Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Přenos víza do nového pasu

 

V případě, že jste držitelem platného dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a končí Vám platnost cestovního dokladu, tento doklad jste ztratili či Vám byl ukraden, můžete si na zastupitelském úřadu ČR, který toto vízum nebo povolení původně vyznačil, požádat o tzv. přenesení platného víza do Vašeho nově vydaného cestovního dokladu. O vízum za účelem převzetí povolení k pobytu - D/VR si můžete požádat i po skončení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu v průběhu řízení o řádné nově podané žádosti, či po schválení žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu podaných na zastupitelském úřadě ČR.

Náležitosti k přenesení platného víza do nového cestovního dokladu:

● FORMULÁŘ

● NOVÝ CESTOVNÍ DOKLAD

FOTOGRAFIE

● KOPIE STARÉHO CESTOVNÍHO DOKLADU A VÍZA, JE-LI K DISPOZICI

Žádost o přenos lze podat v úředních hodinách k tomu určených na příslušném zastupitelském úřadu ČR – termín domluvte přímo s ním.

.