Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kultura

 

Žádost o schengenské vízum za účelem kultura podejte v případě uměleckého účinkování, účasti na festivalu, náboženské akci nebo jiného důvodu souvisejícího s krátkodobou kulturní a uměleckou činností.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:

1. ZJISTĚTE, NA KTERÉM KONZULÁTU NEBO VE KTERÉM VÍZOVÉM CENTRU BUDETE ŽÁDOST PODÁVAT

2. OBJEDNEJTE SI TERMÍN PRO OSOBNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Konzuláty a vízová centra objednávají žadatele ve své vlastní kompetenci, většinou e-mailem – způsob objednání zjistíte přímo na webové stránce konzulátu.

Žádosti se obvykle podávají osobně a odebírají se biometrické údaje (otisky prstů).

Děti mladší než 12 let otisky prstů neodevzdávají, nemusí se proto k podání dostavit osobně. Děti mezi 12 a 15 lety musí být doprovázeny rodičem / opatrovníkem, který za ně žádost podá.

O schengenské vízum se žádá nejdříve 6 měsíců a nejpozději 15 dnů před cestou. 

3. K ŽÁDOSTI PŘEDLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ:

Pas

Formulář

Fotografii

Biometrické údaje (otisky prstů)

• Podpůrné dokumenty prokazující

   •• účel cesty (např. doklad zvoucí instituce, potvrzení organizátora, přihláška aj.)

   •• ubytování

   •• finanční prostředky

   •• informaci umožňující posoudit záměr návratu (nejčastěji rezervace letenky/jízdenky)

Cestovní zdravotní pojištění

Doklady podle harmonizovaného seznamu

Poplatek

Žádosti jsou přípustné (tj. mohou být přijaty a zpracovány) pouze tehdy, splňují-li VŠE následující: je předložen platný pas, formulář žádosti, fotografii, byly odebrány otisky prstů, jsou podány nejdříve 6 měsíců a nejpozději 15 dní před cestou a byl uhrazen vízový poplatek. Chybí-li jedna nebo více z uvedených náležitostí, konzulát žádost nepřijme.

4. VYČKEJTE ROZHODNUTÍ

Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o schengenské vízum je 15 dnů. V praxi lze o většině žádostí rozhodnout dříve. V jednotlivých případech může být zákonná lhůta naopak prodloužena nejdéle na 45 dnů, zejména pokud je zapotřebí další posouzení. O prodloužení zákonné lhůty konzulát žadatele informuje.

5. VYZVEDNĚTE SI VÍZUM V PŘÍPADĚ JEHO UDĚLENÍ NEBO ZAMÍTACÍ FORMULÁŘ V PŘÍPADĚ ZAMÍTNUTÍ VÍZA

Žadatelé si mohou převzít svůj pas s vízem sami, nebo tím mohou někoho pověřit. V takovém případě musí pověřená osoba předložit ověřenou plnou moc. Uvědomí-li žadatel konzulát při podání žádosti, že za něj pas s vízem převezme někdo jiný, plná moc se nevyžaduje.

Zamítací formulář si musí žadatel převzít sám.

6. POZNÁMKA: (1) Vízum musí být využito v souladu s podmínkami, za kterých bylo uděleno. Držitel víza je povinen konzulát informovat o jakékoliv změně podmínek cesty (např. o změně ubytování, letu, itineráře aj.). Neposkytnutí informací poté, co byla žádost podána nebo poté, co bylo vízum uděleno, může zapříčinit zrušení víza nebo prohlášení víza za neplatné. (2) Udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu do schengenského prostoru / ČR.  Držitel víza je na vnějších hranicích povinen prokázat, že splňuje podmínky ke vstupu dané schengenským hraničním kodexem a může být při vstupu požádán předložit doklad o ubytování, financích, zpáteční letenku aj.

 

Právní zdroje:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

.