Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Etiopie

 

Navzdory ekonomickému růstu v posledních letech patří Etiopie stále mezi nejchudší země na světě. Podle indexu lidského rozvoje je Etiopie na 173. místě.

Zemi chybí základní infrastruktura, potýká se s vysokou negramotností, obyvatelé nemají zajištěn přístup ke kvalitní vodě. Ekonomika země je postavena na zemědělství, které však má pouze omezené přírodní zdroje a situaci zhoršují opakující se sucha a hladomory. V dobách Československa patřila Etiopie k největším obchodním partnerům v Africe (např. investiční celky - koželužna, lisovna kovů, obuvnický závod, pivovary, obilní mlýny, pneumatikárna, vodní elektrárna či textilní továrny).

Dle Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR na léta 2010 – 2017 patří Etiopie do nejvyšší kategorie prioritních zemí, mezi tzv. programové země. ČR zde v rámci ZRS působí především v sektorech:

  • zemědělství;
  • voda a sanitace;
  • vzdělávání;

v menší míře pak v sektorech:

  • zdravotnictví;
  • obecná ochrana životního prostředí.

Kromě rozvojových projektů v gesci České rozvojové agentury (ČRA) jsou v Etiopii rovněž realizovány malé lokální projekty při zastupitelském úřadě (ZÚ), projekty rozvojového partnerství pro soukromý sektor, program Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, trilaterální projekty, etiopským studentům jsou nabízena vládní stipendia a probíhá zde i program vysílání učitelů. 

Přehled projektů ZRS ČR v Etiopii

V příloze je uveden Přehled rozvojových projektů realizovaných v Etiopii od roku 2001 až do současnosti. více ►

.