Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Dlouhodobá víza a pobyty (nad 90 dnů)

 

Dlouhodobé vízum

Dlouhodobá víza jsou určena pro občany tzv. třetích zemí, kteří mají záměr pobývat v ČR déle než 3 měsíce za jedním z těchto účelů: zdravotní, kulturní, sportovní, oficiální (politický), rodinný,… více ►

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je určena pro občany tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR zaměstnání déle než 3 měsíce. více ►

Modrá karta

Modrá karta je určena pro občany tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR zaměstnáni déle než 3 měsíce v zaměstnání vyžadujícím vysokou kvalifikaci. více ►

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je určena pro občany tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR zaměstnáni na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě… více ►

Sezónní zaměstnání

Dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání je určeno pro občany tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR pracovat v odvětvích závislých na ročních obdobích, a to déle než 3 měsíce, nejdéle však 9… více ►

Studium

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia je určeno pro studenty z tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR absolvovat jeden z uvedených typů studia, obvykle déle než 1 rok: studium na vysoké… více ►

Vědecký výzkum

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je určeno pro vědecké nebo akademické pracovníky a hostující profesory z tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR déle než 3 měsíce… více ►

Zácvik

Dlouhodobé vízum za účelem zácviku je určeno pro občany tzv. třetích zemí, kteří si budou v ČR zvyšovat kvalifikaci a dovednosti, a to déle než 3 měsíce, nejdéle však 6 měsíců. více ►

Sloučení rodiny

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je určeno pro přímé rodinné příslušníky občanů tzv. třetích zemí, kteří budou na území ČR pobývat společně („budou se… více ►

Investování

Informaci naleznete ve článku na webových stránkách Ministerstva vnitra. více ►

Podnikání

Dlouhodobé vízum za účelem podnikání je určeno pro občany tzv. třetích zemí, kteří mají záměr v ČR podnikat, provozovat živnost, být osobou samostatně výdělečně činnou, statutárním orgánem nebo… více ►

Pobyt rezidenta jiného členského státu EU

Informaci naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra. více ►

Trvalý pobyt

Informaci naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra. více ►

.