česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: UNECE
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministeriáda EHK k rozvoji měst, bydlení a managementu pozemků

Ve dnech 6. až 8. října 2021 probíhá jednání ministrů členských států Evropské hospodářské komise OSN (EHK) v rámci plenárního jednání Výboru pro rozvoj měst, bydlení a management pozemků. Jednání Výboru na úrovni ministrů probíhá jednou za cca čtyři roky. Tématem letošního zasedání je „Dostupné, přiměřené a odolné bydlení v životaschopných městech (včetně měst, která čelí extrémním klimatickým podmínkám)“.
 

Význam měst je pro EHK zcela zásadní; tento region je domovem pro téměř 1,5 mld. lidí. Nachází se zde přes 260 měst s více než 0,5 mil. obyvatel a vzniká zde přes 40 % světového HDP.  Výbor pro rozvoj měst, bydlení a management pozemků patří mezi  8 sektorových výborů (subsidiary bodies) EHK. Mezi aktivity tohoto Výboru patří například analýzy a doporučení mezinárodního týmu expertů jednotlivým členským státům v oblasti rozvoje měst, bydlení, územního rozvoje, trhu s nemovitostmi, územního plánování, sociální soudržnosti apod. Cílovou skupinou jsou zejména nejméně rozvinuté státy regionu EHK.

Na zasedání byla představena studie “#Housing2030: Zlepšení dostupnosti bydlení v regionu EHK OSN“, jako součást plánů obnovy po pandemii COVID-19. Iniciativa je postavená na principech Ženevské deklarace OSN o udržitelném bydlení. Na vypracování studie se kromě EHK podílela i Housing Europe a UN-Habitat. Ministři na zasedání dále odsouhlasili strategický dokument „Regionální akční plán 2030“ se zaměřením na post pandemickou obnovu a oživení v oblasti rozvoje měst a bydlení. Jednání Výboru se za ČR účastní paní Daniela Grabmüllerová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj a vedoucí delegace, a Marie Mohylová, členka předsednictva Výboru.

Vedoucí delegace ČR ve svém projevu zmínila přijetí nového stavebního zákona České republice, který vstoupí v platnost v lednu příštího roku. V porovnání se srovnatelnými městy v Evropě Praha v počtu vydaných stavebních povolení výrazně zaostává. Od nového stavebního zákona si Vláda České republiky slibuje změnu administrativně náročného a zdlouhavého proces vydávání stavebních povolení, zlepšení investičního prostředí, zefektivnění postupu pro udělování povolení občanům a investorům, resp. odstranění překážek bytové výstavby. Dalším důležitým krokem bylo nedávné schválení Koncepce bydlení České republiky 2021+. Hlavním účelem uvedeného strategického dokumentu je identifikovat slabá místa, která vyžadují zásah státu a vhodné nástroje ke zvýšení obecné dostupnosti bydlení pro všechny segmenty společnosti.

Náměstkyně Grabmüllerová na závěr svého vystoupení vyslovila přesvědčení, že výsledky mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení a rozvoje měst mohou Vládě České republiky účinně pomoci při formulování konkrétních národních opatření zaměřených na zlepšení dostupnosti bydlení nejen v souvislosti s obnovou po pandemii, ale i v kontextu dlouhodobých hospodářských a sociálních výzev.


UNCTAD15