Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Prodloužení víza

 

Ministerstvo zahraničních věcí víza neprodlužuje. Kontaktujte příslušné úřady uvedené v tomto článku.

SCHENGENSKÁ VÍZA

Schengenská víza se prodlužují pouze mimořádně.

Schengenské vízum lze prodloužit tehdy, poskytne-li jeho držitel důkaz o vyšší moci nebo humanitárních důvodech bránících v opuštění schengenského prostoru před skončením platnosti víza nebo povolené doby pobytu. Splnění této podmínky posoudí cizinecká policie, která případně schengenské vízum následně prodlouží - nikdy ale ne na dobu, která by přesáhla 90 dnů (t.j. maximální délku krátkodobého schengenského víza). Takové prodloužení víza se provede bezplatně. (čl. 33 odst. 1 vízového kodexu a § 20 odst. 3 zákona o pobytu cizinců)

Schengenské vízum lze také prodloužit tehdy, poskytne-li jeho držitel doklad o vážných osobních důvodech bránících v opuštění schengenského prostoru před skončením platnosti víza nebo povolené doby pobytu. Splnění této podmínky posoudí cizinecká policie, která případně schengenské vízum následně prodlouží - nikdy ale ne na dobu, která by přesáhla 90 dnů (t.j. maximální délku krátkodobého schengenského víza). Za takové prodloužení víza se hradí poplatek 30 euro. (čl. 33 odst. 2 vízového kodexu a § 20 odst. 3 zákona o pobytu cizinců)

Rozhodnutí o možném prodloužení víza je plně v kompetenci cizinecké policie. Ta může vyhodnotit, že prodloužení víza není opodstatněné. (čl. 33 odst. 3 vízového kodexu)

DLOUHODOBÁ VÍZA

Dlouhodobé vízum, které bylo vydáno na dobu kratší než 1 rok, může prodloužit Ministerstvo vnitra, trvá-li stejný účel pobytu, nejdéle však na 1 rok. (§ 35 zákona o pobytu cizinců)

Dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, které bylo vydáno na dobu kratší než 6 měsíců, může prodloužit Ministerstvo vnitra, trvá-li stejný účel pobytu, nejdéle však na 6 měsíců. (§ 35a zákona o pobytu cizinců)

Mimořádné pracovní vízum nelze prodloužit. (§ 31a odst. 4 zákona o pobytu cizinců)

POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU

Povolení k dlouhodobému pobytu může prodloužit Ministerstvo vnitra, podmínky jsou odvislé od účelu pobytu. (§§ 44a, 44b, 44c, 45, 46, 46a zákona o pobytu cizinců)

 

Právní zdroje:

  • Nařízení EP a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů (§ 20 odst. 3)

 

Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitra - informace pro cizince

Ředitelství služby cizinecké policie

Evropský parlament - informace o schengenském prostoru

.