Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Přidružené školy UNESCO v ČR

 

Česká republika se v roce 1966 zapojila do celosvětového projektu Sítě přidružených škol UNESCO (v originále „UNESCO Associated Schools Network" pod zkratkou „ASPnet"). Úlohu národního koordinátora tohoto projektu v České republice vykonává od roku 1997 po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT") Sekretariát České komise pro UNESCO. Ten poskytuje školám potřebné informace a podněty ke spolupráci nejen v rámci Sítě přidružených škol UNESCO v České republice, ale také se zahraničními školami ASPnet.

Přidružené školy UNESCO

Přidružené školy UNESCO

Do projektu Sítě přidružených škol UNESCO (dále jen „Sítě") , jenž byl zahájen už v roce 1953, je zapojeno více než 11,5 tisíc vzdělávacích institucí v 182 zemích světa. Všechny tyto školy vedou své žáky a studenty ke čtyřem základním pilířům vzdělávání: učit se vědět, učit se konat, učit se být a učit se žít spolu. Hlavním cílem je „ zlepšovat kvalitu vzdělávání pro všechny a přispívat k rozvoji lepšího porozumění mezi dětmi a mladými lidmi celého světa a tím přispívat k pevnému a trvalému míru".  

V současné době je v České republice členem Sítě 54 přidružených škol UNESCO, které zahrnují základní, střední a vyšší odborné školy, ale i školy umělecké nebo řemeslné.

Přidružené školy UNESCO se zaměřují na čtyři různé oblasti:

  • a) na světové problémy a prohlubování znalostí systému OSN,
  • b) na interkulturní a multikulturní výchovu,
  • c) na lidská práva a demokracii,
  • d) na ekologii a otázky životního prostředí.

Všichni členové Sítě zpracovávají během školního roku takzvaná Témata týdne škol UNESCO. Jejich zadání vychází z významných národních výročí a mezinárodních roků OSN. Smyslem vypracování těchto Témat je seznámit žáky s významnými událostmi či objevy národní i světové historie, stejně jako upozornit na palčivé problémy současnosti a to na pozadí prioritních témat.

Témata jsou jednotlivými školami prezentována každoročně v rámci takzvaného Valného shromáždění. Valné shromáždění je pravidelnou příležitostí pro setkání i vzájemnou inspiraci všech členů Sítě. Jejich pořadatelem je členská škola. Program Valného shromáždění je vyplněn prezentací Témat, odbornými přednáškami, která vycházejí z Témat, a zahrnuje i blok národního koordinátora, který ve svém příspěvku shrnuje uplynulý školní rok a vytyčuje priority na ten nadcházející. Valné shromáždění také rozhoduje o přijímání nových škol do Sítě a volí členy Koordinačního týmu, který je výkonným orgánem Sítě, je složen z deseti volených zástupců škol, národního koordinátora a zástupce MŠMT. Zástupci škol jsou voleni během Valného shromáždění na tři roky. Předseda Koordinačního týmu je zástupcem Sítě v České komisi pro UNESCO. Všichni členové Sítě jsou pak vázáni pravidly, která jsou obsažena v Chartě Sítě přidružených škol UNESCO v České republice.

Nedílnou součástí členství v Síti je i účast na mezinárodních projektech a soutěžích, jejichž záměrem je v duchu prioritních témat integrovat ostatní členy Sítě mezinárodní úrovní. 

Veškeré informace o jednotlivých členech Sítě, jejich zaměření, aktivitách a projektech jsou k dispozici na webové stránce Sítě http://skoly-unesco.cz. V případě zájmu o členství v Síti kontaktujte Sekretariát České komise pro UNESCO na e-mailové adrese unesco@mzv.cz.

přílohy

Charta ASPnet 2023 696 kB pdf (Acrobat dokument) 2.10.2023

29. Valné shromáždění přidružených škol ASPnet

thumb

Ve dnech 25. a 26. září 2022 se v Ostravě uskutečnilo 29. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR. Cílem této každoroční akce je vyhodnocení činnosti členských škol za… více ►

.