Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Mnohostranná zahraniční rozvojová spolupráce ČR

 

Vzhledem ke komplexnosti rozvojových problémů současného světa nelze dosáhnout jejich úspěšného řešení pouze poskytováním dvoustranné pomoci. Pro zásadní a udržitelné zlepšení kvality života lidí v rozvojových zemích je nutné koordinované globální úsilí, zahrnující rozsáhlý okruh politik – kromě rozvojové spolupráce také mezinárodní obchod, ochranu životního prostředí včetně opatření v souvislosti se změnou klimatu, daňovou problematiku, boj proti korupci, otázky bezpečnosti, migrace, apod.

ČR v tomto směru spolupracuje s řadou mezinárodních organizací, které usilují o celosvětové snížení chudoby. Zapojuje se zejména do rozvojových aktivit Evropské unie, Organizace spojených národů, mezinárodních finančních institucí, OECD a dalších mezivládních organizací.

Způsoby zapojení ČR do činnosti mezinárodních organizací jsou různorodé: v mnoha případech jde o přímé zapojení českých expertů do rozvojových projektů realizovaných danou organizací, nezřídka jsou podpořeny přesně vymezené aktivity organizace v konkrétní rozvojové zemi. Základní formou participace je ovšem poskytnutí finančního příspěvku do rozpočtu dané organizace. Kromě povinných odvodů, které vyplývají přímo z členství v těchto organizacích, poskytuje ČR každoročně vybraným organizacím účelové finanční příspěvky, přičemž se snaží o to, aby byly zároveň v rostoucí míře využívány kapacity českých expertů. ČR se účastní práce mezinárodních organizací také v řídících, výkonných či jiných orgánech, kde se podílí na stanovení strategií a rámcových plánů činnosti.

Vládou schválená Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018 – 2030 stanovuje v multilaterální oblasti jako prioritní organizace Evropskou unii, Rozvojový program OSN (UNDP), Dobrovolnický program OSN (UNV), Organizaci pro výživu a zemědělství (FAO) a Rozvojový výbor OECD. 

Více informaci naleznete v podkapitolách:

přílohy

Strategie ZRS ČR na léta 2018-2030 453 kB pdf (Acrobat dokument) 26.6.2014

20. červen – Světový den uprchlíků

thumb

V roce 2000 vyhlásila OSN 20. červen Světovým dnem uprchlíků. Tento den vládní a nevládní organizace na celém světě připomínají fenomén nuceného vysídlení, který se dotýká životů milionů lidí.… více ►

Dnes slavíme Mezinárodní den dobrovolníků

thumb

Mezinárodní den dobrovolníků vyhlásila Organizace spojených národů na 5. prosince a mnoho organizací tak k této příležitosti pořádá kampaně či oslavy. Smyslem Mezinárodního dne dobrovolníků je… více ►

Příležitosti pro zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce

thumb

Pro dosažení cílů udržitelnosti, SDGs, je výhledově stále více potřeba zapojení soukromých zdrojů. Zdaleka ne pouze finančních, ale také lidských, expertních či technologických. Česko si výzvy,… více ►

Světový den za odstranění chudoby

thumb

Dnes si po celém světě připomínáme Mezinárodní den za odstranění chudoby, který byl vyhlášen Valným shromážděním OSN poprvé v roce 1992. Jeho smyslem je celosvětově šířit povědomí o problému… více ►

Světový humanitární den

thumb

Každý rok 19. srpna slavíme Světový humanitární den. Účelem Světového humanitárního dne je zvýšit povědomí o nelehkém osudu civilistů na celém světě, kteří se ocitli v konfliktu, a také uctít a… více ►

Již šestý ročník Cen SDGs zahájil výzvou k podávání přihlášek projektů

thumb

Ceny SDGs, pořádané společností ASO, představují unikátní projekt, který přispívá k povědomí veřejnosti a aktivnímu přístupu společnosti k naplňování Cílů udržitelného rozvoje, na kterých se v… více ►

Světový den země a český příspěvek „Zelené diplomacii“ v rozvojovém světě

thumb

Na datum 22. dubna připadá Den země. Tento ekologicky motivovaný mezinárodní svátek, který je koordinován organizací Earth Day Network, má za cíl upozornit na dopady ničení životního prostředí a… více ►

Probíhá zasedání Výkonné rady UNDP, UNFPA a UNOPS

thumb

První letošní řádné zasedání Výkonné rady Rozvojového programu OSN (UNDP), Populačního fondu OSN (UNFPA) a Úřadu OSN pro projektové služby (UNOPS) probíhá v New Yorku od 31. ledna do 4. února… více ►

Mezinárodní den lidské solidarity

Na období Adventu připadá hned několik významných mezinárodních svátků, spojených s lidskou solidaritou, dobrovolnictvím a lidskými právy. více ►

.