Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vyhodnocení prioritního sektoru Inkluzivní sociální rozvoj / vzdělávání (Kambodža)

 

Nabídky v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (CD/DVD/USB) budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně (poštou) nebo doručeny osobně na následující adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1
 
Nabídky se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci označené:

plným jménem (názvem) účastníka a jeho doručovací adresou;

textem: veřejná zakázka – neotevírat – ihned předat ORS – Vyhodnocení prioritního sektoru Inkluzivní sociální rozvoj / vzdělávání (Kambodža)
 
Nabídky mohou být podány v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.
 
Žádosti o dodatečné informace k vyhlášení tohoto zadávacího řízení musí být doručeny e-mailem na adresu: josef_orisko@mzv.cz a zároveň na adresu: ors@mzv.cz nejpozději do 3. 4. 2023, 23:59 hod.

ToR_KH23 (PDF, 374 KB)

Prohlášení o nezávislosti_KH23 (DOC, 28 KB)

prohlášení o pravdivosti_ KH23 (DOC, 25 KB)

Osnova závěrečné zprávy_KH23 (DOC, 168 KB)

Osnova závěrečné zprávy_KH23 (DOC, 192 KB)

Tabulka výpočtů nákladů_KH23 (XLS, 45 KB)

.