Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

OPCW – Organizace pro zákaz chemických zbraní

 

Organizace pro zákaz chemických zbraní

Organizace pro zákaz chemických zbraní (Organisation for the Prohibition of Chemicals Wepons – OPCW) je mezinárodní organizace se sídlem v nizozemském Haagu vytvořená v roce 1997 za účelem zajištění dodržování Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich ničení (Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC).

Úmluva je prvním komplexním mechanismem, který směřuje k likvidaci celé jedné kategorie zbraní hromadného ničení a současně stanovuje opatření pro kontrolu plnění tohoto závazku. Jejím hlavním cílem je zcela vyloučit v zájmu všeho lidstva možnost použití chemických zbraní. Splnění tohoto záměru představuje nejen likvidaci stávajících arzenálů chemických zbraní a zabránění šíření chemických zbraní resp. komponent pro jejich výrobu, ale současně předpokládá vytvoření účinného systému, který pomůže státům chránit se v situacích, kdy by přes veškeré úsilí o zákaz chemických zbraní byly tyto zbraně použity.

OPCW je samostatnou mezinárodní organizací, ale spolupracuje úzce s OSN, se kterou uzavřela v roce 2001 smlouvu o spolupráci. Stejně jako v OSN je v OPCW používáno 6 oficiálních jazyků, kterými jsou arabština, čínština, angličtina, francouzština, ruština a španělština. Roční rozpočet OPCW (příspěvková stupnice vychází z příspěvkové stupnice OSN), do kterého přispívají podle velikosti svých ekonomik všechny členské státy, dnes činí kolem 70 miliónu EUR. OPCW má tři orgány – Konferenci smluvních států (složenou ze všech smluvních států), Výkonnou radu (složenou ze 41 států) a Technický sekretariát. Technický sekretariát čítá okolo 500 pracovníků reprezentující asi 70 národností, z toho přibližně 200 inspektorů vykonávajících verifikační činnost v oblasti ničení chemických zbraní a zařízení na jejich výrobu i v oblasti chemického průmyslu. Smluvní stranou Úmluvy a členským státem OPCW je (stav k 29. 11. 2019) 193 zemí.

Mezi hlavní úlohy OPCW vyplývající z Úmluvy patří:

  • chemické odzbrojení
  • likvidace stávajících zásob chemických zbraní,
  • kontrola nešíření chemických zbraní prostřednictvím předkládání deklarací a notifikací jednotlivými smluvními státy a následnou verifikací deklarovaných údajů mezinárodními inspekčními týmy,
  • pomoc smluvním státům a ochrana proti případnému použití chemických zbraní a
  • mezinárodní spolupráce smluvních států v oblasti mírového využití chemického odvětví.

Česká republika patří k zakládajícím členům OPCW. Úmluvu podepsala na Konferenci smluvních stran v Paříži, kde byla slavnostně otevřena k podpisu, dne 14. ledna 1993, a ratifikovala ji 6. března 1996. Ratifikační listiny uložila téhož dne v New Yorku u depozitáře, jímž je generální tajemník OSN, jako 48. stát Úmluvy. Závaznou se pro ČR Úmluva stala dne 29. dubna 1997.

Na činnosti OPCW se ČR aktivně účastní od samého začátku. Ve spolupráci s Technickým sekretariátem se ČR dlouhodobě podílí mj. na zlepšení kapacit Technického sekretariátu OPCW a smluvních států v oblasti ochrany a pomoci proti chemickým zbraním a na posílení regionální spolupráce národních orgánů zodpovědných za implementaci Úmluvy. Národním orgánem zodpovědným za implementaci Úmluvy v ČR je Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

 


Odkazy:

  • OPCW - oficiální stránky
.