Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Dokumenty

Strategie humanitární pomoci na rok 2024

MZV publikuje Operační strategii humanitární pomoci MZV ČR na rok 2024, která byla schválena ministrem zahraničních věcí. více ►

Strategie humanitární pomoci na rok 2023.

MZV publikuje Operační strategii humanitární pomoci MZV ČR na rok 2023, která byla schválena ministrem zahraničních věcí. více ►

Strategie humanitární pomoci na rok 2022

MZV publikuje Operační strategii humanitární pomoci MZV ČR na rok 2022, která byla schválena ministrem zahraničních věcí. více ►

Snižování rizika katastrof a odolnost

Snižování rizika katastrof, připravenost a odolnost patří mezi hlavní tematické priority humanitárního úsilí České republiky v zahraničí. Zaměřujeme se na ně v rámci obnovy po přírodních… více ►

Spolupráce ČR s UNICEF

thumb

Dětský fond OSN (UNICEF) je významným partnerem České republiky zejména při poskytování humanitární pomoci do zahraničí. V letošním roce oslaví 75. narozeniny. více ►

Operační strategie humanitární pomoci ČR 2021

Dne 19. listopadu 2020 ministr zahraničních věcí schválil Operační strategii humanitární pomoci ČR na rok 2021. Jsou v ní zakotveny hlavní teritoriální a tematické priority i kritéria pro reakci… více ►

Globální zpráva o katastrofách 2020

Rok 2020 je sice pro lidi po celém světě spojen hlavně s pandemií COVID-19, ale v jejím stínu se odehrávající desítky jiných katastrof. Globální zpráva o katastrofách 2020 se zejména zaměřila na… více ►

Střednědobé vyhodnocení humanitární strategie 2020

Symbolicky na Světový humanitární den (19. srpna) ministr zahraničních věcí schválil Střednědobé vyhodnocení naplňování Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2020. Humanitární rozpočet… více ►

Operační strategie humanitární pomoci ČR 2020

Ministr zahraničních věcí schválil dne 13. prosince 2019 Operační strategii humanitární pomoci ČR na rok 2020, v níž jsou zakotveny priority pro financování z humanitárního rozpočtu MZV ve výši… více ►

Střednědobé vyhodnocení humanitární strategie 2019

Ministr zahraničních věcí schválil dne 19. července Střednědobé vyhodnocení naplňování Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2019, které je přiloženo. více ►

Operační strategie humanitární pomoci ČR 2019

Na humanitární pomoc ČR do zahraniční v roce 2019 vyčlenila vláda ČR 218 mil. Kč. Operační strategie navrhuje využití tohoto rozpočtu na základě mezinárodních závazků a potřeb i návazností s… více ►

Střednědobé vyhodnocení humanitární strategie 2018

Materiál přináší přehled o naplňování Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2018, včetně čerpání humanitárního rozpočtu. Dále jsou na pozadí aktuálních humanitárních potřeb navrženy… více ►

Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2018

Na rok 2018 vyčlenila vláda ČR na humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí celkem 180 mil. Kč. Operační strategie mapuje globální humanitární potřeby a navrhuje rámcové využití rozpočtu na… více ►

Střednědobé vyhodnocení humanitární pomoci 2017

Na rok 2017 byl na humanitární pomoc schválen rozpočet ve výši 130 mil. Kč, který byl navýšen o 20 mil. Kč pro Sýrii. Od ledna do konce června ministr zahraničních věcí schválil 30 humanitárních… více ►

Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2017

Na humanitární pomoc ČR do zahraniční v roce 2017 vláda vyčlenila 130 mil. Kč. Operační strategie shrnuje na pozadí globálních humanitárních potřeb a výsledků humanitární pomoci ČR 2016 hlavní… více ►

Střednědobé vyhodnocení humanitární pomoci 2016

Na rok 2016 byly na humanitární pomoc ČR poskytovanou do zahraničí vyčleněny 73 mil. Kč. Operační strategie stanovila hlavní priority čerpání, jejichž naplňování shrnuje Střednědobé hodnocení… více ►

Světový humanitární summit 2016

Historicky první Světový humanitární summit (World Humanitarian Summit - WHS) proběhl 23. - 24. května 2016 v Istanbulu za účasti zástupců 173 zemí, mezinárodních i nevládních humanitárních… více ►

Střednědobé vyhodnocení humanitární pomoci 2014

Od ledna do konce července 2015 byl humanitární rozpočet MZV navýšen ze 73 na 90,3 mil. Kč. Podpořeno bylo celkem 26 humanitárních projektů v 19 zemích v hodnotě 62,4 mil. Kč. více ►

Sendaiský rámec pro DRR 2015-30

V japonském Sendai proběhla 14. - 18. 3. 2015 Třetí světová konference ke snižování rizika katastrof, která přijala nový strategický rámec pro tuto oblast na období 2015-30. více ►

Dobré humanitární dárcovství v roce 2015

V období 2014-16 předsedají neformální iniciativě Dobrého humanitárního dárcovství (Good Humanitarian Donorship - GHD) USA s Kanadou. více ►

Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2015

Na humanitární pomoc ČR poskytovanou v gesci MZV do zahraničí v roce 2015 byly vládou vyčleněny 73 mil. Kč. Operační strategie navrhuje využití tohoto rozpočtu na základě analýzy globálních… více ►

.