česky  english 

rozšířené vyhledávání
palais_des_nations
Foto: (@MZV)

O Stálé misi

Stálá mise zastupuje Českou republiku v rámci multilaterálních vztahů při Evropské úřadovně Organizace spojených národů (OSN), specializovaných agencií OSN a dalších mezinárodních organizací se sídlem v Ženevě.

Čeští diplomaté prezentují stanoviska a hájí zájmy České republiky ve více než čtyřech desítkách mezivládních organizací, institucí a orgánů. Přispívají tak k řešení palčivých globálních i regionálních dnešního světa. Diplomaté vykonávají svěřené funkce v úzké součinnosti s příslušnými orgány české státní správy a samosprávy. Jejich partnery v mezinárodních jednáních jsou představitelé vlád ostatních zemí majících svá zastoupení v Ženevě, resp. zúčastňující se jednání v místě, a představitelé sekretariátů jednotlivých mezinárodních organizací.

Bilaterálními diplomatickými vztahy mezi Českou republikou a Švýcarskem, včetně vízových a konzulárních záležitostí, se zabývá zastupitelský úřad České republiky v Bernu. Stálá mise nedisponuje pro tyto úkony příslušnými akreditacemi.


Zpracování a ochrana osobních údajů na MZV ČR

Ministerstvo zahraničních věcí ČR při plnění svých úkolů zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů.

Jeho povinnosti jsou stanoveny zejména v obecném nařízení o ochraně osobních údajů a zákonu o zpracování osobních údajů.

Více informací naleznete zde.