česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Pracovní orgány OECD

Nejvyšším orgánem OECD je Rada. Generální tajemník OECD reprezentuje organizaci navenek a předsedá generálnímu sekretariát OECD, který sídlí v Paříži. Organizační struktura je dělena tematicky a horiontálně do odborných výborů, pracovních skupin atd.

 

                                                                                           © OECD

Nejvyšším orgánem OECD je Rada. Rada se schází na úrovni ministrů (jednou ročně, zpravidla na konci května) nebo stálých představitelů - velvyslanců (2-4x měsíčně). Rada přijímá a schvaluje všechny akty OECD.

Předseda Rady na úrovni ministrů je jmenován Radou, společně se dvěma místopředsedy. Ministerská Rada na závěr svého jednání přijímá komuniké nebo shrnutí předsedy, které je jednak programovým dokumentem určujícím priority OECD na příští rok, jednak dokumentem politickým.

Předsedou Rady na úrovni stálých představitelů je generální tajemník OECD (GT OECD).

Generální tajemník je jmenován Radou na období 5 let, ve výkonu funkce mu pomáhají zástupci generálního tajemníka, jmenováni Radou na základě doporučení generálního tajemníka. Generální tajemník stojí v čele sekretariátu OECD, který představuje analyticko-výzkumné zázemí pro činnost členských zemích v pracovních orgánech. Nynějším generálním tajemníkem OECD je Mathias Cormann (Austrálie), který do funkce nastoupil 1. června 2021. Vystřídal tak Mexičana Ángela Gurríu, který funkci generálního tajemníka OECD zastával od r. 2006.

OECD je označována za " permanentní mezivládní konferenci", především proto, že operuje prostřednictvím rozvětvené struktury výborů a pracovních skupin (celkem jich je asi 200), v nichž zasedají zástupci jednotlivých rezortů členských zemí a jež si určují svůj pracovní program v rámci celkových priorit vzešlých z ministerských zasedání.

Pracovní orgány OECD lze rozdělit na "řídící" a "odborné". Mezi řídící orgány lze vedle Rady zařadit především stálé výbory, tj. Výkonný výbor, Rozpočtový výbor, Výbor pro spolupráci s nečleny a Výbor pro vztahy s veřejností. Členské země v těchto orgánech zastupují členové stálých misí při OECD.

Struktura odborných výborů do značné míry kopíruje strukturu ministerstev a jiných vládních úřadů v členských zemích. Jejich jednání se zúčastňují pracovníci ministerstev jednotlivých členských zemí, kteří mají projednávanou problematiku v pracovní náplni.

Výbory si mohou vytvářet pracovní skupiny různého charakteru (working group, working party, task force, expert group apod.), které se většinou věnují techničtějším aspektům.

Horizontální projekty

OECD se také zabývá horizontálními projekty, tj. průřezovými aktivitami, které prostupují více sektory. více ►