Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Program Záruka ZRS

 

Záměrem programu je doplnit stávající modality projektové bilaterální ZRS o nástroj záruky za úvěr k financování investic v rozvojových zemích, které mají zřetelný a udržitelný rozvojový dopad (např. vznik pracovních míst, zavedení environmentálně šetrnější technologie atp.).

Záruka ČMZRB poskytne ručení až do výše 50% za komerční úvěr u některé z tuzemských bank na udržitelnou investici v rozvojové zemi. Doba ručení může činit až 8 let. Podnikatelský subjekt, který bude o záruku žádat, může být jednak český, jednak místní, ovšem předpokládá se vazba na ČR, neboť zaručovaný úvěr musí být sjednaný u české komerční banky. V ideálním případě se bude jednat o místní pobočku české mateřské společnosti.

Záruka sníží rizikovost investic na rozvojových trzích, měla by stimulovat banky k ochotnějšímu zprostředkování financování a firmy k rizikovějšímu investování. Zásadním přínosem finančních nástrojů ZRS je mobilizace dodatečných prostředků soukromého sektoru ve prospěch udržitelného rozvoje partnerských zemí. Pákovým efektem jsou tyto zdroje mobilizovány při relativně nízkém vkladu veřejných prostředků na bázi návratného financování.

Podmínkou podpory je udržitelnost investice, její konkrétní rozvojový dopad v zemi realizace (zejména v podobě zvyšování místní zaměstnanosti, předávání know-how, technologií, atp.), jakož i dodatečnost (adicionalita) vložených veřejných prostředků.

Kromě rozvojových přínosů představuje program i novou příležitost pro české firmy, jak se snáze investičně etablovat na rozvojových trzích se zvýšenou mírou rizika. Podnikatelské subjekty mohou v příslušném teritoriu a odvětví také postupně využít různé nástroje podpory (z těch rozvojových může jít např. o posloupnost (1) studie proveditelnosti financovaná programem B2B České rozvojové agentury, následně (2) investiční projekt podpořený programem Záruka; lze pochopitelně uvažovat o dalších návaznostech). Subjekty si ovšem musí být vědomy celkových limitů veřejné podpory dle pravidel EU (de minimis atp.).

Více informací na webu.

Záruka leták (PDF, 4 MB)

 

 

Vyhlášení výzvy k programu Záruka ZRS

Dne 8. dubna 2019 vyhlásila Českomoravská záruční rozvojová banka výzvu pro předkládání projektů v rámci nového programu Záruka ZRS. Program připravilo Ministerstvo zahraničí ve spolupráci právě… více ►

.