán zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2023

Metodika ZRS ČR

Metodika zahraniční rozvojové spolupráce ČR je zastřešujícím dokumentem, který zakotvuje hlavní role a úkony v rámci projektového cyklu uplatňovaného při realizaci rozvojových a humanitární… více ►

Shrnujicí přehled rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR 2020

V návaznosti na schválení dokumentu "Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR v roce 2020" vládou připravilo MZV stručný shrnující přehled celkového… více ►

Plán ZRS ČR na rok 2022

Usnesením vlády č. 535 z 14. června 2021 byl schválen Plán zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2022 s výhledem financování do roku 2024. V roce 2022 bude na ZRS ČR v gesci MZV a České… více ►

Plán ZRS ČR na rok 2021

Usnesením vlády č. 618 z 8. června 2020 byl schválen Plán zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2021 s výhledem financování do roku 2023. V roce 2021 bude na ZRS ČR v gesci MZV a České rozvojové… více ►

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) ČR za rok 2018

Oficiální rozvojová pomoc České republiky poskytnutá v roce 2018 dosáhla výše 6,639 miliardy Kč (305,53 milionů USD) a činila 0,13 % HND. více ►

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) ČR za rok 2017 - grafický přehled

Oficiální rozvojová pomoc České republiky poskytnutá v roce 2017 dosáhla výše 7,1 mld. Kč a činila 0,15 % HND. více ►

Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR v roce 2017

Dne 19. června 2018 vláda projednala Informaci o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci České republiky v roce 2017, která vedle naplnění Plánu ZRS na rok 2017 obsahuje… více ►

Podklady k ODA 2017

Statistické výkaznictví Oficiální rozvojové pomoci (ODA) za rok 2017 tvoří MZV v součinnosti s Českou rozvojovou agenturou a s dalšími poskytovateli veřejných prostředků na rozvojové aktivity ve… více ►

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) ČR za rok 2016

Oficiální rozvojová pomoc České republiky poskytnutá v roce 2016 dosáhla výše 6,4 mld. Kč a činila 0,14 % HND. více ►

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2016

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v roce 2016 poskytuje přehled o bilaterální rozvojové spolupráci realizované dle Plánu ZRS a dalších dvoustranných i mnohostranných aktivitách… více ►

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) ČR za rok 2015

V návaznosti na dokončení statistického výkaznictví oficiální rozvojové pomoci (ODA) poskytnuté Českou republikou v roce 2015 MZV zveřejňuje statistický přehled ODA za poslední léta. více ►

Plán ZRS ČR na rok 2017

Usnesením vlády ze dne 11. července 2016 č. 631 byl schválen Plán ZRS ČR na rok 2017 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2019. V roce 2017 tak bude na rozvojovou spolupráci,… více ►

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2015

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v roce 2015 poskytuje přehled o bilaterální rozvojové spolupráci realizované dle Plánu ZRS a dalších dvoustranných i mnohostranných aktivitách… více ►

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) ČR za rok 2014

Česká ODA za rok 2014 dosáhla výše 4,4 miliardy Kč, což představuje ve srovnání s loňským rokem navýšení o 279 miliónů Kč. Mezinárodně sledovaný a srovnatelný ukazatel ODA / HND zůstává stejný… více ►

Publikace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2013

Ministerstvo zahraničních věcí ČR připravilo publikaci o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2013 obsahující souhrnné informace o rozvojových aktivitách ČR. více ►

.