Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Evaluace

 

Evaluace jsou systematickým posouzením přínosů a dopadů rozvojových projektů či programů v partnerských zemích i v ČR. Evaluace představují důležitý nástroj pro zvyšování efektivnosti a udržitelnosti ZRS, protože cestou nezávislých evaluačních zjištění, závěrů a doporučení poskytují zpětnou vazbu pro přípravu nových projektů i pro celkové cílení a organizaci ZRS.

Více informací naleznete v podkapitolách:

Plán evaluací ZRS ČR na rok 2024

V návaznosti na schválení Radou pro ZRS publikuje MZV Plán evaluací programů a projektů zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR na rok 2024. více ►

Plán evaluací programů a projektů ZRS ČR na rok 2022

MZV ČR publikuje Plán evaluací programů a projektů zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2022, který byl připraven v součinnosti s Českou rozvojovou agenturou a schválen Radou pro ZRS. více ►

Plán evaluací programů a projektů ZRS ČR na rok 2021

MZV publikuje Plán evaluací programů a projektů zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci na rok 2021, který byl připraven v součinnosti s Českou rozvojovou agenturou a schválen Radou… více ►

Plán evaluací programů a projektů ZRS ČR na rok 2020

Plán evaluací programů a projektů zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2020 spolu s indikativním přehledem programů a projektů zvažovaných pro vyhodnocení v roce 2021 byl schválen Radou pro ZRS… více ►

Plán evaluací programů a projektů ZRS ČR na rok 2019

Dne 25. září byl Radou pro ZRS schválen Plán evaluací programů a projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR na rok 2019, s indikativním přehledem projektů zvažovaných k evaluaci v roce 2020. více ►

Certifikovaná Metodika evaluace průřezových principů ZRS ČR

Metodika evaluace průřezových principů zahraniční rozvojové spolupráce České republiky byla vypracována v rámci výzkumného projektu v programu Technologické agentury České republiky OMEGA č.… více ►

Přehled programu a projektů ZRS ČR k evaluaci v roce 2018

Na základě schválení plánu evaluací zahraniční rozvojové spolupráce ČR na rok 2018 vedením MZV a Radou pro ZRS informuje Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci případné zájemce o… více ►

Přehled evaluací projektů ZRS ČR v roce 2017

Na základě schválení plánu evaluací projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR na rok 2017 vedením MZV a Radou pro ZRS informuje Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci případné zájemce… více ►

Evaluace projektů ZRS ČR v roce 2016 - přehled projektů

Na základě schválení plánu evaluací projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR na rok 2016 Radou pro ZRS a vedením MZV informuje Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci případné zájemce… více ►

.