b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání

Rozvojová spolupráce

Proběhly Czech Water Days v Doboji

thumb

V Doboji se 25. května uskutečnila akce Czech Water Days, během které se diskutovalo o perspektivě rozvoje vodovodní infrastruktury v Bosně a Hercegovině a moderních technologiích pro zásobování pitnou vodou a nakládání s odpadními vodami. Mezi… více ►

Čistý vzduch pro Maglaj - představen projekt ekologického vytápění

Po řadě přípravných činností proběhla v Maglaji prezentace projektu „Zavedení systému dálkového vytápění ve městě Maglaj“, který je realizován v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Bosně a Hercegovině. více ►

Návštěva Šimona Pánka Bosně a Hercegovině

thumb

Bosna a Hercegovina je jednou ze šesti prioritních zemí rozvojové spolupráce České republiky, a Šimon Pánka lze považovat za jednoho z průkopníků rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. I proto bylo zvláštním potěšením přivítat pana Pánka… více ►

Výzva k předkládání návrhů v rámci Challenge Fund

Český svěřenecký fond při UNDP zveřejnil v programu Challenge Fund výzvu k předkládání návrhů na inovativní řešení v oblasti: udržitelného růstu se zaměřením na oběhové hospodářství, ekologické hospodářství, technologie a udržitelný cestovní… více ►

Výzva k podání žádosti o stipendium Jiří Dienstbier Journalism Fellowships 2022

Velvyslanectví ČR v Sarajevu informuje, že Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda přijímá žádosti o stipendia do programu Jiří Dienstbier Journalism Fellowship na rok 2022. více ►

Moderní české termosolární úly darovány sarajevským včelařům

thumb

Díky spolupráci Spolku pro podporu opylovatelů v krajině Včelín a Sdružení včelařů kantonu Sarajevo v rámci partnerství České republiky a UNDP dostali včelaři ze Sarajeva i regionu příležitost dozvědět se o nových objevech ve včelařství. více ►

Česká republika pomáhá Bosně a Hercegovině být lépe připravena na mimořádné situace

thumb

V pátek 24. 7. předala velvyslankyně ČR v Bosně a Hercegovině, Ivana Hlavsová, Fakultní nemocnici v Sarajevu (KCUS) cenné vybavení pro lepší připravenost Fakultní nemocnice v boji proti pandemii. Toto vybavení pro transport infekčních pacientů,… více ►

Česká republika podporuje organizace občanské společnosti směřující k lepší demokratické společnosti

V rámci programu podpory malým lokálním projektům, projektům v oblasti tranzice a podpory nezávislým médiím, bylo v roce 2020 podpořeno celkem pět projektů v hodnotě 1 930 267,00 Kč (přibližně 138 000 KM). více ►

Výzva k předkládání návrhů v rámci Challenge Fund

Český svěřenecký fond při UNDP zveřejnil v programu Challenge Fund výzvu k předkládání návrhů na inovativní řešení v oblasti: udržitelného růstu se zaměřením na oběhové hospodářství, ekologické hospodářství, technologie a udržitelný cestovní… více ►

Společný rozvojový projekt zemí Visegrádské čtyřky a Japonska

thumb

Dne 12. prosince 2019 se velvyslanci Japonska a Visegrádské skupiny (Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) zúčastnili slavnostního předání prvního společného rozvojového projektu na základní škole Saburina v Sarajevu. Společný rozvojový projekt… více ►

Předávání zkušeností s čističkami odpadních vod v BaH

thumb

Velvyslanectví ČR v Sarajevu uspořádalo dne 15. října 2019 konferenci na téma „Přenos zkušeností s prováděním projektů na zřízení nebo rekonstrukci čistíren odpadních vod v Bosně a Hercegovině“, jejímž cílem bylo sdílet… více ►

Česká republika se podílela na vybudování solárního zdroje energie v Domu dětí v Zenici

thumb

V úterý 22. 10. 2019 byl za účasti velvyslance Jakuba Skalníka uzavřel malý lokální projekt na vybudování solárního zdroje energie pro ohřev vody v Domu dětí v Zenici. více ►

Pozvánka na konferenci „Právní a praktické nástroje pro ochranu řek na Západním Balkáně“

Velvyslanectví ČR Vás zve na mezinárodní konferenci pořádanou českou nevládní organizací Arnika, Centrem pro životní prostředí BaH a WWF Adria dne 27. – 29. listopadu 2019 v Sarajevu. více ►

Ministr vnitra ČR Jan Hamáček navštívil projekt potápěčů pyrotechniků z ČR a BaH

thumb

V pátek 11. 10. navštívil ministr vnitra České republiky Jan Hamáček mezinárodní potápěčskou základnu na břehu Mostarského jezera a ocenil tak vynikající a dlouholetou práci policejních potápěčů a pyrotechniků z České republiky a Bosny a… více ►

ČR připravila manuály pro lepší prevenci a zvládání katastrof

thumb

Česká republika ve spolupráci s UNDP ukončila roční projekt, který financovala ve výši 100 000 eur česká vláda, zaměřený na podporu zvyšování prevence a zvládání katastrof za lokální úrovni. Jednou z aktivit projektu bylo vypracování manuálů pro… více ►

Výzva k předkládání návrhů lokálních transformačních projektů 2020

Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině si dovoluje oznámit zahájení každoroční výzvy k předkládání návrhů na lokální transformační projekty 2020. více ►

Výzva k předkládání návrhů v rámci Challenge Fund

thumb

Český svěřenecký fond při UNDP zveřejnil v programu Challenge Fund již třetí výzvu k předkládání návrhů na inovativní řešení v rámci tématu „Ekonomický růst skrze inovativní technologie a/nebo zpracování dat, řízení přírodních zdrojů,… více ►

Výzva k předkládání návrhů na malé lokální projekty 2020

Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině si dovoluje oznámit zahájení každoroční výzvy k předkládání návrhů na malé lokální projekty 2020. Termín předkládání projektových námětů je 18. října 2019. více ►

Slavnostní předání zařízení pro státní pohraniční policii Bosny a Hercegoviny

thumb

Vláda České republiky v roce 2018 poskytla peněžní dar v hodnotě 25 mil. Kč, tj. cca 1 milion euro, Ministerstvu bezpečnosti Bosny a Hercegoviny na pomoc s řešením rostoucí migrační krize. více ►

Velvyslanec Skalník navštívil obec Laktaši

thumb

V úterý 20. 8. 2019 uskutečnil velvyslanec Skalník jednodenní návštěvu obce Laktaši. Svou příjemnou návštěvu zahájil v kanceláři starosty Ranka Karapetroviće. více ►

Česká republika hledá využití geotermální energie pro rozvoj Cazinu

thumb

Dne 28. srpna 2019 byly za účasti zástupců města Cazin, Velvyslanectví ČR v Sarajevu a médií slavnostně zahájeny vrtné práce v obci Rujnica, jejichž cílem je nalézt zdroj termální vody. více ►

Projekt Vodní mlýn na solární energii

thumb

Velvyslanec J. Skalník otevřel spolu s předsedkyní sdružení „Posavina bez mina“ paní Svjetlanou Pavlović a předsedou obce Boderište Slavkem Blaževićem dne 16. července 2019 v obci Boderište u Brčka nově vybudovaný vodní mlýn. více ►

Zahájení projektů na podporu nezávislých médií

thumb

Velvyslanec Skalník podepsal dne 27. 6. 2019 smlouvu s realizátory projektů na podporu nezávislých médií v Bosně a Hercegovině. Ministerstvo zahraničních věcí ČR tak v následujících měsících finančně podpoří projekt třech médií v BaH, kterými… více ►

Česká republika pomáhá obcím lépe se připravit na živelné pohromy

thumb

Velvyslanec Skalník spolu se zástupcem rezidenta UNDP Shukrob Khoshmukhamedov, po dvoudenním školení o ochranném a záchranném systému, předal certifikáty starostům a vedoucím i zaměstnancům civilní ochrany Maglaje, Livna a Mrkonjić Gradu, FBaH a… více ►

Česká republika pomáhá zdravotně postiženým občanům

thumb

Na Velvyslanectví ČR v Sarajevu bylo podepsáno Memorandum o porozumění potvrzující pokračování podpory České republiky osobám se zdravotním postižením v Bosně a Hercegovině. Projekt „Naše hlasy - prosazování práv osob se zdravotním… více ►

Podpis smluv o realizaci malých lokálních projektů 2019

thumb

Dne 22. března 2019 v prostorách Velvyslanectví České republiky v Sarajevu velvyslanec Jakub Skalník podepsal smlouvy o realizaci šesti malých lokálních a transformačních projektů v Bosně a Hercegovině v roce 2019. více ►

Česká zkušenost s Cíli udržitelného rozvoje

thumb

Čeští odborníci na problematiku Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) navštívili Bosnu a Hercegovinu a sdíleli zkušenosti získané v průběhu posledních tří let. více ►

Podpora rozvoje malých a středních podniků v BaH

thumb

Česká republika podporuje v projektu Aid for Trade rozvoj malých a středních podniků v BaH. více ►

Nový topný systém pro mateřské školy ve městech Ljubuški a Novi Travnik

thumb

V průběhu posledního říjnového týdne navštívil velvyslanec Jakub Skalník s doprovodem města Ljubuški a Novi Travnik. Uskutečnila se oficiální předání nových topných systémů v mateřských školách, které byly vybudovány z prostředků české… více ►

Slavnostní spuštění provozu solární elektrárny na střední škole v Tešanji

thumb

V návaznosti na realizaci malého lokálního projektu „Tune in to the Sun“ se stala Smíšená střední škola v Tešanji jednou ze školských institucí v BIH, která bude pro svoji spotřebu vyrábět energii z obnovitelných zdrojů. více ►

Ukončení úspěšného projektu na pomoc více než 50 sociálně a ekonomicky vyčleněným rodinám v Mostaru

thumb

Dne 24. 10. 2018 byl za účasti konzulky Velvyslanectví ČR v Sarajevu, Jany Zelingerové, zástupců vládního i nevládního sektoru, občanské společnosti, škol a médií slavnostně ukončen malý lokální projekt s názvem „Podpora profesní a… více ►

Výstavba a rozšíření kanalizační sítě v obci Gradačac

thumb

Po rekonstrukci čistírny odpadních vod v obci Gradačac bylo dohodnuto pokračování projektu ve formě výstavby a rozšíření kanalizační sítě v severní části obce. více ►

Finální prezentace projektu Aliance pro návrat do obce Brod

thumb

Velvyslanec Skalník navštívil obec Brod, kde se setkal se starostou Jovičićem a realizátorem projektu Aliance pro návrat pánem Dujkem. více ►

Česká republika opět pomáhá s odminováním pod vodní hladinou

thumb

Expertní skupina českých potápěčů/pyrotechniků realizuje v období 26.8. – 7.9.2018 ve spolupráci s jednotkou civilní ochrany RS (RUCZ) další expertní misi zaměřenou na hledání, vyzdvižení a zneškodnění nevybuchlé munice, tentokrát v… více ►

Setkání vládních stipendistů s velvyslancem Jakubem Skalníkem

thumb

Dne 22. srpna velvyslanec Skalník na své rezidenci uvítal nové vládní stipendisty, kteří v následujícím akademickém roce 2018/19 zahájí své vysokoškolské studium v České republice. Těchto příjemných neformálních setkání se již tradičně účastní… více ►

Zahájení projektu v oblasti snižování rizik přírodních katastrof

thumb

Dne 9. srpna 2018 byl zahájen projekt “Zvyšování odolnosti vůči přírodním katastrofám v Livnu, Mrkonič Gradu a Maglaji”, který z prostředků na humanitární pomoc České republiky implementuje UNDP ve spolupráci s uvedenými… více ►

Finanční dar na posílení kapacity pohraniční policie Bosny a Hercegoviny

thumb

Vláda České republiky dne 24. července 2018 rozhodla o poskytnutí peněžního daru ve výši 25 milionů českých korun, tj. cca 1 milion euro, Ministerstvu bezpečnosti Bosny a Hercegoviny, který bude určen na posílení kapacity pohraniční policie BaH.… více ►

Zahájení projektů na podporu nezávislých médií

thumb

Velvyslanec Skalník podepsal dne 12. 7. 2018 smlouvu s realizátory projektů na podporu nezávislých médií v Bosně a Hercegovině. Ministerstvo zahraničních věcí ČR tak v následujících měsících finančně podpoří projekt dvou elektronických médií,… více ►

Zavedení Eurokódů v Bosně a Hercegovině

thumb

Velvyslanec Skalník přijal pozvání čestného hosta na konferenci „Aktuální situace a další vývoj Eurokódů v regionu Západního Balkánu“, kterou pořádal u příležitosti ukončení projektu „Podporu kapacit Bosenského institutu pro… více ►

Slavnostní zahájení rozvojových projektů v Livnu, Maglaji a Mrkonić Gradu

thumb

V pondělí 28. 5. 2018 proběhlo na rezidenci velvyslance slavnostní zahájení několika vzájemně propojených rozvojových projektů, které bude Česká republika realizovat v následujícím období v municipalitách Livno, Maglaj a Mrkonić Grad. více ►

Prezentace metodiky pro tvorbu participačního rozpočtu pro města a obce v Bosně a Hercegovině

thumb

Dne 26. 4. 2018 se konala v hotelu Saraj konference k rozvojovému projektu ČR „Participativní rozpočtování v Bosně a Hercegovině“, kde byla představena nová metodika pro vytváření participativního rozpočtu pro města a obce v Bosně a… více ►

Slavnostní zahájeni projektu „Modernizace topného systému v nemocnici sv. Luka apoštola“ v Doboji

thumb

Velvyslanec Jakub Skalník podepsal v Doboji dne 17. dubna 2018 Memorandum o porozumění k projektu „Modernizace topného systému v nemocnici sv. Luka apoštola". více ►

Výběrové řízení na Vyhodnocení/evaluace projektů ZRS ČR v sektoru státní správa a občanská společnost v Bosně a Hercegovině v roce 2018

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vyhodnocení projektů ZRS ČR v sektoru státní správa a občanská společnost v Bosně a Hercegovině v roce 2018“ a vyzývá k… více ►

Podpis smluv o realizaci malých lokálních projektů 2018

thumb

Dne 16. února 2018 v prostorách Velvyslanectví České republiky v Sarajevu velvyslanec Jakub Skalník podepsal smlouvy o realizaci pěti malých lokálních projektů v Bosně a Hercegovině v roce 2018. více ►

Návštěva velvyslance Skalníka v sídle Civilní ochrany v obci Orašje

thumb

V rámci programu Malých lokálních projektů v roce 2017 byl podpořen projekt nákupu zařízení pro Civilní ochranu v obci Orašje. Zařízení bude použito při první pomoci v případě katastrof. více ►

Slavnostní ukončení projektu „Vybavení školy nábytkem a moderními učebními pomůckami“ – Soko

thumb

Velvyslanec Jakub Skalník se v pátek 2. 11. 2017 zúčastnil slavnostního ukončení malého lokálního projektu „Vybavení školy nábytkem a moderními učebními pomůckami“ na základní škole Soko v Gračanici. více ►

Evaluace projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Bosně a Hercegovině

Na základě schválení plánu evaluací zahraniční rozvojové spolupráce ČR na rok 2018 vedením MZV a Radou pro ZRS informujeme případné zájemce o tom, že v roce 2018 budou v Bosně a Hercegovině evaluovány 4 projekty v sektoru Řádná demokratická… více ►