Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Vízum vs. pobyt

 

Dlouhodobé vízum i povolení k dlouhodobému pobytu se udělují za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce. Obecně lze říci, že dlouhodobé vízum je určeno především pro cizince, jejichž délka pobytu na území ČR se pohybuje v řádu měsíců – např. studium v několika měsíčním programu. Povolení k dlouhodobému pobytu je určeno především pro cizince, jejichž předpokládaný pobyt na území ČR bude delší – např. vysokoškolské studium nebo zaměstnání.

Pro účel pobytu zaměstnání žádejte o dlouhodobý pobyt – zaměstnaneckou kartu, příp. modrou kartu.

Shodné prvky:

  • opravňují k pobytu delšímu než 90 dnů (3 měsíce)
  • opravňují k pohybu po schengenském prostoru – pobyt v ostatních státech schengenského prostoru nesmí překročit 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů a musí být nevýdělečný
  • dlouhodobé vízum i povolení k dlouhodobému pobytu lze prodloužit na území ČR – v případě trvání účelu pobytu se obraťte na příslušnou pobočku Ministerstva vnitra

Rozdílné prvky:

Dlouhodobé vízum

  • uděluje se jako vícenásobné, max. na 1 rok
  • uděluje se za účelem zdravotním, kulturním, sportovním, studijním, výzkumným, rodinným, podnikání nebo ostatním

Dlouhodobý pobyt

  • uděluje se jako jednorázové za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR, v délce 60 dnů a dobou platnosti 6 měsíců
  • uděluje se za účelem zaměstnání (zaměstnanecká karta nebo modrá karta), studia, výzkumu a společného soužití rodiny

Právní zdroje:

  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
.