Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

ASEM/ASEF

 

Asia Europe Meeting (ASEM)

ASEM (Asia-Europe Meeting, vznik v roce 1996) je institucionalizovaný dialog mezi Evropou a Asií, jehož smyslem je vytvářet vhodnou platformu pro diskusi o politických, ekonomických i kulturních záležitostech obou regionů. ASEM tak představuje základní platformu rozvoje spolupráce mezi zeměmi EU, ASEAN, Čínskou lidovou republikou, Indií, Japonskem, Korejskou republikou, Mongolskem, Pákistánem, Austrálií, Novým Zélandem, Ruskem a nově, od roku 2012, také Norskem, Švýcarskem a Bangladéšem. Celkem má ASEM 51 členů.

Formy setkávání ASEM:

  • summit hlav států a vlád,
  • setkání ministrů zahraničních věcí/ekonomiky/financí/životního prostředí/kultury/práce/školství, dopravy
  • setkání seniorních představitelů ministerstev (SOM – Senior Official Meeting),
  • iniciativy ASEM: semináře, konference, odborná fóra (Asia-Europe People’s Forum, Asia-Europe Parliamentary Partnership, Asia-Europe Business Forum

Činnost ASEM je založena na třech pilířích: politickém, ekonomickém a sociálně-kulturním. Politický pilíř se realizuje kromě ministerských schůzek a SOM i prostřednictvím neformálních seminářů ASEM o lidských právech. Ekonomický pilíř představuje kromě linií ministrů hospodářství a financí také Akční plány na podporu obchodu (TFAP) a podporu investic (IPAP). Kulturní pilíř je nejvíce formalizovaný, má institucionální strukturu v podobě ASEF (Asia-Europe Foundation) se sídlem v Singapuru.

ČR má díky partnerství v ASEM možnost účastnit se multilaterálního dialogu, který by bilaterálně nemohla obsáhnout, posílit ekonomickou výměnu s ostatními členy účastí na společných projektech a setkávat se i s těmi státy, ve kterých nemá své diplomatické zastoupení.

Asijsko-evropská nadace (ASEF)

Nadace ASEF je mezinárodní nezisková organizace zřízená v roce 1997 partnery ASEM za účelem podpory sociálně-kulturního pilíře ASEM, tj. vzájemného porozumění a spolupráce mezi asijským a evropským kontinentem prostřednictvím akademické, kulturní a tzv. „people-to-people“ výměny.

Během své existence ASEF zorganizoval přes šest set tematických projektů ve formě seminářů, konferencí, workshopů. Projekty ASEF se tematicky věnují kultuře, vzdělávání, udržitelnéímu rozvoji, ochraně veřejného zdraví, ekonomiky a dobrého vládnutí. Do její činnosti se zapojují státní úřady a ministerstva, neziskové organizace, univerzity a výzkumné instituce i města.

ČR se na činnosti ASEF podílí od r. 2004 (tj. od svého vstupu do EU) a až do roku 2010 přispívala na činnost nadace formou dobrovolných příspěvků roční částkou 1.500.000 Kč. Tato částka byla z rozpočtových důvodů snížena a v roce 2013 dosáhla 600.000 Kč.

 

 

 

 

.