česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Činnost České republiky v OECD

ČR je členskou zemí OECD od 21. prosince 1995. OECD je mezivládní organizací, kde zasedají zástupci vlád členských zemí. Již od svého založení však úzce spolupracuje také se zástupci podnikatelské sféry a zaměstnaneckých svazů.

Jako člen OECD je ČR součástí výjimečného fóra, které poskytuje svým 38 členům nástroje k analýze a sledování jejich ekonomických, sociálních, environmentálních a mnohých dalších politik. Zástupci České republiky se účastní práce převážné většiny orgánů OECD. OECD je však především fórem, kde si země mohou vyměňovat názory a sdílet své národní zkušenosti, definovat „best practices“ (nejlepší praxe) a nacházet řešení svých problémů. Přehled direktorátů a dalších orgánů OECD je dostupný zde.

OECD stojí v čele snah o porozumění globálním výzvám a o hledání způsobů, jak na ně odpovědět. Spolupracuje se stále větším počtem nečlenských zemí, mezinárodních organizací a s představiteli soukromého sektoru i odborů.

OECD se věnuje:

1) Statistikám, mezinárodnímu srovnávání, hodnocení a ratingu politik členských i nečlenských ekonomik

2) Srovnávacím studiím, díky kterým lze přijmout „nejlepší praktiky“ a dosáhnout vysokých standardů

3) Výzkumu v oblasti veřejných politik, např. v oblasti zdravotnictví, vzdělání, zemědělství, obchodu či rozvoje

4) „Soft law“, kde prosazuje jednotné mezinárodní praktiky v oblasti zdanění, správy podniků a exportních úvěrů


OECD je mezivládní organizací, její činnost se tedy primárně odvíjí mezi zástupci vlád členských zemí (viz část Pracovní orgány ČR).


OECD však již od svého založení disponuje svými vlastními „tripartitními poradními orgány, s nimiž zástupci členských zemí na všech úrovních často konzultují:

Obchodní a průmyslový poradní výbor BIAC (Business and Industry Advisory Committee).
ČR je zastoupena Svazem průmyslu a dopravy.

Odborový poradní výbor TUAC (Trade Union Advisory Committee).
ČR reprezentuje Českomoravská komora odborových svazů.