Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Koordinace ZRS

 

V současném institucionálním uspořádání v souladu se zákonem 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci:

Ministerstvo zahraničních věcí připravuje strategické a koncepční dokumenty, každoroční Plány dvoustranné rozvojové spolupráce i střednědobé výhledy; zadává evaluace rozvojových projektů a programů a řídí Českou rozvojovou agenturu.

Česká rozvojová agentura zajišťuje realizaci rozvojové spolupráce, včetně identifikace vhodných projektů, jejich formulace, vypisování výběrových řízení (ve formě veřejných zakázek i dotací), podpisu smluv a monitoringu projektů.

Rezortní ministerstva se účastní práce v Radě pro ZRS, která zajišťuje meziresortní koordinaci a koherenci mezi cíli a prioritami ZRS a ostatními nástroji vládní politiky v rozsahu daném Statutem Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci (příloha UV č. 1439/2007 ze dne 19. 12. 2007), schváleným vládou.

Zastupitelské úřady v prioritních zemích plní významné úkoly při identifikaci a formulaci vhodných projektů i při monitoringu jejich realizace; jsou důležitým kontaktním místem pro státní a jiné instituce v partnerských zemích i pro české realizátory. Řada úkolů ve vztahu k partnerské zemi vyplývá také ze závazků ČR přijatých v EU.

Více informací naleznete v podkapitolách:

Role Rady pro ZRS a její statut

Rada pro ZRS vznikla k 1. lednu 2008 jako meziresortní koordinační orgán. více ►

Zápisy ze zasedání Rady pro ZRS

Odkazy o zahraniční rozvojové pomoci

Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Rada pro ZRS zajišťuje meziresortní koordinaci a koherenci mezi cíli a prioritami ZRS a ostatními nástroji vládní politiky v rozsahu daném statutem schváleným vládou (UV č. 1439/2007 ze dne 19.… více ►

Odbor rozvojové spolupráce

Prostřednictvím Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstvo zahraničních věcí více ►

.