česky  english 

rozšířené vyhledávání

Odborné organizace

Stálá mise zastupuje Českou republiku při Evropské úřadovně Organizace spojených národů (OSN), specializovaných agencií OSN a dalších mezinárodních organizací se sídlem v Ženevě.

Čeští diplomaté prezentují stanoviska a hájí zájmy České republiky ve více než čtyřech desítkách mezivládních organizací, institucí a orgánů. Přispívají tak k řešení palčivých globálních i regionálních výzev dnešního světa.

Diplomaté vykonávají svěřené funkce v úzké součinnosti s příslušnými orgány české státní správy a samosprávy. Jejich partnery v mezinárodních jednáních jsou představitelé vlád ostatních zemí majících svá zastoupení v Ženevě, resp. zúčastňující se jednání v místě, a představitelé sekretariátů jednotlivých mezinárodních organizací.