Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích

 

Program posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích (dále jen „Program“) je rozvojovým nástrojem dle stávající Strategie ZRS ČR, financovaným z prostředků vyčleněných na ZRS ČR a administrovaným odborem rozvojové spolupráce a humanitárním pomoci MZV ČR.
Strategický rámec Programu vychází z priorit Strategie ZRS 2018-2030 a je komplementární ke Strategii rozvojových stipendií 2019-2024.
 

Hlavním cílem programu je zvyšovat kvalitu a odbornost vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu v rozvojových zemích a tím přispět k jejich udržitelnému ekonomickému a sociálnímu rozvoji a k bezpečnostní a migrační stabilizaci.

Současně program přispívá k posilování odborných kapacit i v České republice a prostřednictvím zapojení českých vysokých škol do zahraniční rozvojové spolupráce také k posilování bilaterálních vztahů České republiky s prioritními a specifickými zeměmi ZRS ČR.

Sektorové a oborové zaměření projektů v rámci Programu koresponduje s rozvojovými prioritami dané partnerské země, jejichž strategický výběr je obsažen v programu dvoustranné rozvojové spolupráce.

Aktivity podpořené v rámci Programu zahrnují zejména odborné výměny pedagogů z českých a partnerských veřejných vysokých škol, realizaci společných pedagogických aktivit v rámci meziuniverzitní spolupráce, realizaci specializovaných krátkodobých studijních pobytů učitelů i studentů z rozvojových zemí na českých veřejných vysokých školách, včetně předávání českého know-how v oblasti managementu vysokého školství či v odborné publikační činnosti, apod.

Součástí programu je také podpora navazování nových vztahů mezi českými veřejnými vysokými školami a veřejnými vysokými školami v rozvojových zemích.

V rámci realizace tohoto Programu, při navázání úzké spolupráce mezi univerzitami, bude rovněž možné vytipovat vhodné kandidáty z rozvojových zemí pro specializované studijní a vědecko-výzkumné pobyty na univerzitě v zemi donora, u kterých se po skončení stipendijního pobytu předpokládá návrat na domovskou univerzitu resp. využití nabytých znalostí v dalším studiu a pedagogické i vědecké činnosti. Program je komplementární k Programu poskytování vládních rozvojových stipendií.

Program je současně komplementárním prvkem k dalším rozvojovým aktivitám ČR v dané zemi, neboť vyšší kvalita výuky i výzkumu na vysokých školách v rozvojových zemích bude generovat vzdělanější a lépe připravené odborníky, kteří mohou výrazněji přispět k rozvoji své země mj. i zapojením do ostatních programů a aktivit české ZRS.

Geografické zaměření Programu je vymezeno v souladu se Strategií zahraniční rozvojové spolupráce 2018-2030 takto:

  • Prioritní země dvoustranné ZRS ČR: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie
  • Specifická země ZRS ČR: Ukrajina

 

Posilování kapacit veřejných vysokých škol na Ukrajině v roce 2024 - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání obálkové komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol na Ukrajině v roce 2024" více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích v roce 2024 - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání obálkové komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích v roce 2024" více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol na Ukrajině v roce 2024 - vyhlášení dotačního programu

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 855 z 12. října 2022 o Programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistenci Ukrajině v letech 2023 – 2025 vyhlašuje MZV dotační… více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích - vyhlášení dotačního programu pro rok 2024

MZV vyhlašuje dotační program „Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" pro rok 2024. více ►

Studijí pobyt vysokoškolských pedagogů z ukrajinského Rivna na ČVUT v Praze

V rámci rozvojového projektu zaměřeného na podporu kvality vzdělávání a výzkumu v oblasti vodního hospodářství, především v oblasti hydrotechniky, proběhla ve dnech 17. – 22. září 2023… více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol na Ukrajině a v Moldavsku v roce 2023 - protokol hodnotící komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání hodnotící komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol na Ukrajině a v Moldavsku v roce… více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol na Ukrajině a v Moldavsku v roce 2023 - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání obálkové komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol na Ukrajině a v Moldavsku v roce… více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol na Ukrajině a v Moldavsku v roce 2023 - vyhlášení dotačního programu

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 855 z 12. října 2022 o Programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistenci Ukrajině v letech 2023 – 2025 vyhlašuje MZV dotační… více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích v roce 2023 - hodnotící komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání hodnotící komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" pro rok 2023 více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích v roce 2023 - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání obálkové komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" v roce 2023 více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích - vyhlášení dotačního programu pro rok 2023

MZV vyhlašuje dotační program „Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" pro rok 2023. Předkládané projekty musejí směřovat do jedné z rozvojových zemích podle… více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích v roce 2022 - hodnotící komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání hodnotící komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" pro rok 2022 více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání obálkové komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" v roce 2022 více ►

Již druhým rokem se české vysoké školy zapojují do programu „Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích“

Program „Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích“ vychází z celosvětové agendy Cílů udržitelného rozvoje, zejména navazuje na Cíl č. 4, tj. „Zajistit… více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích - vyhlášení dotačního programu pro rok 2022

MZV vyhlašuje dotační program „Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" pro rok 2022. více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích v roce 2021 - hodnotící komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání hodnotící komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" více ►

"Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání obálkové komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" v roce 2021 více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích - vyhlášení dotačního programu pro rok 2021

MZV vyhlašuje dotační program „Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích". více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích - hodnotící komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání hodnotící komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích - vyhlášení dotačního programu

MZV vyhlašuje dotační program „Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích". více ►

.