Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Projekty

 

Humanitární dotace 2024 - výsledky hodnocení

MZV publikuje protokol hodnotící komise z výběru dotačních projektů humanitární pomoci na rok 2024. Výsledky hodnocení a uvolnění prostředků na dotace v souhrnné výši za téměř 219 mil. Kč… více ►

Humanitární dotace 2024 – výsledky formální kontroly

MZV ČR publikuje protokol z kontroly formálních náležitostí obdržených žádostí o dotaci na projekty humanitární pomoci v roce 2024. Kontrola probíhala ve dnech 17. - 22. ledna 2024. K hodnocení… více ►

MZV ČR vyhlašuje tři dotační výzvy na projekty humanitární pomoci pro rok 2024

Humanitární dotace 2023 - výsledky hodnocení

Humanitární dotace 2023 - výsledky formální kontroly

MZV ČR publikuje protokol z kontroly formálních náležitostí obdržených žádostí o dotaci na projekty humanitární pomoci v roce 2023. Kontrola probíhala ve dnech 18. - 23. ledna 2023; všech 56… více ►

MZV ČR vyhlašuje tři dotační výzvy na projekty humanitární pomoci pro rok 2023

Ve všech třech výzvách budou žádosti předkládány elektronicky v dotačním systému www.mzv.grantys.cz do 17. ledna 2023, 14:00 hodin. více ►

Humanitární dotace Naléhavá pomoc Ukrajině – výsledky hodnocení

MZV publikuje protokol hodnotící komise z výběru dotačních projektů humanitární pomoci v dotačním programu Naléhavá pomoc Ukrajině. Finanční prostředky ve výši téměř 47 mil. Kč budou uvolněny po… více ►

Humanitární dotace 2022, dotační program „Naléhavá pomoc Ukrajině“ - výsledky formální kontroly

MZV ČR publikuje protokol z kontroly formálních náležitostí obdržených žádostí o dotaci na projekty humanitární pomoci v roce 2022, dotační program „Naléhavá pomoc Ukrajině“. Kontrola… více ►

Humanitární dotace k naléhavé pomoci Ukrajině - vyhlášení

MZV ČR vyhlašuje mimořádnou dotační výzvu na projekty humanitární pomoci Ukrajině. Žádosti budou předkládány elektronicky v dotačním systému www.mzv.grantys.cz do 8. dubna, 14:00 hodin. více ►

Humanitární dotace 2022 – výsledky hodnocení

MZV publikuje protokol hodnotící komise z výběru dotačních projektů humanitární pomoci na rok 2022. Výsledky hodnocení byly schváleny náměstkem ministra zahraničních věcí. Finanční prostředky v… více ►

Humanitární dotace 2022 - výsledky formální kontroly

MZV ČR publikuje protokol z kontroly formálních náležitostí obdržených žádostí o dotaci na projekty humanitární pomoci v roce 2022. Kontrola probíhala ve dnech 18. - 20. ledna 2022; všech 41… více ►

Humanitární dotace 2022 - vyhlášení

MZV ČR vyhlašuje dvě dotační výzvy na projekty humanitární pomoci pro rok 2022. Žádosti budou předkládány elektronicky v dotačním systému www.mzv.grantys.cz do 17. ledna, 14:00 hodin. více ►

Humanitární dotace 2021 - výsledky hodnocení

MZV publikuje protokol hodnotící komise z výběru dotačních projektů humanitární pomoci na rok 2021. Výsledky hodnocení a uvolnění prostředků na dotace v souhrnné výši více než 115 mil. Kč… více ►

Humanitární dotace 2021 - výsledky formální kontroly

MZV publikuje protokol z formální kontroly obdržených žádostí o dotaci na projekty humanitární pomoci v roce 2021. Kontrola probíhala ve dnech 18. - 19. ledna; drobné nedostatky žadatelé… více ►

Humanitární dotace 2021 - vyhlášení

MZV vyhlašuje čtyři dotační programy na poskytování humanitární pomoci do zahraničí v roce 2021. Žádosti o dotaci budou předkládány elektronicky v systému www.mzv.grantys.cz. Termín pro… více ►

Humanitární dotace COVID-19 - protokol hodnotící komise

MZV publikuje protokol hodnotící komise z výběru dotačních projektů na humanitární reakci na pandemii COVID-19. Výsledky hodnocení byly schváleny ministrem zahraničních věcí. více ►

Humanitární dotace COVID-19 - protokol obálkové komise

MZV publikuje protokol z formální kontroly žádostí o dotaci, které byly v termínu (18. 5. do 14 hodin) obdrženy v rámci dotační výzvy na humanitární reakci na pandemii COVID-19. Všech 12… více ►

Humanitární dotace 2020 - COVID-19

V návaznosti na usnesení vlády z 9. dubna 2020 č. 407 Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty humanitární reakce na pandemii COVID-19 v prioritních zemích… více ►

Humanitární dotace Sýrie 2020 - výsledky hodnocení

MZV ČR publikuje protokol z hodnocení humanitárních projektů pro Sýrii na rok 2020, po schválení Meziresortní pracovní skupinou pro Sýrii a ministrem zahraničních věcí. více ►

Humanitární dotace 2020 - výsledky hodnocení

MZV ČR publikuje protokol hodnotící komise a přehled projektů podpořených v rámci dotačních řízení na rok 2020 (výzvy DRR a odolnost, Komplexní krize, Okamžitá pomoc). Výsledky hodnocení byly… více ►

Humanitární dotace 2020 - obálková komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokoly ze zasedání obálkové komise k žádostem o dotaci na humanitární pomoc a na pomoc Sýrii financovanou z prostředků dle UV 587/2019. více ►

Humanitární dotace 2020 - vyhlášení

MZV vyhlašuje čtyři dotační programy na poskytování humanitární pomoci do zahraničí v roce 2020. Žádosti o dotaci budou předkládány elektronicky v systému www.mzv.grantys.cz (možnost zaškolení 8.… více ►

Humanitární dotace Sýrie 2019 - výsledky hodnocení

MZV ČR publikuje výsledky hodnocení dotačních projektů humanitární pomoci pro Sýrii na rok 2019, které budou financovány z prostředků schválených UV 588/2016. Výsledky hodnocení byly schváleny… více ►

Humanitární dotace 2019 - protokol hodnotící komise

MZV ČR publikuje výsledky dotačního řízení na projekty humanitární pomoci v roce 2019 v dotačních výzvách DRR a odolnost, Komplexní krize a Okamžitá pomoc. Výsledky hodnocení byly schváleny… více ►

Humanitární dotace 2019 - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje protokol ze zasedání obálkové komise pro dotační výzvy humanitární pomoci na rok 2019 i obálkové komise pro dotační výzvu na pomoc Sýrii dle UV 588/2016. více ►

Humanitární dotace 2019 - vyhlášení

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje čtyři výzvy na podávání projektů humanitární pomoci na rok 2019 s termínem pro podávání žádostí o přidělení dotace do 14. 1. 2019, 14:00 hodin. více ►

Humanitární dotace pro Sýrii 2018 - protokol MVK

Publikuje se protokol meziresortní výběrové komise pro výběr projektů humanitární pomoci 2018 do Sýrie na základě příslušné dotační výzvy. více ►

Humanitární dotace 2018 - protokol hodnotící komise

Publikován je protokol hodnotící komise pro výběr projektů humanitární pomoci 2018 v dotačních výzvách "Komplexní humanitární krize", "Okamžitá pomoc" a "DRR a odolnost". více ►

Humanitární dotace pro Sýrii 2018 - protokol obálkové komise

Obálková komise dne 9. ledna 2018 otevřela obálky se žádostmi o dotaci na projekty humanitární pomoci 2018 v Sýrii, financovanou z prostředků dle UV 588/2016. V termínu bylo podáno osm žádostí;… více ►

Humanitární dotace 2018 - protokol obálkové komise

Obálková komise otevřela dne 9. ledna 2018 obálky se žádostmi o dotaci na humanitární projekty 2018 ve třech dotačních titulech: "Komplexní humanitární krize" (11 žádostí), "DRR a odolnost" (9… více ►

Humanitární dotace pro Sýrii 2017 – výsledky hodnocení

Publikován je protokol s výsledky hodnocení meziresortní výběrovou komisí ve vztahu k dotačním projektům humanitární pomoci pro Sýrii na rok 2017 (prostředky dle UV 588/2016). Celkem bylo… více ►

Humanitární dotace 2017 – výsledky hodnocení

Publikován je protokol z hodnocení v rámci vyhlášených dotačních výzev na humanitární pomoc v komplexních krizích (Barma/Myanmar, Etiopie, Jižní Súdán, Keňa, Nepál, Nigérie, Středoafrická… více ►

Humanitární dotace 2017 – vyhlášení

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrová dotační řízení na projekty humanitární pomoci pro rok 2017: 1) výzvu na země s komplexními humanitárními problémy (Barma/Myanmar, Etiopie, Jižní… více ►

Humanitární dotační řízení Sýrie - protokol výběrové komise

V návaznosti na usnesení vlády č. 588 z 27. června 2016 proběhlo v období od 4. srpna do 9. září dotační výběrové řízení na projekty humanitární pomoci pro Sýrii s realizací do konce roku 2016. Z… více ►

Dotační řízení Sýrie - protokol obálkové komise

V rámci dotačního výběrového řízení na projekty humanitární pomoci pro Sýrii (návaznost na usnesení vlády č. 588/2016) MZV obdrželo devět projektů, které obálková komise postoupila k dalšímu… více ►

Humanitární dotační řízení - Sýrie

Usnesením vlády č. 588/2016 byly schváleny mimořádné prostředky na pomoc Sýrii. MZV v této souvislosti vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty humanitární pomoci do výše 5 mil. Kč více ►

Humanitární dotace 2016: protokol hodnotící komise

V rámci hodnocení námětů na projekty humanitární pomoci v roce 2016 bylo k podpoře doporučeno po pěti námětech v kategoriích "Komplexní humanitární krize" a "Obnova po katastrofách" a šest na… více ►

Humanitární dotace 2016: protokol obálkové komise

V rámci tří výzev na dotační projekty humanitární pomoci v roce 2016 bylo celkem podáno 35 námětů. Přiložen je protokol obálkové komise. více ►

Humanitární dotační řízení 2016 - vyhlášení

MZV ČR vyhlašuje dotační výběrová řízení na projekty humanitární pomoci v roce 2016 v kategoriích "Okamžitá pomoc" (Irák a Sýrie, včetně uprchlíků v regionu); "Obnova po katastrofách… více ►

Afghánistán -humanitární pomoc - přehled

Česká republika je v Afghánistánu dlouhodobě a kontinuálně přítomná i na poli humanitární pomoci. více ►

.