česky  english 

rozšířené vyhledávání

Evropská hospodářská komise

Evropská hospodářská komise je orgán zřízený pod záštitou Ekonomické a sociální rady OSN, který svou činností usiluje o širší ekonomickou integraci a spolupráci v rámci 56 členských států.

V době svého založení roku 1947 zahrnovala především země podílející se na rekonstrukci poválečné Evropy. Téhož roku se jejím stálým členem stalo i Československo. Mezi současné členské státy patří vedle Evropských národů, USA a Kanady také země střední (Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Tádžikistán) a západní Asie (Izrael). Sdružuje tedy jak nejvyspělejší a nejbohatší světové velmoci, tak státy s poměrně nízkým stupněm rozvoje.

Právě tato různorodost členských států představuje pro EHK skutečnou výzvu. Evropská hospodářská komise se prostřednictvím norem a regulací a podporou cíleného dialogu snaží zprostředkovat předání odborných znalostí a zkušeností a zajistit finanční i technickou pomoc potřebným státům a zároveň tak globálně podporovat udržitelný rozvoj a ekonomickou prosperitu. Dále je pak jejím cílem urychlit a zjednodušit ekonomickou spolupráci uvnitř i vně regionu.

EHK také obecně přispívá k zvýšení efektivity OSN svým dohledem nad uskutečněním výnosů přijatých na konferencích a summitech OSN.

70. ministerské zasedání EHK

thumb

Ve dnech 18. a 19. dubna 2023 se v Ženevě konalo 70. ministerské zasedání Evropské hospodářské komise OSN, nejvyššího politického rozhodovacího orgánu EHK. více ►

Brífinku na vysoké úrovni k tématu Životní prostředí pro Evropu se účastnil náměstek Jan Dusík

thumb

Dne 23. září proběhl Brífink na vysoké úrovni na téma Životní prostředí pro Evropu; ministerská konference | 30 let úspěchů, na jehož organizaci se podílely stálá mise ČR, Evropská hospodářská komise (EHK) OSN a Geneva Environment Network (GEN).… více ►

Pracovní cesta Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky do Ženevy

thumb

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky vedený předsedou výboru Vladislavem Vilímcem navštívil dne 25. května 2022 CERN a poté jednal s výkonnou tajemnicí Evropské hospodářské komise OSN (EHK) Olgou… více ►

ČR na Regionálním fóru pro udržitelný rozvoj představila projekt Ceny SDGs

thumb

S finanční podporou ČR se 6. dubna uskutečnilo Regionální fórum pro udržitelný rozvoj (RFSD) v regionu Evropské hospodářské komise OSN (EHK). ČR na Fóru představila projekt Ceny SDGs. více ►

Pozvánka k účasti na doprovodné akci Regionálního fóra pro udržitelný rozvoj EHK

Zapojení občanského sektoru do implementace Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v ČR a sdílení zkušeností s Cenami SDGs více ►

Velvyslanec Bálek se sešel s výkonnou tajemnicí Evropské hospodářské komise OSN Olgou Algayerovou

thumb

Velvyslanec Bálek na schůzce informoval o důležitosti Agendy 2030 pro Vládu ČR. Z uvedeného důvodu MZV ČR podpořilo finančním příspěvkem mimorozpočtový projekt EHK „Regionální fórum pro udržitelný rozvoj“ (RFSD), a i do budoucna… více ►

Ministeriáda EHK k rozvoji měst, bydlení a managementu pozemků

thumb

Ve dnech 6. až 8. října 2021 probíhá jednání ministrů členských států Evropské hospodářské komise OSN (EHK) v rámci plenárního jednání Výboru pro rozvoj měst, bydlení a management pozemků. Jednání Výboru na úrovni ministrů probíhá jednou za cca… více ►

30 let od konference Životní prostředí pro Evropu je českým přínosem Evropě

thumb

Před 30 lety se na zámku v Dobříši uskutečnila historicky přelomová celoevropská konference ministrů životního prostředí, na níž dodnes navazují další setkání tohoto jedinečného partnerství členských států Evropské hospodářské komise (EHK) OSN,… více ►

5. ministerské zasedání Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP)

thumb

Na 5. ministerském zasedání Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP), které se ve videokonferenčním formátu koná ve dnech 17. a 18. května 2021, vystoupil náměstek ministra dopravy Jan Sechter. více ►

69. zasedání Evropské hospodářské komise OSN v Ženevě

thumb

Ve dnech 20. – 21. dubna 2021 se v hybridním formátu koná 69. zasedání Evropské hospodářské komise OSN (EHK) v Ženevě. Stěžejním tématem ministeriády je „Podpora oběhového hospodářství a udržitelného využívání přírodních zdrojů v… více ►

Náměstek MŽP Vladislav Smrž vystoupil na Regionálním fóru pro udržitelný rozvoj

thumb

Na Regionálním fóru pro udržitelný rozvoj (RFSD) Evropské hospodářské komise OSN (EHK) vystoupil náměstek MŽP Vladislav Smrž s příspěvkem ke zkušenostem ČR s přípravným procesem ke 2. dobrovolnému přezkumu (VNR) implementace Agendy 2030 pro… více ►