česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

„Transition to Circular Economy: Expertise and Lessons Learned“ - seminář Stálé mise v rámci předsednictví ČR ve V4

thumb

Dne 7. února 2024 Stálá mise ČR při OECD společně s Ministerstvem životního prostředí ČR zorganizovala akci „Transition to Circular Economy: Expertise and Lessons Learned“. Akce byla organizována v rámci předsednictví ČR ve… více ►

Ministerské zasedání Mezinárodní energetické agentury (IEA) – oslavy 50. výročí založení IEA

thumb

Ve dnech 13. až 14. února se v Paříži sešli ministři odpovědní za energetiku a klima, zástupci businessu a občanské společnosti na ministerském zasedání Mezinárodní energetické agentury, aby oslavili 50. výročí založení Agentury, prodiskutovali… více ►

Ekonomický výhled OECD - únor 2024

thumb

Dne 5. února 2024 představili generální tajemník OECD Mathias Corman a hlavní ekonomka Clare Lombardelli pravidelný Ekonomický výhled OECD. V rámci průběžné zprávy zveřejňuje OECD aktuální predikci hospodářského růstu nejvýznamnějších ekonomik… více ►

Ekonomický výhled OECD 2023

thumb

Dne 29. listopadu 2023 zveřejnila OECD svůj pravidelný Ekonomický výhled. Podle této zprávy čelí globální ekonomika výzvám spojeným s inflací a nízkým růstem. I přes to, že růst HDP v roce 2023 byl robustnější, než se původně očekávalo, začíná… více ►

OECD Skills Outlook 2023

thumb

Dne 6. listopadu 2023 byla zveřejněna zpráva OECD Skills Outlook 2023, která zdůrazňuje naléhavou potřebu posílení počátečního vzdělávání, rozšíření příležitostí pro další vzdělávání a rekvalifikaci, aby bylo zajištěno, že dostupné dovednosti… více ►

Přezkum zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2023

thumb

Dne 2. listopadu 2023 představil předseda Výboru pro rozvojovou pomoc OECD Carsten Staur v Praze zprávu z přezkumu systému rozvojové spolupráce ČR (peer review). Zpráva obsahuje mimo jiné 10 doporučení pro další zefektivnění české podpory… více ►

Migrační výhled 2023

thumb

23. října 2023 OECD publikovala zprávu Migrační výhled 2023, která se zaměřuje na migraci a integraci imigrantů v zemích OECD. Tato zpráva obsahuje dvě speciální kapitoly zaměřené na integraci matek imigrantek na trhu práce a na vzory plodnosti… více ►

Modernizované znění Konsensu OECD umožní pojistit vývozní úvěry se splatností až 15 let

Dne 15. července 2023 vstoupilo v platnost modernizované znění Konsensu OECD týkající se oficiálně podpořeného financování a pojišťování vývozních úvěrů. Hlavní změnou je prodloužení maximální délky splatnosti úvěrů až na 15 let. Exportéři nyní… více ►

Zářijový pařížský energetický maraton za účasti českého ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely

thumb

Ve dnech 28. až 29. září 2023 se v pařížských centrálách OECD agentur IEA (Mezinárodní energetická agentura) a NEA (Agentura pro jadernou energii) uskutečnily tři mnohostranná jednání na vysoké úrovni k energetice, jejichž spojovacím článkem… více ►

Výhled zaměstnanosti OECD

thumb

OECD dne 11. července 2023 zveřejnilo svůj pravidelný Výhled zaměstnanosti v členských státech OECD. Organizace zmiňuje ve své zprávě přetrvávající napětí na trzích práce, klesající reálné mzdy nebo hrozbu inflační spirály. Významný prostor byl… více ►

Zpráva OECD o rovnosti žen a mužů v České republice

thumb

OECD zveřejnila zprávu o genderové rovnosti v České republice. Zpráva byla vypracována s cílem pomoci vládě ČR posílit kapacity pro zavádění a zohledňování rovnosti žen a mužů v rámci celé státní správy. Posuzuje strategické faktory, jako jsou… více ►

Zpráva o vytvoření rámce pro hodnocení výkonnosti zdravotnického systému (HSPA) pro Českou republiku (ČR)

thumb

Dne 24. května 2023 zveřejnila OECD na svých internetových stránkách zprávu o nově navrhnutém rámci Hodnocení výkonnosti zdravotního systému (HSPA) pro ČR. Projekt byl financován EU a realizován ve spolupráci s OECD a Evropskou komisí. Jeho… více ►

Prohlášení MZV u příležitosti Mezinárodního dne svobody tisku

thumb

3. květen je každoročně připomínán jako Světový den svobody tisku. Ministerstvo zahraničních věcí chce při té příležitosti vyjádřit poděkování všem odvážným novinářkám a novinářům a ujistit je o pokračující podpoře ze strany Česka. Svoboda… více ►

Dne 13. dubna 2023 navštívil Stálou misi ČR při OECD studentský spolek Junior Diplomat Initiative působící na Vysoké škole ekonomické v Praze.

thumb

Zástupkyně velvyslance Dominika Radlová a III. tajemník Tim Benčík seznámili studenty s náplní práce Stále mise ČR při OEC. více ►

Generálni tajemník OECD Mathias Cormann v Praze předsatvil nový Hospodářský přehled ČR

thumb

Generální tajemník OECD Mathias Cormann přijel 30. března představit do Prahy nový Hospodářský přehled ČR. Ten se vydává každé dva roky. Přehled vyhodnocuje ekonomickou výkonnost České republiky a zároveň zahrnuje doporučení pro strukturální a… více ►

Ministerské zasedání OECD k odpovědnému podnikatelskému chování

thumb

Ve dnech 14. až 15. února 2023 se uskutečnilo v Paříži ministerské zasedání OECD k odpovědnému podnikatelskému chování (dále také „RBC“). Hlavním mottem jednání byla „podpora a umožnění odpovědného obchodního chování v globální… více ►

Generální tajemník OECD blahopřál nově zvolenému prezidentovi České republiky

Generální tajemník OECD Mathias Cormann zaslal písemné blahopřání Petru Pavlovi. více ►

Ministerské zasedání OECD Výboru pro politiky v oblasti digitální ekonomiky

thumb

Ve dnech 13. až 15. prosince 2022 se uskutečnilo na Gran Canaria ve Španělsku ministerské zasedání OECD Výboru pro politiky v oblasti digitální ekonomiky, jehož hlavním tématem byla „podpora dlouhodobého oživení a hospodářského růstu… více ►

Stálá mise při OECD v Paříži se připojuje ke kampani proti násilí na ženách a dívkách

thumb

25. listopad je Mezinárodním dnem proti násilí na ženách. Tímto dnem startuje každoroční kampaň pořádaná UN Women – „Orange the World – 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí na ženách a dívkách“. Oranžová… více ►

Zasedání výboru OECD pro zemědělství na ministerské úrovni

thumb

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 proběhlo v Paříži ministerské zasedání Výboru pro zemědělství OECD na téma „Building sustainable agriculture and food systems in a changing environment: Shared challenges, transformative solutions“.… více ►

Světový energetický výhled 2022 ve znamení energetické krize rozpoutané ruskou invazí na Ukrajinu

thumb

Chcete se dozvědět, jak dnešní energetická krize ovlivní čistou energetickou transformaci? Jakým způsobem by měly vlády utvářet energetické politiky a reformovat energetický trh? Zajímá Vás, jaká rizika jsou před námi na cestě k dosažení… více ►

Nabídka stáží na Stále misi ČR při OECD v Paříži pro rok 2023

thumb

Studujete vysokou školu a máte zájem o aktuální ekonomické otázky? Umíte dobře anglicky a zajímá Vás, jak vypadá jednání na půdě mezinárodní organice? Chcete nahlédnout do zákulisí multilaterální diplomacie? Pak právě pro Vás je určena stáž na… více ►

Jednání Mezinárodního transportního fóra – Rada pro firemní partnerství

thumb

Dne 8. září se uskutečnilo jednání Mezinárodního transportního fóra (ITF), konkrétně pak Rady pro firemní partnerství (CPB), kterého se zúčastnil velvyslanec Aleš Chmelař. více ►

Velvyslanec Aleš Chmelař předal své pověřovací listiny

thumb

Velvyslanec Aleš Chmelař se poprvé setkal s generálním tajemníkem OECD a předal mu své pověřovací listiny. více ►

V OECD proběhlo představení projektu reformy pracovní migrace ČR

thumb

V rámci jednání pracovní skupiny pracovní skupiny pro migraci OECD byl představen projekt reformy pracovní migrace ČR, který je inspirován systémem známým z Austrálie nebo Kanady. V rámci třídenního jednání byla věnována velká pozornost také… více ►

OECD vydala svůj pravidelný ekonomický výhled

thumb

OECD vydala na začátku června svůj pravidelný ekonomický výhled. Potvrzuje v něm, že válka na Ukrajině naprosto zásadním způsobem změnila hospodářskou situaci a výhled do budoucna. více ►

V pařížském sídle OECD se uskutečnilo zasedání Rady OECD na ministerské úrovni

thumb

Hlavním tématem zasedání Rady OECD na ministerské úrovni (Ministerial Council Meeting, MCM) ve dnech 9. až 10. června 2022 byla „Budoucnost, kterou chceme: lepší politiky pro příští generaci a udržitelnou tranzici“. Jednání letos… více ►

V OECD proběhlo zasedání Výboru pro zaměstnanost, práci a sociální věci na ministerské úrovni

thumb

Dne 7. června 2022 proběhlo zasedání Výboru pro zaměstnanost, práci a sociální věci (ELSAC) na ministerské úrovni. Českou republiku na jednání zastupovala náměstkyně ministra práce a sociálních věcí, Kateřina Štěpánková. ). Mezi hlavní témata… více ►

Ministerské zasedání IEA vyslalo jasný signál podpory posílení energetické bezpečnosti a zrychlení přechodu na čisté energie

thumb

Hlavním mottem ministerského zasedání Mezinárodní energetické agentury (IEA) ve dnech 23. až 24. března 2022 byl „Rok implementace: akcelerace globální akce v oblasti čisté energie a energetické bezpečnosti“. Ministerské zasedání pod… více ►

Sociální a ekonomické dopady válečného konfliktu na Ukrajině

thumb

Dne 17. března 2022 se uskutečnila tisková konference generálního tajemníka OECD Mathiase Cormanna a hlavní ekonomky Laurence Boone. Místo průběžného ekonomického výhledu, který OECD pravidelně v těchto dnech publikuje, hovořili oba řečníci o… více ►

IEA reaguje na ruskou agresi vůči Ukrajině uvolněním 60 milionů barelů ropy

thumb

Členské země Mezinárodní energetické agentury (IEA) vyjádřily na včerejším mimořádném ministerském zasedání plnou solidaritu s ukrajinskými občany a jejich demokraticky zvolenou vládou a silně odsoudily neoprávněný a nevyprovokovaný ruský… více ►

OECD hodnotí ČR jako nejliberálnější ekonomiku v obchodu se službami za rok 2021

thumb

Na začátku února zveřejnilo OECD aktualizovaný index STRI (Services Trade Restrictiveness Index), kterým od roku 2014 měří napříč padesáti zeměmi bariéry a regulace v obchodu se službami. Česká republika se umístila na první příčce, což z ní… více ►

Program OECD Youthwise

thumb

Sekretariát OECD otevřel přihlášky do letošní edice programu OECD Youthwise více ►

Webinář o stážích v OECD a na Stále misi ČR při OECD

thumb

Ve čtvrtek 9. prosince proběhne od 14:00 online představení projektu OECD Young Associates Programme, který je primárně určen čerstvým absolventům bakalářských odborů. více ►

OECD vydala svůj nový Ekonomický výhled

thumb

OECD konstatuje, že oživení globální ekonomické aktivity pokračuje, ztrácí však na síle a je čím dál tím víc nerovnoměrné. V některých zemích je zotavení poměrně rychlé, jinde ale hospodářská dynamika zaostává. To se týká zejména rozvíjejících… více ►

Skupina G20 uvítala a podpořila společné prohlášení OECD/G20 Inkluzivního rámce BEPS

thumb

Skupina G20 na svém jednání v Římě ve dnech 30.-31. října 2021 označila ve své deklaraci prohlášení za historický úspěch, který povede ke stabilnějšímu a férovějšímu mezinárodnímu daňovému systému. více ►

Oslava státního svátku a česká kulturní stopa v OECD

Dne 26. října Stálá mise České republiky při OECD zorganizovala v sídle OECD kulturní večer k oslavě státního svátku Den vzniku samostatného československého státu. Akce proběhla za účasti vrcholných představitelů OECD, zástupců delegací… více ►

Oslavy 60. výročí vzniku Výboru pro rozvojovou spolupráci OECD

thumb

Dne 5.10.2021 proběhla oslava 60. narozenin Výboru pro rozvojovou spolupráci OECD (dále DAC). Pro předsedkyni výboru, Susannu Moorehead, to byla příležitost zamyslet se nad činností, výsledky a budoucností DAC společně s několika předchozími… více ►

Náměstek ministra zahraničních věcí Jan Kohout se 5. – 6. října zúčastnil zasedání Rady OECD na ministerské úrovni

thumb

Každoroční zasedání Rady OECD na ministerské úrovni (MCM) je vrcholnou akcí, která se každoročně koná v pařížském sídle OECD. MCM je pravidelně věnováno nejaktuálnějším světovým výzvám, letošním motivem setkání byly sdílené hodnoty OECD a… více ►

Výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury (IEA) představil výsledky hloubkového přezkumu energetické politiky ČR

thumb

V pořadí již pátý energetický přezkum České republiky (ČR) analyzuje hlavní výzvy, kterým čelí česká energetika a navrhuje doporučení pro energetický sektor za účelem zajištění bezpečnější a udržitelné energetické budoucnosti. Hloubkový přezkum… více ►

Česká akademie zemědělských věd a Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR ocenily práci analytika Václava Vojtěcha

thumb

Analytik zemědělských politik v Direktorátu OECD pro obchod a zemědělství (TAD) Václav Vojtěch převzal 29. června 2021 hned dvě ocenění své práce. Na návrh ministra zemědělství ČR Miroslava Tomana mu Česká akademie zemědělských věd udělila… více ►

Nová politická doporučení na internetové platformě OECD věnované dopadům COVID-19

logo_oecd

Jaké jsou dopady a důsledky pandemie COVID-19 na naše životy a naše společnosti? A jaké jsou možnosti řešení, které mohou posílit systémy zdravotní péče, zabezpečení podniků, udržení našich pracovních míst a vzdělávání? Odpovědi hledají i… více ►

Čtyřicet ministrů diskutovalo o přechodu k čisté energetice na virtuálním summitu IEA

iea_logo_1

Mezinárodní energetická agentura (IEA) uspořádala 9. července 2020 virtuální Summit o přechodu k čisté energetice, jehož se zúčastnilo přes 40 ministrů členských států organizace. Tyto státy společně reprezentují přes 80% celosvětové ekonomiky.… více ►

OECD hledá nové posily

logo_oecd

OECD vyhlásila výběrová řízení do programů určených pro mladé profesionály a pro absolventy bakalářského studia. Termín k podání přihlášek do obou programů je v neděli 9. prosince 2018. Oba programy nabízejí dvouleté pracovní smlouvy s… více ►

OECD bije na poplach: Je potřeba zajistit financování Agendy 2030

thumb

Pokud se nepovede naplnit Agendu 2030 a její Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), bude to mít bezprecedentní celosvětový dopad – více přírodních katastrof, více epidemií, rozsáhlé nucené migrace bez ohledu na hranice, varuje publikace s… více ►

OECD - Hospodářský přehled Německa 2018

thumb

OECD vydala Hospodářský přehled Německa 2018. Ekonomika je ve velmi dobré kondici, růst je tažen domácí i zahraniční poptávkou. Přebytky státního rozpočtu a běžného účtu platební bilance jsou očekávány i ve výhledu. Strukturální kapitoly… více ►

Hodnocení politik životního prostředí ČR 2018

Zpráva OECD o hodnocení stavu a politik životního prostředí v ČR (Environmental Performance Review, EPR) je odborným posouzením vývoje a pokroku v oblasti životního prostředí a plnění cílů politiky životního prostředí ČR. EPR je realizováno… více ►

Generální tajemník OECD představil v Praze Hospodářský přehled ČR 2018

thumb

Dne 16. července 2018 navštívil Prahu generální tajemník OECD Angel Gurría u příležitosti zveřejnění Hospodářského přehledu ČR 2018 a Hodnocení politik životního prostředí ČR 2018. Program návštěvy zahrnoval pracovní oběd generálního tajemníka s… více ►

Náměstek ministra obchodu a průmyslu Vladimír Bärtl se zúčastnil ministerského zasedání Rady OECD

Ve dnech 30. – 31. května 2018 proběhlo pod předsednictvím Francie a místopředsednictvím Lotyšska a Nového Zélandu ministerské zasedání Rady OECD k tématu obnovy multilateralismu. Zasedání zahájil svým projevem francouzský prezident… více ►

Zlepšené vyhlídky globální ekonomiky jsou zatíženy riziky směrem dolů

thumb

OECD dne 30. května 2018 vydala jarní Ekonomický výhled. Globální ekonomický růst se v minulém roce díky oživení investiční aktivity a vyšší dynamice světového obchodu zrychlil na 3,7 %. V letech 2018 a 2019 by pak podle prognózy OECD mohl… více ►

OECD – Hospodářský přehled Polska 2018

thumb

OECD zveřejnila nový hospodářský přehled Polska. Růst HDP zůstává nadále silný. Rostoucí spotřebu domácností táhne především příznivá situace na trhu práce, kde míra nezaměstnanosti dosahuje rekordně nízkých hodnot. Úroveň produktivity práce… více ►

Going for Growth (2018)

thumb

Dne 19. března OECD zveřejnila průběžné vydání zásadní publikace ke strukturálním reformám Going for Growth (2018). První část publikace zkoumá hlavní překážky hospodářského růstu a zároveň hodnotí pokrok dosažený v roce 2017 při implementaci… více ►

Stálá mise ČR při OECD přiveze do Prahy odborníky na nízkouhlíkové technologie a digitalizaci

Stálá mise České republiky při OECD ve spolupráci se Svazem průmyslu ČR pořádá ve dnech 25.-26. dubna 2018 v prostorách SP ČR v Praze dva semináře, na nichž budou moci čeští podnikatelé diskutovat o nejnovějších trendech v oblasti… více ►

Rada OECD diskutovala o naplňování Cílů udržitelného rozvoje

thumb

Marie Chatardová, velvyslankyně ČR při OSN a současná předsedkyně Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC), vystoupila dne 14. března 2018 na pozvání generálního tajemníka OECD na zvláštním zasedání Rady OECD k Cílům udržitelného rozvoje… více ►

Průběžný ekonomický výhled

OECD dne 13. března 2018 vydala průběžný ekonomický výhled. Růst světové ekonomiky nadále mírně posílí, v letošním roce a v roce 2019 by se měl pohybovat těsně pod hranicí 4 %. Na trzích je patrný optimismus. Posiluje investiční aktivita a výkon… více ►

Výroční zpráva Pension Markets in Focus 2017

thumb

OECD vydala výroční zprávu Pension Markets in Focus 2017. více ►

Podzimní ekonomický výhled OECD - Globální ekonomický růst by se měl zrychlit

thumb

Dne 28. listopadu OECD zveřejnila podzimní Hospodářský výhled. Globální ekonomický růst se postupně zrychluje, v tomto roce by mohl dosáhnout 3,6 % a pokračovat obdobným tempem v dalších 2 letech. K příznivému vývoji navíc dochází ve stále… více ►

OECD vybírá studenty do nového programu Young Associates Programme

logo_oecd

OECD nabízí studentům ze členských zemí nový program stáží Young Associates Programme (YAP). Je určen pro absolventy bakalářského studia, kteří nemají ukončené magisterské studium. Cílem programu je přivést do OECD talentované mladé lidi a… více ►

OECD - publikace How's Life? 2017

thumb

OECD zveřejnila 15. listopadu 2017 čtvrté vydání publikace How’s Life?. Dokument monitoruje “kvalitu“ života v zemích OECD na základě indikátorů vybraných pro měření jedenácti dimenzí materiálního a nemateriálního blahobytu.… více ►

OECD - průběžný ekonomický výhled 2017

thumb

OECD dne 20. září 2017 publikovala průběžný ekonomický výhled (https://goo.gl/DevikM). Globální ekonomický růst zůstává ve srovnání s minulou prognózou prakticky beze změny, přestože OECD revidovala výhled u mnoha jednotlivých ekonomik. Revize… více ►

Investiční trendy v energetice

thumb

Druhé vydání publikace o investičních trendech v energetice (World Energy Investment 2017), které vypracovala Mezinárodní energetická agentura (IEA), analyzuje poslední vývoj v investicích v energetickém sektoru podle jednotlivých energetických… více ►

8. vydání publikace IEA o energetických technologiích

thumb

Mezinárodní energetická agentura (IEA) v novém vydání publikace o perspektivách energetických technologií (Energy Technology Perspectives 2017) zkoumá vliv energetických technologií včetně technologického pokroku a dalších trendů na změny v… více ►

ČR předsedá Rozpočtovému výboru OECD

thumb

Členské státy OECD na svém zasedání dne 12. července 2017 jednomyslně zvolily velvyslance a stálého představitele ČR při OECD, pana Petra Gandaloviče, předsedou Rozpočtového výboru OECD (OECD Budget Committee). více ►

Zpráva OECD o tvorbě národních urbánních politik v členských zemích

thumb

V souvislosti s konferencí OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst (Habitat III) vydala OECD zprávu o urbánních politikách v členských zemích OECD: National Urban Policies in OECD Countries 2017. Cílem zprávy je posoudit pokrok v tvorbě a… více ►

Ekonomický výhled OECD (červen 2017)

thumb

Globální ekonomický růst zůstává nízký. OECD očekává pouze mírné zrychlení, na místě je opatrný optimismus,  Dle OECD dosáhl v roce 2016 globální ekonomický růst 3,0 %, jedná se o nejnižší tempo růstu světové ekonomiky od roku 2009. Pozitivním… více ►

Česká republika podepsala mnohostrannou daňovou úmluvu proti optimalizaci daní

thumb

Dne 7. června 2017 byla v Paříži v OECD podepsána Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, smlouva byla podepsána pověřenými zástupci 76 zemí. Za vládu… více ►

Náměstek Tlapa vedl českou delegaci na ministerském zasedání Rady OECD

thumb

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa se 6.–7. 6. 2017 v Paříži zúčastnil ministerského zasedání Rady OECD. Tématem letošního zasedání bylo „Využití globalizace pro lepší život všech“. Na zasedání, jemuž předsedalo… více ►

Prezentace Afrického hospodářského přehledu OECD na konferenci ke Dni Afriky na MZV

25. května 2017 se při příležitosti tradičního Dne Afriky konala ve Velkém sále Černínského paláce mezinárodní konference „Afrika jako partner“. více ►

Setkání velvyslance Petra Gandaloviče se zástupci FZS Univerzity J. E. Purkyně

Ve dnech 29. - 30. května 2017 se velvyslanec Petr Gandalovič setkal se zástupci Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jednání bylo věnováno vymezení rámce vzájemné spolupráce a možnostem využití… více ►

Nové publikace OECD k malým a středním podnikům

thumb

OECD vydala v nedávné době 2 nové publikace k malým a středním podnikům. Malé a střední podniky jsou důležitou součástí ekonomiky v zemích OECD a významně se podílejí na zaměstnanosti a tvorbě přidané hodnoty (nejvyšší podíl malých a středních… více ►

Publikace OECD o příští výrobní revoluci

thumb

V květnu 2017 vydala OECD publikaci The Next Production Revolution, která představuje výsledky nedávno ukončeného projektu k problematice příští výrobní revoluce. Cílem projektu bylo prozkoumání dopadů nových výrobních technologií, které mohou… více ►

Nárůst oficiální rozvojové pomoci v roce 2016

V roce 2016 došlo k celkovému růstu objemu prostředků na rozvojovou spolupráci. České republice se podařilo učinit další krůček k plnění přijatých závazků. více ►

Klavírní koncert u příležitosti nástupu do funkce nových velvyslanců ČR v Paříži

thumb

Ve středu 22. března večer uspořádalo Velvyslanectví České republiky ve Francii ve spolupráci se Stálou misí České republiky při OECD slavnostní kulturní akci u příležitosti nástupu do funkcí nových velvyslanců České republiky v Paříži, Petra… více ►

OECD – Going for Growth

thumb

Dne 17. března bylo na zasedání skupiny G20 v Baden Baden zveřejněno 13. vydání klíčové publikace OECD ke strukturálním reformám Going for Growth. Publikace v úvodní části nabízí výčet stávajících překážek růstu v zemích OECD a dalších vybraných… více ►

OECD - Hospodářský přehled Švédska 2017

thumb

OECD dne 8. února zveřejnila Hospodářský přehled Švédska 2017. V období po krizi je velmi pozitivně hodnocena odolnost švédské ekonomiky, přestože země čelí mnoha externím rizikům. OECD ocenila rovněž pokrok v sociální oblasti, stále však vidí… více ►

Komunikační aktivity OECD

Přiložené grafické schéma názorně prezentuje narůstající zájem veřejnosti o produkty OECD. Například internetovou stránku oecd.org navštívilo v roce 2016 celkem 19 milionů lidí, což představuje nárůst o 14 % oproti předchozímu roku. Významně… více ►

Studentské stáže na Stálé misi ČR při OECD

Zasedání Výboru OECD pro zdravotnictví na ministerské úrovni (Health Ministerial)

Dne 17. ledna 2017 se v pařížském konferenčním centru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) uskutečnilo ministerské zasedání Výboru pro zdravotnictví (tzv. OECD Health Ministerial Meeting) s tématem budoucnosti a reforem… více ►

Česká verze dokumentu G20/OECD Principles of Corporate Governance

thumb

Ve čtvrtek 5. ledna 2017 byla slavnostně uvedena česká verze dokumentu G20/OECD Principles of Corporate Governance s názvem Země G20/OECD Principy správy a řízení společností. více ►

Katalog nejvýznamnějších publikací OECD

thumb

Prohlédněte si katalog (http://bit.ly/2iAaMit) hlavních publikací OECD za poslední rok, které pokrývají širokou škálu témat z ekonomiky, rozvoje, zemědělství, energetiky, vzdělání, vědy a technologií apod. více ►

Nový stálý představitel ČR při OECD velvyslanec Petr Gandalovič

thumb

Velvyslanec Petr Gandalovič jako nový stálý představitel ČR při OECD předal dne 16. ledna 2017 pověřovací listiny generálnímu tajemníku OECD Angelu Gurríovi. Během schůzky s ním pohovořil o spolupráci ČR s OECD a o aktuálních otázkách činnosti… více ►

Výkonný ředitel IEA představil v ČR zprávu o výsledcích přezkumu energetické politiky ČR a nové vydání Světového energetického výhledu

Výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury (IEA) představil v Praze dne 13. 12. 2016 výsledky posledního přezkumu energetické politiky ČR a nové vydání Světového energetického výhledu (WEO 2016). více ►

OECD vydala Pensions Outlook 2016

thumb

Publikace Pensions Outlook 2016 navazuje na předchozí vydání a pokračuje v monitorování proměny penzijních systémů především v reakci na dopady krize, na rozpočtová omezení a na výzvy spojené se stárnutím populace. Publikace je součástí přílohy… více ►

OECD - výsledky PISA 2015 (mezinárodní srovnání znalostí 15-ti letých studentů)

Vedoucí představitelé Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dnes souběžně v několika světových metropolích (Londýn, Paříž, Brusel, Berlín, Řím) představili první dva svazky z rozsáhlého souboru dat a výsledků programu OECD,… více ►

OECD vydala publikaci Pension Markets in Focus 2016

thumb

OECD vydala publikaci Pension Markets in Focus 2016, která se zaměřuje na vývoj trhu s penzijními produkty. Studie nabízí přehled tržních trendů, penzijních systému a zajišťovacích nástrojů v jednotlivých zemích. více ►

OECD - Hospodářský výhled (listopad 2016) - Globální ekonomický růst zůstává nízký a je zatížen riziky

thumb

Dne 28. listopadu OECD zveřejnila podzimní Hospodářský výhled (listopad 2016). Globální ekonomický růst se od konce roku 2015 drží pod 3 %. Zatímco v nečlenských státech OECD se růst zrychloval k hranici 4 %, v zemích OECD se dále mírně zpomalil… více ►

Týden programu OECD Eurasia

Ve dnech 22. – 24. listopadu 2016 proběhl v pařížském Konferenčním centru OECD Týden regionálního programu OECD Eurasia. Hlavním tématem jednání byla Produktivita a odolnost ekonomik zemí Eurasie. Třídenní setkání se kromě úvodního panelu… více ►

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj ocenila výsledky české rozvojové spolupráce

thumb

Předsedkyně Výboru pro rozvojovou pomoc OECD Charlotte Petri Gornitzka a náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa představili dne 22. listopadu 2016 v Černínském paláci výsledky historicky prvního vyhodnocení systému rozvojové spolupráce… více ►

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj ocenila výsledky české rozvojové spolupráce

thumb

Předsedkyně Výboru pro rozvojovou pomoc OECD Charlotte Petri Gornitzka a náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa představili dne 22. listopadu 2016 v Černínském paláci výsledky historicky prvního vyhodnocení systému rozvojové spolupráce… více ►

OECD zveřejnila publikaci Engaging Public Employees for a High-Performing Civil Service

thumb

OECD zveřejnila publikaci Engaging Public Employees for a High-Performing Civil Service, která se zabývá problematikou efektivity státních správ a výkonnosti jejich zaměstnanců. Studie mapuje opatření na snížení administrativních nákladů v… více ►

Nové vydání Regionálního výhledu OECD se zabývá problematikou produktivity na regionální úrovni

thumb

V říjnu 2016 bylo zveřejněno nové vydání Regionálního výhledu OECD (OECD Regional Outlook 2016), které se zaměřuje na problematiku produktivity na regionální úrovni. Regiony mají podle OECD velký význam pro budování produktivní ekonomiky,… více ►

Nové vydání publikace o vývoji na trhu energetické účinnosti

thumb

V rámci každoročně vydávaných zpráv Mezinárodní energetické agentury (IEA) o vývoji v oblasti energetické účinnosti byla v říjnu 2016 publikována zpráva IEA o vývoji na trhu energetické účinnosti za rok 2016 (Energy Efficiency Market Report… více ►

World Energy Investment 2016 – nová publikace IEA o investičních trendech v energetice

thumb

V polovině září 2016 vypracovala Mezinárodní energetická agentura (IEA) první podrobnou analýzu aktuálního vývoje v investicích v energetickém sektoru zahrnující jednotlivé energetické zdroje, technologie i státy (World Energy Investment 2016). více ►

OECD – Průběžná hospodářská prognóza: Stabilní výhled růstu s mírným zrychlením v příštím roce

OECD zveřejnila dne 21. září průběžný výhled hospodářského růstu pro země G7, eurozónu, Čínu, Indii a Brazílii. Výhled rovněž nabízí projekci růstu světového HDP. více ►

Náměstek Tlapa jednal v Paříži

Náměstek MZV Martin Tlapa jednal ve dnech 13. – 14. září 2016 s představiteli Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži. více ►

Prohlášení MZV ke statusu měst Jeruzalém a Tel Aviv

V souvislosti s některými mediálními zprávami k otázce statusu měst Jeruzalém a Tel Aviv sděluje MZV ČR následující: více ►

Program vysílání zaměstnanců státní správy do sekretariátu OECD

Stálá mise ČR při OECD realizuje od roku 2011 program šestiměsíčních pracovních stáží pro experty ze státní správy ČR v sekretariátu OECD (v terminologii OECD tzv. „Staff on loan“ program). Program probíhá na základě Memoranda o… více ►

7. vydání publikace Energy Technology Perspectives

thumb

V červnu 2016 zveřejnila Mezinárodní energetická agentura (IEA) 7. vydání publikace o perspektivách energetických technologií (Energy Technology Perspectives 2016), jejímž hlavním cílem je analýza možných přístupů a technologií, které mohou… více ►

Zvláštní zpráva IEA k problematice znečištění ovzduší z energetického sektoru

thumb

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala dne 27. 6. 2016 zvláštní zprávu o výhledu světové energetiky, která se zabývá problematikou znečištění ovzduší z energetického sektoru (Energy and Air Pollution). více ►

Pohled na regiony 2016 - nové vydání publikace OECD o regionálních nerovnostech

thumb

V červnu 2016 bylo zveřejněno nové vydání publikace OECD Pohled na regiony (Regions at a Glance 2016), které na základě vybraných ukazatelů blahobytu a kvality života zkoumá rozdíly mezi regiony v členských státech OECD a přínos těchto regionů… více ►

OECD - Studie Fiscal Federalism 2016

thumb

Dne 20. června vydala OECD publikaci Fiscal Federalism 2016, která srovnává míru decentralizace řízení veřejných financí v členských státech OECD a nabízí pohled na možnosti reforem v této oblasti. Zohledněny jsou přitom makroekonomické dopady… více ►

OECD - Hospodářský přehled USA 2016

thumb

OECD dne 16. června zveřejnila Hospodářský přehled USA 2016. USA jsou hodnoceny jako jedna z nejstabilnějších rozvinutých ekonomik, přesto však existuje několik strukturálních překážek dalšího růstu. Hlavními tématy přehledu byly zpomalení růstu… více ►

OECD - Hospodářský přehled České republiky 2016

thumb

Dne 6. června 2016 zveřejnil generální tajemník OECD v Praze nový Hospodářský přehled OECD ČR 2016, nejvýznamnější výstup OECD vůči ČR. Dokument podrobněji analyzuje otázky produktivity práce a efektivnosti veřejného sektoru. více ►

OECD - Výhled pro podniky a finance 2016

thumb

Dne 9. června OECD zveřejnila nový Výhled pro podniky a finance 2016 (OECD Business and Finance Outlook 2016). Jedná se o relativně novou publikaci v portfoliu OECD, letošní vydání je teprve jejím druhým ročníkem. Dokument se primárně zaměřuje… více ►

OECD - jarní Hospodářský výhled (EO99)

thumb

OECD dne 1. června zveřejnila jarní Hospodářský výhled (EO99). Růst světového HDP zůstává po krizi nadále za očekáváním, ve výhledu OECD počítá pouze s velmi mírným zrychlením v roce 2017. Nadále lze pozorovat slabý výkon mezinárodního obchodu.… více ►

OECD - Hospodářský přehled EA/EU 2016

OECD dne 10. června zveřejnila Hospodářské přehledy eurozóny (EA) a EU 2016. Přehled eurozóny je zaměřen na výzvy, jimž členské státy – byť v různé míře – čelí v oblasti finančního sektoru (bankovní unie), měnové politiky a veřejných… více ►

Ministerské zasedání Rady OECD

Ve dnech 1. – 2. června 2016 proběhlo v Paříži zasedání Rady OECD na úrovni ministrů. Letošní zasedání pod předsednictvím Chile a místopředsednictvím Finska, Japonska a Maďarska bylo věnováno tématu posilování produktivity pro inkluzivní… více ►

OECD zveřejnila Hospodářský přehled Německa 2016

thumb

OECD zveřejnila v dubnu Hospodářský přehled Německa 2016. Německo je celkově hodnoceno jako jedna z nejstabilnějších evropských ekonomik, přesto však existuje několik zásadních strukturálních překážek dalšího růstu. Hlavními tématy přehledu byly… více ►

Rozhodnutí o vstupu Lotyšska do OECD

thumb

Rada OECD na svém zasedání dne 11. května 2016 rozhodla, že Lotyšsko splnilo podmínky pro vstup do OECD a přizvala tuto baltskou zemi k přistoupení k Úmluvě o OECD. více ►

Studie OECD o dopadech případného vystoupení Velké Británie z EU

thumb

OECD prezentovala studii zabývající se dopady případného vystoupení UK z EU (tzv. brexit). Dosavadní průzkumy naznačují, že výsledky referenda, které je plánováno na 23. června, by mohly být velmi těsné. Riziko brexitu je patrné na reakci… více ►

OECD zveřejnila Hospodářský přehled Polska 2016

thumb

OECD dne 22. března zveřejnila Hospodářský přehled Polska 2016. Polsko prošlo v posledních 25 letech úspěšnou hospodářskou transformací. Ekonomika je velmi odolná vůči vnějším šokům, nelze identifikovat výraznější nerovnováhy. Hlavní výzvy… více ►

Financování malých a středních podniků a podnikatelů 2016 - nové vydání publikace OECD

thumb

Dne 14. 4. 2016 OECD zveřejnila každoročně vydávanou hodnotící zprávu o financování malých a středních podniků a podnikatelů Financing SMEs and Entrepreneurs 2016, která představuje jednu z hlavních výzev pro úspěšné fungování malých a středních… více ►

Zpráva OECD DAC o rozvojové pomoci v roce 2015

Dne 13. dubna 2016 zveřejnila OECD zprávu Výboru pro rozvojovou pomoc (DAC) o oficiální rozvojové pomoci (ODA) za rok 2015. Členové DAC přispěli v loňském roce na rozvojovou pomoc celkově částkou 131,6 mld. USD, což znamená nárůst o 6,9 % oproti… více ►

Nové vydání publikace OECD k trendům a politikám v sektoru cestovního ruchu

thumb

V nedávné době byla zveřejněna pravidelně vydávaná publikace OECD k trendům a politikám v sektoru cestovního ruchu OECD Tourism Trends and Policies 2016. více ►

OECD publikovala 12. vydání Going for Growth

Dne 26. února 2016 bylo v Šanghaji zveřejněno 12. vydání stěžejní publikace OECD ke strukturálním reformám Going for Growth 2016*. více ►

OECD publikovala odbornou studii s názvem “Household Debt in OECD Countries: Stylized Facts and Policy Issues” (Economics Department Working Papers No. 1277)

Na pozadí snižujících se úrokových měr a inovací na hypotečním trhu vzrostla od přelomu tisíciletí významně zadluženost domácnostní ve většině zemí OECD. Světová finanční krize měla v některých zemích za následek proces oddlužování, zadluženost… více ►

Zveřejnění průběžné hospodářské prognózy

OECD zveřejnila dne 18. února 2016 průběžnou hospodářskou prognózu. (www.oecd.org/eco/economicoutlook.htm) Globální ekonomický růst by měl v roce 2016 dosahovat podobného tempa jako minulém v roce. V porovnání s minulou prognózou (Economic… více ►

Index závazku k rozvoji za rok 2015 – Česká republika předčila USA i Švýcarsko, první příčky tradičně patří Skandinávským zemím

Plnění nových Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) vyžaduje vhodné indikátory a metody měření. OECD se k formulaci vhodných indikátorů snaží přispět a spolupracuje proto s některými think-tanky, které se metodami měření zabývají. Jedním z nich je… více ►

31 členských zemí OECD, včetně České republiky, bude sdílet informace o daňových odvodech nadnárodních společností

Dne 27. ledna 2016 byla na zasedání Výboru pro fiskální záležitosti OECD v Paříži podepsána mnohostranná dohoda o automatické výměně informací nadnárodních společností v oblasti daňových odvodů.* Smlouva, kterou podepsalo celkem 31 členských… více ►

Výroční zpráva SM ČR při OECD za rok 2015

Výroční zpráva SM ČR při OECD za rok 2015

OECD vydala publikaci The Future of Productivity

OECD zveřejnila 11. prosince publikaci The Future of Productivity. Studie se zaměřuje na příčinu nízkých temp růstu produktivity v nejvyspělejších ekonomikách. Specificky se pak soustředí na problémy s difuzí technologického pokroku od… více ►

OECD vydalo publikaci Pensions at a Glance 2015

Publikace hodnotí opatření v oblasti penzijních systémů přijatá v posledních dvou letech, přesněji v období mezi zářím 2013 a zářím 2015. V úvodní kapitole poskytuje obecný přehled reformních opatření. První specifická kapitola nabízí podrobný… více ►

Týden regionálního programu OECD EURASIA

thumb

Ve dnech 23. -26. listopadu 2015 proběhl v pařížském sídle OECD Týden regionálního programu EURASIA věnovaný tématu „Lepší instituce, propojení a inkluze pro konkurenceschopnost“. více ►

OECD k teroristickým útokům ze dne 13.11.2015

Generální tajemník OECD Angel Gurría odsoudil jménem celé Organizace teroristické útoky, ke kterým došlo v pátek 13. listopadu 2015 na několika místech v Paříži. A. Gurría projevil účast pozůstalým obětí, které byly těmito útoky přímo zasaženy a… více ►

Světový energetický výhled 2015: nízké ceny ropy, klimatické změny a další výzvy ve světové energetice

thumb

Pařížská Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila dne 10. 11. 2015 nové vydání Světového energetického výhledu za rok 2015 (World Energy Outlook 2015 – WEO 2015), který je její nejvýznamnější každoročně vydávanou publikací.… více ►

Hospodářský výhled OECD – podzim 2015

OECD zveřejnilo dne 9. listopadu 2015 Hospodářský výhled č. 98: rizika světového růstu jsou vychýlená směrem dolů. více ►

Konference na vysoké úrovni k hospodářské obnově a rozvoji Mali

Dne 22. října 2015 zorganizovala OECD ve spolupráci s vládami Mali, Francie a dalších zemí v Paříži konferenci na vysoké úrovni k hospodářské obnově a rozvoji Mali. Konference se uskutečnila v návaznosti na Dohodu o míru a usmíření (Peace and… více ►

Zpráva o rozvojové spolupráci 2015

thumb

OECD vydala svou pravidelnou výroční zprávu o rozvojové spolupráci. Letošní zpráva je zaměřena na vytváření efektivně fungujících partnerství, která jsou základem spolupráce směřující k trvale udržitelnému rozvoji. Příloha zprávy nabízí… více ►

Vydání nového Výhledu OECD pro digitální ekonomiku

Dne 15. 7. 2015 vydala OECD novou publikaci Výhled pro digitální ekonomiku 2015, která zkoumá vývoj v digitální ekonomice v poslední době, hlavní trendy, příležitosti, výzvy a možnosti, jak co nejlépe využít její potenciál k podpoře inovací,… více ►

Technologická cestovní mapa IEA k využití vodíku a palivových článků v energetickém sektoru

Koncem června 2015 vydala Mezinárodní energetická agentura (IEA) Technologickou cestovní mapu, která se zabývá využitím vodíku a palivových článků z hlediska energetického sektoru. více ►

Česká republika má zástupce ve vedení Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV)

thumb

Odborník Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Ing. Ondřej Mikeš, Ph.D. byl jmenován do prestižní funkce prezidenta subkomise pro metody a analýzy na 13. valném shromáždění OIV. Česká republika má svého zástupce ve vedení organizace… více ►

3. zasedání Globálního fóra o odpovědném obchodním chování

thumb

OECD byla jednou z prvních organizací, která se odpovědným obchodním chováním (Responsible Business Conduct - RBC) začala do hloubky zabývat a která v 70. letech přijala Směrnici OECD pro nadnárodní podniky. RBC jako jedna ze základních podmínek… více ►

OECD Výhled pro podniky a finance

OECD zveřejnila 24. června první vydání nového Výhledu pro podniky a finance: OECD Business and Finance Outlook 2015. Snaží se v něm rozluštit záhadu nízkých investic v reálné ekonomice, která kontrastuje s optimismem na finančních trzích, či… více ►

Den Ukrajiny v OECD

thumb

Dne 16. 6. 2015 se z iniciativy slovenského předsednictví Visegrádské skupiny uskutečnil Den Ukrajiny v OECD. Tato akce byla věnována podpoře implementace Akčního plánu k posílení spolupráce OECD s vládou Ukrajiny, jenž byl podepsán v dubnu… více ►

Mezinárodní energetická agentura zveřejnila zprávu o úloze energetiky v boji se změnami klimatu

thumb

V souvislosti s konáním Konference smluvních stran (COP21) Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která se uskuteční koncem roku 2015 v Paříži, vydala Mezinárodní energetická agentura (IEA) Zvláštní zprávu zaměřenou na změny klimatu a energetiku. více ►

OECD zveřejnila jarní hospodářskou prognózu

OECD Economic Outlook představený 3. června obsahuje predikci vývoje HDP i dalších makroekonomických veličin pro všechny země OECD a významné nečlenské ekonomiky do roku 2016. Česká ekonomika dle OECD poroste letos tempem 3,1%, v r. 2016 pak… více ►

Ministerské zasedání OECD s ČR v roli místopředsedy

Premiér Nizozemska v Paříži zahájil 3. června 2015 každoroční zasedání Rady OECD na ministerské úrovni na téma “Unlocking Investment for Sustainable Growth and Jobs”. V roli místopředsedy letos figuruje Česká republika společně s… více ►

Česká republika byla oceněna za včasnost a úplnost statistických informací o oficiální rozvojové pomoci

V souvislosti se vstupem do Výboru OECD pro rozvojovou pomoc (DAC) je ČR povinna poskytovat statistické údaje o zahraniční rozvojové spolupráce podle rozsahu, členění a standardů OECD. Jednotná metodika OECD zaručuje, že vykazovaná pomoc je… více ►

Mezinárodní energetická agentura vydala publikaci o úloze technologických inovací v energetice

thumb

Nové vydání publikace Mezinárodní energetické agentury (IEA) Energetické Technologické Perspektivy (Energy Technology Perspectives 2015) se zaměřuje na důležitou úlohu technologických inovací v energetice pro usnadnění přechodu na nízkouhlíkový… více ►

Publikace OECD 360: ČR v mezinárodním srovnání

OECD 360 přináší nejnovější analýzy a data z klíčových publikací OECD v českém jazyce z osmi klíčových oblastí členských zemí OECD: vzdělávání, zaměstnanost, růst šetrný k životnímu prostředí, regionální perspektiva , zemědělství,… více ►

Jaké bylo loni daňové zatížení práce?

OECD zveřejnila 14. dubna letošní vydání své vlajkové publikace v oblasti daní, která porovnává daňové zatížení práce v zemích OECD a sleduje jeho vývoj v čase, Taxing Wages 2015. více ►

Rozhodnutí o zahájení přístupových rozhovorů s Kostarikou a Litvou

Rada OECD na svém zasedání dne 9. dubna 2015 rozhodla o zahájení přístupových rozhovorů s Kostarikou (www.oecd.org/countries/costarica) a Litvou (www.oecd.org/countries/lithuania). Toto rozhodnutí navazuje na Rezoluci Rady o posílení globálního… více ►

Nízké ceny ropy a další měnové uvolňování mírně urychlí globální růst, zvyšují se však rizika

OECD zveřejnila 18. března průběžné hodnocení (Interim Economic Assessment) mezi podzimním a jarním hospodářským výhledem pro země G7, eurozónu, Čínu, Indii a Brazílii. Ve srovnání s poslední prognózou z listopadu 2014 revidovala u řady zemí… více ►

Seminář OECD k modernizaci výkaznictví Oficiální rozvojové pomoci pro nový globální rámec po roce 2015

Dne 25. března 2015 uspořádal Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR odborný seminář ke statistickému výkaznictví Oficiální rozvojové pomoci (ODA). více ►

Parlamentní dny OECD

thumb

Zasedání zástupců parlamentů členských zemí OECD (25. – 26. února 2015) bylo pro členy národních parlamentů skvělou příležitostí seznámit se s hodnocením globální hospodářské, sociální a finanční situace. Na programu byla také témata jako… více ►

Výroční zpráva Stálé mise při OECD 2014

thumb

Výroční zpráva SM při OECD za rok 2014 přibližuje hlavní události roku, mezi které patří zveřejnění Hospodářského přehledu ČR nebo pracovní návštěva Prezidenta republiky v OECD. Popisuje priority práce organizace, horizontální projekty, vývoj v… více ►

Jmenování nového výkonného ředitele IEA (Mezinárodní energetické agentury)

thumb

Hlavní ekonom Mezinárodní energetické agentury (IEA) F. Birol byl jmenován jejím novým výkonným ředitelem. Dne 12. 2. 2015 zvolila Řídící rada IEA, nejvyšší řídící orgán IEA, novým výkonným ředitelem hlavního ekonoma IEA Fatiha Birola z Turecka,… více ►

OECD publikovala atlas zemí Sahelu: An Atlas of the Sahara-Sahel: Geography, Economics and Security, West African Studies.

Atlas se srozumitelně, komplexně a velice zajímavě věnuje oblasti Sahary/Sahelu, která zahrnuje Alžírsko, Čad, Libyi, Mali, Maroko, Mauritánii, Niger a Tunisko. více ►

OECD je šetrné k životnímu prostředí

OECD zveřejnilo zprávu "OECD Environmental Report 2013", která se týká ekologického provozu v budovách organizace. Tato studie odráží snahu optimalizovat využití energie, vody, papíru a jiných přírodních zdrojů, včetně snižování emisí. více ►

OECD vydává plnou verzi globálního standardu pro automatickou výměnu informací

OECD učinila důležitý krok směrem k větší transparentnosti a k ukončení bankovního tajemství v daňových záležitostech – dne 21. 7. 2014 vydala plnou verzi nového globálního standardu pro výměnu informací mezi daňovými jurisdikcemi. více ►

Studie kvality zdravotní péče v ČR

oecd_health_care

ČR by podle OECD měla dále posílit a zkvalitnit úroveň primární péče a programů prevence pro snížení počtu chronických onemocnění, což ve svém důsledku povede k eliminaci finanční náročnosti systému. To je jedno ze stěžejních doporučení… více ►

Průzkum "TALIS" v oblasti výuky a vzdělávání

talis

Přestože učitelé většinou svoji profesi milují a neradi by ji měnili, cítí se být ve společnosti často přehlíženi, nedoceněni a nedostatečně podporováni. To jsou hlavní obecné poznatky aktuálně zveřejněného mezinárodního průzkumu OECD v rámci… více ►

Kulatý stůl ke Strategii vzdělávací politiky v ČR do roku 2020, Praha, 12. 6. 2014

Kulatý stůl byl věnován debatě nad dokumentem Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020. Po skončení připomínkového řízení by tento dokument ve druhé polovině června měl být schválen vládou. Panelu se zúčastnila i expertka OECD Anna Pons,… více ►

Zvláštní zpráva IEA o investicích v energetice

wmeo_2014

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala dne 3. 6. 2014 novou zprávu o výhledu světové energetiky, která se poprvé podrobně zabývá současnými i budoucími investičními trendy v energetickém sektoru. více ►

Recepce k 10. výročí vstupu ČR do EU

Česká republika, společně s Estonskem, Maďarskem, Polskem, Slovenskem a Slovinskem, oslavila v závěru května desáté výročí vstupu do Evropské unie. Těchto šest zemí, které se v roce 2004 staly členy EU (společně s Kyprem, Litvou, Lotyšskem a… více ►

Nový ředitel direktorátu pro vzdělávání a dovednosti

Dne 19. 5. 2014 byl do funkce ředitele direktorátu pro vzdělávání a dovednosti (EDU OECD) jmenován Dr. Andreas Schleicher. EDU se zabývá především problematikou vzdělání a rozvoje a využití dovedností, ale také sociálními či ekonomickými aspekty… více ►

Fórum OECD, Paříž 5. a 6. 5. 2014, videozáznamy

oecd_forum_2014

Ve dnech 5. a 6. května 2014 proběhlo v pařížském sídle OECD každoroční Fórum OECD, které zahájil GT OECD Angel Gurría, dále vystoupila předsedkyně slovinské vlády (v demisi) Alenka Bratušek, a hovořil rovněž Jason Furman, předseda Rady… více ►

Jarní hospodářská prognóza OECD

logo_oecd

Česká ekonomika letos poroste o 1,2%, příští rok pak zrychlí na 2,4%. Má tedy lepší vyhlídky než eurozóna, jejíž HDP se v r. 2015 zvedne jen o 1,7%. Celosvětové tempo růstu dosáhne v tomto a příštím roce 3,4% a 3,9%. Nová hospodářská prognóza… více ►

Týden OECD, Paříž, 5. – 7. května 2014

oecd_forum_2014

Jaké jsou největší výzvy současné doby – je to příjmová nerovnost, nerovnost pohlaví, nebo změny životního prostředí? Pokud vás zajímají odpovědi nejen na tyto otázky, sledujte ve dnech 5.–7. května 2014 události "Týdne OECD" v Konferenčním… více ►

Zpráva DAC o stavu rozvojové spolupráce v roce 2013

Každoročně na počátku dubna vydává Výbor pro rozvojovou spolupráci tiskovou zprávu, která statisticky shrnuje rozvojovou spolupráci za uplynulý rok. Dne 8. 4. vyšla zpráva pod titulkem „Pomoc rozvojovým zemím dosáhla v roce 2013 rekordní úrovně“… více ►

OECD zveřejnila Sovereign Borrowing Outlook 2014

oecd_sovereign_borrowing_outlook

OECD zveřejnila v závěru března již šesté vydání "OECD Sovereign Borrowing Outlook 2014". Tato výroční publikace mapuje výpůjční potřeby centrálních vlád zemí OECD, analyzuje situaci na trhu státních dluhopisů a diskutuje strategie financování a… více ►

Hospodářský přehled ČR 2014

sobotka_a_gurria_2014

Dne 18. 3. zveřejnila OECD nový Hospodářský přehled ČR. Publikaci, která komplexně hodnotí ekonomickou situaci země a dává doporučení pro makroekonomické politiky i strukturální reformy, přijel do Prahy představit generální tajemník OECD Angel… více ►

Nový ředitel Agentury pro jadernou energii

nea_logo

Dne 19. 3. 2014 jmenoval generální tajemník OECD Angel Gurría novým generálním ředitelem Agentury pro jadernou energii (NEA) Williama Magwooda, člena Jaderné regulační komise USA, který se nové funkce v NEA ujme od 1. 9. 2014. více ►

Výroční zpráva SM při OECD v Paříži za rok 2013

vz_titulni_2013

Výroční zpráva SM při OECD za rok 2013 je již k dispozici. Zpráva hovoří o strategické orientaci OECD, shrnuje hlavní události roku 2013 v OECD, popisuje horizontální projekty a hovoří také o vnějších vztazích OECD. Dokument popisuje profilové… více ►

Směrnice OECD pro zodpovědné chování podniků

Tento nástroj OECD obsahuje soubor doporučení, dobrovolných zásad a standardů odpovědného chování podniků v souladu s platnými zákony a mezinárodně uznávanými standardy. Jedná se o zatím jediný mnohostranně schválený nástroj, kterým se vlády… více ►

OECD zveřejnila výsledku průzkumu PISA

Na počátku prosince 2013 byly v řadě hlavních měst účastnických zemí zveřejněny výsledky mezinárodního průzkumu OECD, který se zabývá porovnáním znalostí 15-ti letých studentů v oblasti matematiky, čtení (porozumění psanému textu) a přírodních… více ►

Prezentace Světového energetického výhledu IEA v České republice

iea_logo_1

V úterý 7. ledna 2014 se na Ministerstvu zahraničních věcí ČR uskutečnila prezentace nového vydání Světového energetického výhledu (World Energy Outlook - WEO) pro širší odbornou veřejnost, na jejíž přípravě se kromě Ministerstva průmyslu a… více ►

Podzimní hospodářská prognóza OECD

V příštích dvou letech lze očekávat zrychlení hospodářského růstu, převažují však negativní rizika. Takové je hlavní sdělení hospodářského výhledu, který 19. listopadu zveřejnila OECD. České republice v něm předpovídá letos propad HDP o 1,5%, v… více ►

World Energy Outlook 2013 se věnuje změnám ve světové energetice

weo_2013

Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila 12. 11. 2013 letošní vydání své "vlajkové" publikace - Světového energetického výhledu 2013. více ►

Jak se máte? Blahobyt v OECD.

better_life_publikace

Kvalitu života v zemích OECD mapuje již druhé vydání publikace How’s Life? (Jak se máte?) zveřejněné 5. listopadu 2013. Vybrané indikátory měří jak materiální podmínky jako příjem, zaměstnání a bydlení, tak další aspekty blahobytu jako volný čas… více ►

OECD vydává publikaci "STI Scoreboard 2013" (věda a výzkum v číslech a mezinárodním srovnání)

sti_scoreboard_1

OECD v závěru října 2013 zveřejnila svou stěžejní publikaci v oblasti mezinárodního srovnání vědy, výzkumu a průmyslových technologií pod názvem "Science, Technology and Industry Scoreboard 2013". více ►

Služby ve výrobním procesu a jejich význam pro budoucnost výroby

Výrobu stále považujeme v zemích OECD za hlavní zdroj růstu, technologického pokroku, produktivity a konkurenceschopnosti. Přes nesporný význam výroby pro celkovou ekonomickou aktivitu se její podíl v zemích OECD snižuje. To má dopad na pokles… více ►

Nové publikace OECD o vědomostním kapitálu a o vědě a výzkumu

supporting_investment

OECD vydává v těchto dnech publikaci pod názvem “Podpora investic do vědomostního kapitálu, růstu a inovací” (Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth, and Innovation), která je výstupem dva roky trvajícího projektu zaměřeného na… více ►

OECD vydává „Výhled dovedností“

piaac

Ve druhém říjnovém týdnu vydala OECD publikaci pod názvem „Výhled dovedností“ (OECD Skills Outlook), která se zabývá hodnocením úrovně elementárních dovedností dospělých, které jsou potřebné pro jejich úspěšné zapojení do pracovního procesu a… více ►

Oslava 20. výročí České národní banky a Národní banky Slovenska v OECD

cnb_a_nbs_rijen_2013

Česká a slovenská mise při OECD společně uspořádaly 2. října 2013 seminář a slavnostní recepci u příležitosti 20. výročí založení svých centrálních bank. Cílem semináře bylo prezentovat v OECD úspěchy těchto dvou institucí při provádění měnové… více ►

Čína se připojuje k mezinárodnímu úsilí při snaze bojovat proti daňovým únikům

V závěru srpna podepsali zástupci Číny na slavnostním ceremoniálu v pařížském sídle OECD multilaterální "Úmluvu o vzájemné administrativní pomoci v oblasti daní a daňových záležitostí". Tato Úmluva se má stát novým nástrojem pro potírání daňové… více ►

OECD: průběžná ekonomická prognóza

Hospodářství vyspělých zemí je opět na vzestupu, světovou ekonomiku však zrychlení nečeká vzhledem k slábnoucímu růstu ve velkých rozvíjejících se zemích. Takové je hlavní sdělení průběžné ekonomické prognózy, kterou OECD zveřejnila 3. září 2013… více ►

Týdeník Ekonom o globálních hodnotových řetězcích

Poslední srpnové vydání týdeníku Ekonom uveřejňuje rozhovor s ekonomem OECD Koenem DeBackerem, který hovoří o pozici ČR v tzv. globálních hodnotových řetězcích i o tom, co by ČR měla udělat, aby své postavení, a tím i svůj ekonomický potenciál,… více ►

OECD: výhled zaměstnanosti

V pořadí již 31. edice publikace „Výhledu zaměstnanosti“ (OECD Employment Outlook 2012), jednoho ze stěžejních statistických přehledů OECD, byla zveřejněna v půli července 2013. Data dokládají, že krize zaměstnanosti pokračuje: jak… více ►

Fiskální zátěžové testy - situace české ekonomiky

Jednoduchý model fiskálních stress testů – studie rakouské, české a německé ekonomiky. Přiložený dokument rozvíjí za pomoci scénářů budoucích šoků jednoduchý modelový rámec stress testů strategií fiskální konsolidace. více ►

Nové publikace OECD z oblasti zemědělství

OECD vydala v průběhu června nové studie, které se zaměřují na aktuální vývoj i výzvy v oblasti zemědělství. Mnohé z nich si můžete zdarma přečíst na stránkách OECD. Stálá Mise ČR při OECD pro Vás vybrala pět publikací, více ►

OECD o vzdělání v ČR

OECD vydala v dubnu 2013 publikaci pod názvem „Výhled vzdělávací politiky: Česká republika“, kterou přinášíme v anglickém originále i v českém pracovním překladu. více ►

Nové studie OECD

OECD vydává v těchto dnech nové publikace k aktuálním výzvám a tématům. Mnohé z nich je možné získat zdarma na internetu. Stálá mise ČR při OECD pro Vás vybrala několik studií, jejichž krátkou anotaci (ve formě linku k elektronické verzi)… více ►

OECD/FAO očekává pomalejší růst globální zemědělské produkce

Podle nové společné zprávy OECD a FAO pod názvem "Zemědělský výhled 2013-2022", vydané 6. 6. 2013, by měla globální zemědělská produkce v nadcházejícím desetiletí dosáhnout ročního růstu 1,5%, což představuje jasný pokles oproti období 2003 až… více ►

OECD vydává nové publikace u příležitosti Světového dne životního prostředí

Tématem letošního Světového dne životního prostředí je slogan "Přemýšlejte.Jezte.Šetřete". Jde o iniciativu zaměřenou proti plýtvání potravinami a za ekologičtější život. Podle Organizace OSN pro potraviny a zemědělství (FAO) se každoročně… více ►

OECD zveřejnila nové údaje o postavení ČR v globálních hodnotových řetězcích

Při příležitosti zasedání Rady OECD na ministerské úrovni zveřejnila OECD dne 28. května 2013 dokument obsahující více ►

Hospodářský výhled: nadějný v USA, ponurý v EU

Dle nové hospodářské prognózy OECD zveřejněné 29. května porostou letos země OECD jako celek tempem 1,2%. Oživení je ale dosud mdlé a nerovnoměrné. V USA vzroste HDP o 1,9%, v Japonsku o 1,6%, ale v eurozóně klesne o 0,6%. České republice… více ►

Fórum OECD, Paříž 28. – 29. května 2013

x2013_05_24

Největší výzvy současné doby - jsou to pracovní příležitosti, nerovnost, nebo ekonomický růst? Nacházíme se v šestém roce hospodářské krize a proto se musíme ptát: jaké kroky vlády podnikají, aby snížily veřejné zadlužení, obnovily důvěru a… více ►

ČR se stala členem Výboru pro rozvojovou spolupráci OECD

x2013_05_20

V úterý 14. května 2013 se v Paříži konalo 964. zasedání Výboru pro rozvojovou pomoc OECD (Development Assistance Committee - DAC), které mělo na programu přijetí ČR za plnoprávného člena tohoto výboru. Vedoucím delegace ČR na zasedání byl pan… více ►

Seminář OECD k hodnocení pokroku v oblasti zeleného růstu na Ministerstvu životního prostředí ČR v Praze

Ve dnech 5. – 6. března 2013 se na Ministerstvu životního prostředí uskutečnil seminář OECD k hodnocení pokroku v oblasti zeleného růstu ve státech Východního partnerství a střední Asie. Experti jednali o indikátorech OECD a jejich přínosu pro… více ►

Hodnocení ČR v pracovní skupině OECD o podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích

Dne 21. března 2013 zveřejnila OECD hodnocení České republiky, pokud jde o plnění Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích. ČR je stranou Úmluvy, k níž se dosud připojilo 40 zemí,… více ►

Výroční zpráva Stálé mise ČR při OECD za rok 2012

Výroční zpráva SM při OECD za rok 2012 je již k dispozici. Zpráva shrnuje hlavní události roku 2012 v OECD, hovoří mj.o prioritách práce OECD, o její strategické orientaci, o práci jednotlivých výborů, účasti českých diplomatů a delegátů z… více ►

Vize OECD pro rok 2060

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj umístila na své webové stránky video, ve kterém představuje svou vizi globální ekonomiky v roce 2060. více ►

Prohlédněte si elektronickou knihovnu OECD

OECD umístila do své "elektronické knihovny" značné množství publikací, z nichž podstatnou část je možné získat zdarma. Prohlédněte si video, které OECD za tímto účelem umístila na YouTube. více ►

OECD zpřístupnila databázi obchodu přidanou hodnotou, kterou vytvořila ve spolupráci s WTO

Dne 16. 1. 2013 byla na tiskové konferenci za účasti generálního tajemníka OECD A. Gurríi, generálního ředitele WTO P. Lamyho, komisaře EU pro obchod K. de Guchta a novozélandského ministra obchodu T. Grosera zveřejněna databáze mezinárodního… více ►

OECD k genderové problematice

V závěru roku 2012 zveřejnila OECD publikaci pod názvem „Closing the Gender Gap: Act Now“. Zpracování této studie vyplynulo z potřeby prozkoumat možnosti uplatnění nevyužitého ekonomického potenciálu žen v době, kdy mnohé země čelí… více ►

Nový velvyslanec ČR při OECD

gurria_rozsypal

Dne 12. listopadu 2012 předal své pověřovací listiny do rukou generálního tajemníka OECD nový velvyslanec a stálý představitel ČR při OECD, pan Pavel Rozsypal. více ►

Výroční zprávy SM při OECD z předchozích let

Výroční zprávy SM při OECD do roku 2010 více ►