česky  english 

rozšířené vyhledávání
cr_pomaha
Foto: (@MZV)

Humanitární agenda

Poskytování humanitární pomoci je součástí české zahraniční politiky. Řídí se zákonem o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Humanitární pomoc je v něm definována jako souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí zasažených mimořádnou událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním důsledkům.

Poskytování humanitární pomoci se globálně řídí základními mezinárodními humanitárními principy lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti, k nimž se Česká republika přihlásila prostřednictvím potvrzení zásad Dobrého humanitárního dárcovství.

Za poskytování humanitární pomoci ČR do zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor (EHP) odpovídá Ministerstvo zahraničních věcí, do zemí EU a EHP Ministerstvo vnitra. Každý rok MZV připravuje Operační strategii humanitární pomoci, jejímž cílem je shrnout základní zaměření humanitární pomoci na pozadí globálních humanitárních potřeb a přijatých mezinárodních závazků. MZV pravidelně zveřejňuje informace o čerpání a každoročně předkládá vládě informaci o humanitární pomoci poskytnuté do zahraničí.

Více informací o humanitární pomoci ČR naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

ČR pomáhá Etiopii

thumb

Náměstek ministra zahraničních věcí Eduard Hulicius vystoupil na dárcovské akci pro Etiopii, kde přislíbil jménem ČR pomoc ve výši 8,6 mil. eur na humanitární a stabilizační snahy a posilování odolnosti. více ►

ČR na Globálním fóru o uprchlících

thumb

Pod záštitou Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) proběhlo v Ženevě 13.–15. prosince druhé Globální fórum o uprchlících. Hlavním cílem byla prezentace dobrovolných příspěvků k implementaci právně nezávazného Globálního… více ►

ČR s vysokým komisařem pro uprchlíky pomáhá na Ukrajině i mimo evropský kontinent

thumb

Ve dnech 9. – 13. října proběhlo zasedání Výkonného výboru Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). V rámci všeobecné rozpravy vystoupil jménem ČR stálý představitel Václav Bálek, aby hned úvodem odsoudil teroristické útoky v… více ►

ČR pokračuje v pomoci válkou zmítané Ukrajině

thumb

Velvyslanec Václav Bálek vystoupil jménem ČR během představení Plánu humanitární pomoci Ukrajině a Regionálního plánu reakce pro ukrajinské uprchlíky, aby odsoudil ruskou agresi a připomněl české snahy a asistenci, kterou ČR poskytuje. více ►

Prezidentka Mezinárodního výboru Červeného kříže oceňuje spolupráci s ČR

thumb

Vyhodnocení spolupráce během českého předsednictví EU a aktuální humanitární výzvy, zejména v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině, byly hlavními tématy setkání velvyslance Václava Bálka s prezidentkou Mezinárodního výboru Červeného kříže… více ►

Česká republika podpoří Světovou luteránskou federaci v Libanonu

thumb

Velvyslanec Václav Bálek a Maria Immonen, ředitelka odboru Světové služby Světové luteránské federace, podepsali Memorandum o porozumění týkající se finančního příspěvku ve výši osmi milionů korun na projekt v Libanonu prostřednictvím programu… více ►

České předsednictví a digitalizace s IFRC

thumb

Ve čtvrtek 19. května se uskutečnilo setkání velvyslance Václava Bálka s generálním tajemníkem Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) Jaganem Chapagainem. více ►

Česká republika v panelu k Digitalizaci v humanitární akci

thumb

Stálý představitel Václav Bálek se zúčastnil panelu k Digitalizaci v humanitární akci, který společně připravily Slovinsko, Francie a Česká republika ve spolupráci s Delegací Evropské unie. více ►