Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zapojení ČR do činnosti OSN

 

Česká republika je aktivním členem Organizace spojených národů (OSN). Českou republiku při OSN zastupují Stálé mise České republiky při OSN v New Yorku, Ženevě, ve Vídni a v Nairobi.

Proč je členství ČR v OSN důležité?

Organizace spojených národů je jedinou mezinárodní mezivládní organizací s univerzálním členství a je tedy jedinečnou platformou pro řešení globálních problémů. Členství v  OSN a jejích volených orgánech a ujednáních umožňuje České republice aktivně prosazovat její politické a ekonomické zájmy, prezentovat, sbližovat či koordinovat její postoje vůči ostatním zemím z reprezentativního fóra a posilovat mezinárodní prestiž země.

Stručná rekapitulace

Československo bylo jedním z 51 zakládajících členů OSN. V důsledku rozdělení Československa musely oba nástupnické státy požádat o přijetí do OSN jako nové členské státy. Přijímací proces byl ukončen 19. ledna 1993 přijetím České republiky za nového člena OSN.

Československý ministr zahraničí Jan Masaryk podepisuje Chartu OSN (San Francisco, 26. června 1945)

Československý ministr zahraničí Jan Masaryk podepisuje Chartu OSN
(San Francisco, 26. června 1945)

   Konference v San Francisku Budova OSN v roce 1955      Konference v San Francisku Budova OSN v roce 1955   Konference v San Francisku Budova OSN v roce 1955 Konference v San Francisku Budova OSN v roce 1955

Konference v San Francisku Budova OSN v roce 1955

K vrcholům dosavadního působení ČR v OSN patřilo členství ČR v Radě bezpečnosti v období 1994 – 1995 a předsednictví 57. Valnému shromáždění OSN (podzim 2002 – podzim 2003). Významné bylo rovněž předsednictví v Hospodářské a sociální radě v roce 1997 a obsazení místopředsednických funkcí v celé řadě volených orgánů OSN. 

ČR při OSN zastupují Stálé mise v New Yorku, Ženevě, ve Vídni a v Nairobi.


Priority ČR v OSN

Svět aktuálně čelí jedné z největších výzev pro celosvětový mír a bezpečnost, kterou představuje ruská agrese proti Ukrajině. ČR v OSN prosazuje dodržování mezinárodního řádu založeného na… více ►

Finanční příspěvky České republiky do řádného rozpočtu OSN a na mírové operace

Sekretariát OSN je financován ze dvou hlavních rozpočtů - řádného rozpočtu a rozpočtu mírových operací. více ►

Účast ČR v mírových misích

Česká republika od svého vzniku v lednu 1993 navázala ve vysílání příslušníků armády do mírových operací OSN na aktivní účast bývalého Československa. více ►

.