Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Česká komise pro UNESCO

 

Česká komise pro UNESCO byla zřízena usnesením vlády ze dne 1. června 1994 jako meziresortní koordinační a poradní orgán vlády ve věcech týkajících se UNESCO a vztahů České republiky k této organizaci.

Hlavním úkolem České komise pro UNESCO (dále jen "Komise") je zprostředkovávat styk mezi institucemi a organizacemi působícími v České republice a UNESCO, zejména pak jeho Sekretariátem v Paříži.

Členy Komise jsou zástupci příslušných ministerstev a významných vědeckých, kulturních a pedagogických institucí a organizací, jakož i významné osobnosti, působící v oblastech mandátu UNESCO.  Členství v Komisi je čestné, členové jsou jmenováni na čtyřleté funkční období. Předsedou Komise je prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 

Výkonný výbor České komise pro UNESCO je složen z předsedy a dvou místopředsedů České komise pro UNESCO, členů České komise pro UNESCO, kteří zastupují jednotlivá ministerstva, předsedů odborných sekcí a vedoucího tajemníka České komise pro UNESCO. Výkonný výbor se schází zpravidla čtyřikrát ročně.

Komise si v roce 2019 opětovně zřídila 3 odborné sekce

  1. Sekce pro kulturu a komunikaci,
  2. Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku,
  3. Sekce pro životní prostředí. 

Sekretariát České komise pro UNESCO zajišťuje plnění rozhodnutí přijatých Komisí a jejími orgány, udržuje kontakt se Sekretariátem UNESCO v Paříži a s partnerskými národními komisemi. Funkci Sekretariátu Komise plní od 1. července 1996 Ministerstvo zahraničních věcí (oddělení Odboru OSN). Vedoucím tajemníkem Sekretariátu je PhDr. František Med


Adresa Sekretariátu České komise pro UNESCO:

Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 - Hradčany
tel.: 224 182 716
e-mail: unesco@mzv.gov.cz

Logo České komise pro UNESCO

Logo České komise pro UNESCO

Česká komise pro UNESCO zahájila svůj nový mandát

thumb

Dne 11. ledna 2024 se konalo v Černínském paláci první plenární zasedání České komise UNESCO v novém funkčním období, které potrvá do roku 2027. Při té příležitosti přijal členy Komise ministr… více ►

Statut České komise pro UNESCO

Statut České komise pro UNESCO byl v aktualizovaném znění schválen ministrem zahraničních věcí dne 2. listopadu 2021. více ►

Složení České komise pro UNESCO

thumb

Pro období 2023–2027 byla jmenována Česká komise pro UNESCO, která aktuálně čítá 33 řádných a 8 čestných členů. Jsou jimi představitelé příslušných ministerstev, významných vědeckých,… více ►

Výroční zprávy České komise pro UNESCO

Pravidla pro udělování záštit a použití loga České komise pro UNESCO

Česká komise pro UNESCO schválila dne 11. června 2020 přiložená Pravidla pro udělování záštit a použití loga České komise pro UNESCO. Zájemci o udělení záštity a použití loga České komise pro… více ►

Knihovna České komise pro UNESCO - ZRUŠENA

Část knižního fondu zrušené knihovny publikací a dokumentů s tématikou UNESCO, kterou spravoval Sekretariát České komise pro UNESCO, byla darována Národní knihovně v Praze. více ►

Sekretariát České komise pro UNESCO

Sekretariát České komise pro UNESCO je začleněn do MZV jako oddělení Odboru OSN a globálních otázek. více ►

Jednací řád České komise pro UNESCO

Jednací řád České komise pro UNESCO stanoví zásady zasedání jejích orgánů, tj. vlastní komise, Výkonného výboru a odborných sekcí. více ►

Předseda České komise pro UNESCO

Předsedou České komise pro UNESCO je počínaje dnem 1. února 2017 prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. více ►

.