Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Mongolsko

 

Mongolsko přes pozitivní hospodářské výsledky patří ke státům, které jsou pro omezenou infrastrukturu a vysokou závislost na tradičním způsobu života (pastevectvím se živí dvě pětiny obyvatel) dosud řazeny mezi země s relativně vysokým výskytem chudoby. Je tomu tak i přesto, že Mongolsko oficiálně patří mezi země s nižším středním příjmem. Podle indexu lidského rozvoje je Mongolsko na 103. místě žebříčku, přičemž pod hranicí chudoby stále žije cca jedna třetina obyvatelstva. 

Ekonomika země je postavena na těžbě nerostných surovin, které jsou bez další přidané hodnoty exportovány. V dobách Československa patřilo Mongolsko k důležitým obchodním partnerům (např. výstavba nemocnice v Ulánbátaru, dodávky těžebního zařízení, geologický průzkum apod.).

Dle Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR na léta 2010 – 2017 patří Mongolsko do nejvyšší kategorie prioritních zemí, mezi tzv. programové země. Česká republika zde v rámci ZRS působí především v sektorech:

  • zásobování vodou a sanitace;
  • výroba a dodávky energie;
  • zemědělství;

v menší míře pak v sektorech:

  • školství;
  • zdravotnictví a ostatní sociální infrastruktura.

Od roku 1998 do současnosti byly v Mongolsku realizovány projekty v hodnotě téměř 900 mil. Kč.

Kromě rozvojových projektů v gesci České rozvojové agentury (ČRA) jsou v Mongolsku rovněž realizovány malé lokální projekty při zastupitelském úřadě (ZÚ), projekty rozvojového partnerství pro soukromý sektor, program Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, trilaterální projekty a mongolským studentům jsou nabízena vládní stipendia a probíhá zde i program vysílání učitelů. 

.