Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Vízové poplatky

 

Vízový poplatek žadatel hradí při podání žádosti o vízum – na konzulátu nebo ve vízovém centru.

Jde o poplatek za podání žádosti, nikoli za udělení víza.

V případě neudělení víza se poplatek nevrací.

Vízové poplatky uvedené v tabulce jsou v EUR nebo v Kč. Vybírají se hotově nebo kartou a v EUR nebo v místní měně, příp. jiné (např. v USD), podle směnného kursu.

Informaci o způsobu platby a měně poskytne konzulát.

 

VÍZOVÉ POPLATKY:

STANDARDNÍ SAZBA  
- SCHENGENSKÉ vízum (typ C, A) EUR 80
- SCHENGENSKÉ vízum (typ C, A) děti 6-11 let EUR 40
- SCHENGENSKÉ vízum (typ C, A) děti do 6 let zdarma
- DLOUHODOBÉ vízum (typ D) 2 500 Kč
- POVOLENÍ k pobytu (typ D)         2 500 Kč
- ZAMĚSTNANECKÁ a modrá karta (typ D)                               5 000 Kč
- dlouhodobé vízum za účelem podnikání (typ D) 5 000 Kč
   
* NIŽŠÍ/JINÁ SAZBA podle bilaterálních nebo facilitačních dohod):  
Žádost občana uvedené země o:                                                                       
Albánie  
- schengenské vízum           EUR 35 
- dlouhodobé vízum zdarma
Arménie  
- schengenské vízum     EUR 35
Ázerbájdžán  
- schengenské vízum     EUR 35
Bělorusko  
- schengenské vízum     EUR 35
Bosna a Hercegovina  
- schengenské vízum           EUR 35 
Černá Hora  
- schengenské vízum     EUR 35
Gruzie  
- schengenské vízum     EUR 35
Japonsko  
- dlouhodobé vízum zdarma
Jižní Afrika  
- dlouhodobé vízum zdarma
Konžská demokratická republika  
- dlouhodobé vízum 17 000 Kč
Moldavsko  
- schengenské vízum             EUR 35 
Severní Makedonie  
- schengenské vízum     EUR 35
Srbsko  
- schengenské vízum            EUR 35 
Tchaj-wan  
- dlouhodobé vízum za účelem studia na vysoké škole registrované MŠMT nebo na základě studijního stipendia hrazeného z prostředků vlády ČR zdarma
Turecko  
- dlouhodobé vízum zdarma
Ukrajina  
- schengenské vízum     EUR 35
- schengenské vízum – expres EUR 70
Uzbekistán  
- dlouhodobé vízum 5 000 Kč

 

POZNÁMKY K SCHENGENSKÝM VÍZŮM:

Od vízových poplatků jsou osvobozeny následující kategorie žadatelů:

  1. rodinní příslušníci občana EU nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím bez ohledu na státní příslušnost,
  2. děti do věku 6 let,
  3. žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kurzů,
  4. výzkumní pracovníci, kteří cestují za účelem vědeckého výzkumu, jak je stanoveno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu,
  5. zástupci neziskových organizací do věku 25 let, kteří se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.

Od vízových poplatků mohou být osvobozeny následující kategorie žadatelů:

  1. děti ve věku od 6 let do 11 let,
  2. osoby ve věku do 25 let, které se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi,
  3. držitelé diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů.

O možnosti bezplatného podání u těchto kategorií žadatelů rozhodne konzulát.

Vízový poplatek musí být uhrazen (nebo odpuštěn), aby mohla být žádost o schengenské vízum přijata, t.j. aby byla přípustná.

 

Právní zdroje:

○ Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích

○ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) – článek 16

Vízové facilitační dohody

.