Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Seznam mezinárodních organizací

 

Seznam mezinárodních organizací zásadního zahraničně politického významu a nadresortního charakteru, do kterých hradí závazky dle usnesení vlády z 2. května 2013 č. 317 Ministerstvo zahraničních věcí.
 

 

Název

Název v anglickém jazyce a odkaz na web

zkratka

Rada Evropy

Council of Europe

CE

Organizace pro výživu a zemědělství

Food and Agriculture Organization of the United Nations

FAO

Mezinárodní trestní soud

International Criminal Court

ICC

Mezinárodní výbor Červeného kříže

International Committee of the Red Cross

ICRC

Mezinárodní tribunál pro mořské právo

International Tribunal for the Law of the Sea

ITLOS

Mezinárodní visegrádský fond

International Visegrad Found

IVF

Organizace Severoatlantické smlouvy / Severoatlantická aliance

North Atlantic Treaty Organization

NATO

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

Organisation for Economic Co-operation and Development

OECD

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

Organization for Co-operation and Security in Europe

OSCE

Organizace spojených národů

United Nations

UN

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNESCO

Organizace OSN pro průmyslový rozvoj

United Nations Industrial Development Organization

UNIDO

Světová zdravotnická organizace

World Health Organization

WHO

Mezinárodní organizace práce

International Labour Organization

ILO

Mezinárodní organizace pro migraci

International Organization for Migration

IOM

Mezinárodní telekomunikační unie

International Telecommunication Union

ITU

Světová obchodní organizace

World Trade Organization

WTO

Světová poštovní unie

Universal Postal Union

UPU

Přípravná komise Organizace Smlouvy pro všeobecný zákaz jaderných zkoušek

Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization

CTBTO

Mezinárodní agentura pro atomovou energii

International Atomic Energy Agency

IAEA

Organizace pro zákaz chemických zbraní

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

OPCW

 

.