Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení o přístupnosti

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (https://mzv.gov.cz a https://drozd.mzv.gov.cz/)

Stav souladu

Tato webová stránka je částečně v souladu s technickou normou EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) a standardem WCAG 2.1., z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

 

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu s výše uvedenými právními předpisy a normou. V následujícím textu jsou označena místa nebo prvky, odkaz na kriétrium úspěšnosti dle WCAG 2.1 a důvod nesplnění, případně náhradní řešení.

1. Některé obrázky nejsou opatřeny adekvátním alternativním textem

 • Kritérium úspěšnosti 1.1.1 Netextový obsah

2. Video na domovské stránce není opatřeno přepisem, ani audio popisem

 • Kritérium úspěšnosti 1.2.2 Titulky (předtočené)
 • Kritérium úspěšnosti 1.2.3 Audio popis či alternativa pro multimediální prvek

Na stránce Youtube je možnost u videa zapnout textový přepis titulků pomocí ikony tří teček ,,...", která se nachází pod videem, vedle ,,stáhnout" a ,,klip". Vyberte možnost ,,zobrazit přepis". Textový přepis je přístupný asistivním technologiím (na rozdíl od titulků).

4. Vizuální podoba textu a textu ve formě obrázku nemá kontrastní poměr

minimálně 4,5:1

 • Kritérium úspěšnosti 1.4.3 Minimální kontrast

5. Některé obrázky obsahují ,,text ve formě obrázku"

 • Kritérium úspěšnosti 1.4.5 Text ve formě obrázku

6. U obsahu, který vyžaduje dvourozměrné rozložení (obrázky, mapy, diagramy, video, prezentace, tabulky s údaji a rozhraní), nejsou zachovány panely nástrojů

 • Kritérium úspěšnosti 1.4.10 Přeformátování (reflow)

7. Všechny funkce nejsou dostupné přes rozhraní z klávesnice

 • Kritérium úspěšnosti 2.1.1 Klávesnice
 • Kritérium úspěšnosti 2.1.2 Žádná past na klávesy

8.

 • Kritérium úspěšnosti 2.2.2 Pauza, zastavení, skrytí

10.

 • Kritérium úspěšnosti 2.4.3 Pořadí procházení prvků

11.

 • Kritérium úspěšnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontextu)

12.

 • Kritérium úspěšnosti 2.4.7 Viditelné zaměření (fokus)

13.

 • Kritérium úspěšnosti 4.1.2 Název, funkce, hodnota

14. Přístupnost dokumentů dostupných ke stažení

Některé dokumenty ve formátu kancelářských aplikací (textové dokumenty, tabulky, prezentace, PDF soubory) nejsou v tuto chvíli přístupné. Dokumenty, které spadají do působnosti Zákona č. 99/2019 o přístupnosti internetovýc stránek a mobilních aplikací se zavazuje povinný subjekt postupně přístupňovat.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 29.6.2023. Prohlášení bylo revidováno dne 13.11.2023.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

 

Kontakt na správce obsahu

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany
+420 224 181 111
wwwadmin@mzv.gov.cz

 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
Praha 3
pristupnost@dia.gov.cz

 

Odkazy, otevírající nové okno prohlížeče, jsou označeny ikonou.

 

 

 

 

 

.