Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Výroční souhrny humanitární pomoci ČR

 

Humanitární pomoc ČR poskytnutá do zahraničí v roce 2016

V roce 2016 podpořila ČR z humanitárního rozpočtu MZV 38 projektů ve 25 zemích v celkové hodnotě téměř 100 mil. Kč. více ►

Humanitární pomoc ČR poskytnutá do zahraničí v roce 2015

V roce 2015 Česká republika podpořila celkem 46 humanitárních projektů ve 23 zemích částkou ve výši téměř 90 mil. Kč. více ►

Humanitární pomoc ČR poskytnutá do zahraničí v roce 2014

V roce 2014 podpořila Česká republika z humanitárního rozpočtu MZV celkem 35 projektů ve 26 zemích postižených konfliktem, přírodní katastrofou či epidemií. Celkem bylo na tuto pomoc vynaloženo… více ►

Humanitární pomoc ČR poskytnutá do zahraničí v roce 2013

V roce 2013 bylo z humanitárního rozpočtu MZV ve výši 73 mil. Kč podpořeno 27 humanitárních projektů ve 30 zemích světa. více ►

Rok 2011

V roce 2011 byla na humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí vyčleněna částka 73 mil. Kč, která byla v průběhu roku v plné výši vyčerpána. více ►

Rok 2008

V roce 2008 ČR poskytla humanitární pomoc do zahraničí v celkové výši 71,5 mil. Kč. více ►

Rok 2007

V roce 2007 ČR poskytla humanitární pomoc do zahraničí v celkové výši 66,6 mil. Kč. více ►

Rok 2005

Na poskytování humanitární pomoci Českou republikou do zahraničí byla pro rok 2005 vyčleněna ve státním rozpočtu v kapitole Všeobecná pokladní správa, položka humanitární pomoc, částka ve výši 58… více ►

Rok 2004

V roce 2004 poskytla vláda ČR prostřednictvím MZV humanitární pomoc do 17 zemí a dvou regionů Evropy, Asie, Afriky a Latinské Ameriky ve výši 51,186.975 Kč, tzn. 98,44 % prostředků vyčleněných na… více ►

Rok 2003

V roce 2002 byly na humanitární pomoc do zahraničí vyčleněny prostředky v celkové výši 40 miliónů Kč. Oproti předchozímu roku 2002 se jednalo o částku o jednu třetinu vyšší, resp. po jejich… více ►

Rok 2002

V roce 2002 poskytla ČR humanitární pomoc do zahraničí v celkové výši 20,656 mil. Kč, což představovalo 25 projektů do 18 zemí Asie, Afriky, Latinské Ameriky a Evropy. více ►

.