Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Výběrová řízení

 

Více informací naleznete v podkapitolách:

Vyhodnocení programu vysílání expertů - výsledek hodnoceni

Dne 9. dubna 2019 proběhlo závěrečné sezení hodnotící komise pro výběr nabídky na vyhodnocení programu vysílání expertů do rozvojových zemí. Protokol s výsledkem hodnocení je přiložen. více ►

Vyhodnocení programu vysílání učitelů - výsledek hodnocení

Dne 9. dubna 2019 proběhlo závěrečné sezení hodnotící komise, která posuzovala nabídky obdržené v zadávacím řízení na vyhodnocení programu vysílání učitelů do rozvojových zemí. Protokol s… více ►

Vyhodnocení zdravotnického projektu v Moldavsku - zadávaní řízení - aktualizace

MZV ČR vyhlásilo dne 2. dubna 2019 zadávací řízení na vyhodnocení projektu zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Moldavsku v sektoru zdravotnictví (prevence a léčba diabetu). Ve stanoveném termínu… více ►

Vyhodnocení programu vysílání učitelů - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje schválený protokol obálkové komise, která dne 25. března 2019 otevřela a z formálního hlediska posoudila nabídky podané v rámci zadávacího řízení na vyhodnocení programu vysílání… více ►

Vyhodnocení programu vysílání expertů - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje schválený protokol obálkové komise, která dne 25. března 2019 otevřela a z formálního hlediska posoudila nabídky podané v rámci zadávacího řízení na vyhodnocení programu vysílání… více ►

Vyhodnocení programu vysílání učitelů - zadávací řízení

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení formou otevřené výzvy na vyhodnocení programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR Vysílání učitelů do rozvojových zemí za léta 2016 - 2018. Termín pro předkládání… více ►

Vyhodnocení programu vysílání expertů - zadávací řízení

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení formou otevřené výzvy na vyhodnocení programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR Vysílání expertů do rozvojových zemí za léta 2016 - 2018. Termín pro podávání… více ►

Vyhodnocení programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor - protokol hodnotící komise

MZV publikuje protokol hodnotící komise v rámci zadávacího řízení na vyhodnocení programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor. více ►

Vyhodnocení programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje protokol z otevírání obálek s nabídkami na vyhodnocení programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR Podpora partnerství pro soukromý sektor za léta 2016 - 2018. V rámci… více ►

Vvyhodnocení programu podpory trojstranných projektů - protokol hodnotící komise

MZV publikuje schválený protokol hodnotící komise v rámci zadávacího řízení na vyhodnocení programu ZRS ČR na podporu trojstranných projektů českých subjektů. více ►

Vyhodnocení programu podpory trojstranných projektů - protokol obálkové komise

Ve výběrovém řízení vyhlášeném 10. 12. 2018 a s termínem pro podávání nabídek 10. 1. 2019 obdrželo MZV tři nabídky, které obálková komise na svém zasedání 11. 1. 2019 postoupila k dalšímu… více ►

.