Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Přehled víz

 

VÍZUM je povolení, které za podmínek v něm vyznačených opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na území ČR / schengenského prostoru.

Vízum se uděluje do pasu (cestovního dokladu) formou vízového štítku. Všem žadatelům, včetně dětí, se uděluje samostatné vízum, i když je dítě zapsáno v pasu rodiče – v takovém případě se vylepí do jednoho pasu dva vízové štítky.

 

ČR vydává tato víza:

 

SCHENGENSKÁ VÍZA

● pro KRÁTKODOBÉ (= do 90 dnů) pobyty v ČR / schengenském prostoru

● pro účely

● označují se písmenem „C“

+ LETIŠTNÍ PRŮJEZDNÍ VÍZA (označují se písmenem „A“)

********************************************************

DLOUHODOBÁ VÍZA

● pro DLOUHODOBÉ (= nad 90 dnů) pobyt v ČR

● udělují se dle potřeby na 91 dnů až na 1 rok (označují se písmenem „D“)

● opravňují zároveň k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v ostatních státech schengenského prostoru

● pro účely

● označují se písmenem „D“

********************************************************

POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU

● udělují se jako "dlouhodobá víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu" na 60 dnů, během kterých jeho držitel přicestuje do ČR a na území ČR převezme povolení k pobytu

● opravňují zároveň k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v ostatních státech schengenského prostoru

● pro účely

● označují se písmenem „D“

********************************************************

POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU

● udělují se jako "dlouhodobá víza za účelem převzetí povolení k trvalému pobytu" na 60 dnů, během kterých jeho držitel přicestuje do ČR a na území ČR převezme povolení k pobytu

● opravňují zároveň k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v ostatních státech schengenského prostoru

● označují se písmenem „D“

 

Právní zdroje:

○ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

○ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1806 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni

○ Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

Užitečné odkazy:

Členské státy schengenského prostoru

Informace o schengenském prostoru

Informace Euroskopu o Schengenu

Ministerstvo vnitra

 

.