Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Vědecká diplomacie

 

Úkoly vědecké diplomacie

Vědecká diplomacie (dále jen VeD) není novou činností. Její význam však dnes narůstá. Mezinárodní společenství stojí před zásadními a stále složitějšími výzvami, jež nejsou řešitelné bez společného postupu založeného na poznatcích a nových objevech (technologiích). V posledních dekádách navíc roste význam kvalitního vzdělávání, pokročilého výzkumu a technologií v ekonomickém, politickém a společenském životě národů. Předmětem výzkumu jsou též globální fenomény a hrozby (klimatické změny, energetická a potravinová bezpečnost, biodiverzita), jejichž výzkum je zásadní pro formulaci reakce na ně.

VeD se nevěnují pouze vědecké a technologické velmoci (tradiční i nově rozvinuté) sledující globální cíle. Své legitimní zájmy mají také země, které mají alespoň minimální ambice a mezinárodně uplatnitelné kapacity ve vzdělávání, výzkumu (základním a aplikovaném) a ve vývoji a inovacích produktů a služeb. Je zřejmé, že dlouhodobý rozvoj národních kapacit (a tedy v konečném důsledku prosperita země) není myslitelný bez efektivní integrace na mezinárodní scéně.

Cíle a kapacity VeD jsou aktuálně v různých zemích různé, neboť závisí na celé řadě faktorů. Vždy však využívají různých podob „vědecké diplomacie“ obvykle rozčleňované do taxonomie:

1) science in diplomacy (definování cílů zahraniční politiky na základě výzkumu - "evidence-based policy"),

2) science for diplomacy (využívání vědy jako nástroje k zlepšování mezinárodních vztahů a posilování vlivu a vytváření brandingu země),

3) diplomacy for science (podpora mezinárodní vědecké a technologické spolupráce)

Základní pilíře vědecké diplomacie

Činnost zahraniční služby ve VeD a její koordinace má několik úrovní:

  1. koordinační mechanismus napříč celým národním VVI systémem - mezirezortní řídící skupina zřízená při Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI, MŠMT, MPO, MZV, GAČR, TAČR, AVČR); kompetence jednotlivých aktérů a jejich činnost jsou dány platnou legislativou a rozhodnutími;
  2. koordinační struktura na MZV, která je zajištěná skrze oddělení vědecké diplomacie v rámci Odboru ekonomicko-vědecké diplomacie MZV ČR (svodná adresa science@mzv.cz);
  3. síť zastupitelských úřadů (dále ZÚ), která je řízena z ústředí MZV - v této síti působí celkem tři specializovaní „vědečtí diplomaté“ (scientific attachés, scientofic cousellors) v prioritních zemích a řada dalších diplomatů v zemích  s vyspělým VVI, jež mají "vědeckou diplomacii" ve svém portfoliu; plnění úkolů VeD je vždy řízeno vedoucím příslušného úřadu.

 

Sledujte vědeckou diplomacii na sociálních sítích:
 

Web Moderní ekonomická diplomacie MZV ČR
             www.export.cz

  Facebook
         Ekonomická diplomacie ČR

Twitter (X)
               Ekonomická diplomacie ČR

LinkedIn
        Ministerstvo zahraničních věcí - Ekonomická a vědecká diplomacie

Instagram
         mzvcr (#VedeckaDiplomacie)

 

přílohy

Guide of Czech R&D&I and educational system (english) 477 kB pdf (Acrobat dokument) 18.1.2024

Nabídka služeb MZV ČR pro české vědecko-výzkumné... 2 MB pdf (Acrobat dokument) 12.1.2024

Startupy, inkubátory i univerzity. Česká inovační a transferová centra sbírala zkušenosti ve Švédsku

thumb

Setkání s předními zástupci švédského inovačního ekosystému, nejlepším světovým inkubátorem, univerzitami, nejaktivnějšími investory do startupů, vědeckým parkem a českými vědci, kteří úspěšně… více ►

Přehled nástrojů bilaterální spolupráce v základním a aplikovaném výzkumu - List of instruments of bilateral RDI collaboration

Přehled existujících bilaterálních programů pro financování projektové spolupráce a vědecké mobility byl zpracován zvl. zm. pro vědeckou diplomacii ve spolupráci s MŠMT, AVČR, TAČR a GAČR dle… více ►

.