česky  english 

rozšířené vyhledávání

Meziparlamentní unie

Meziparlamentární unie (IPU) je mezinárodní organizací sdružující Parlamenty jednotlivých zemí, která byla založena již v r.1889.

Je jedinečným fórem, které se prostřednictvím dialogu snaži celosvětově podpořit reprezentativní demokracii. Číní tak pomocí:

- poskytování kontaktů, koordinace a výměny informací mezi parlamenty a poslanci,

- posuzování událostí mezinárodního významu a poskytování vyjádření, 

- přispívaní do obrany a podpory lidských práv jakožto nezbytných faktorů demokracie a rozvoje,

- prohlubování znalostí ohledně fungování reprezentativních institucí a posilování jejích zásahových prostředků.

IPU úzce spolupracuje s Organizací spojených národů, regionálními meziparlamentárními uspořádáními, ale také s ostatními mezinárodními organizacemi a organizacemi občanské společnosti. V současné době má IPU 166 členů a 10 přidružených členů. ČR byla členem IPU v letech 1921-1950. V současné době je opět členem, a to od roku 1993.