Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Informace o struktuře a činnosti OSN

 
  • Anglický název organizace: UNITED NATIONS ORGANIZATION (UN)
  • Český název: Organizace spojených národů
  • Webové stránky: http://www.un.org/
  • Hlavní sídlo organizace:  New York, USA
  • Datum vzniku organizace: 24. říjen 1945
  • Nejvyšší představitel: Generální tajemník OSN António Guterres (Portugalsko) od 1. 1. 2017
  • Počet členských států: 193
  • Úřední jazyky: anglický, arabský, čínský, francouzský, ruský, španělský
  • Datum vstupu ČR: 19. ledna 1993

 

Vznik OSN a Charty OSN

Název "Spojené národy" navrhl prezident Spojených států amerických Franklin D. Roosevelt, poprvé byl použit za druhé světové války v "Deklaraci Spojených národů" z 1. ledna 1942, kdy zástupci 26 národů zavázali své vlády, aby pokračovaly ve společném boji proti mocnostem Osy. Chartu OSN vypracovali představitelé 50 zemí zúčastněných na Konferenci Spojených národů o mezinárodní organizaci, která se konala v San Francisku od 25. dubna do 26. června 1945. Jejich delegace jednaly na základě návrhů vypracovaných zástupci Číny, Sovětského svazu, Velké Británie a USA v Dumbarton Oaks od srpna do října 1944. Zástupci těchto 50 zemí, včetně tehdejšího Československa, podepsali Chartu OSN 26. června 1945. Polsko, které ji podepsalo později, se stalo 51. zakládajícím členem. V Chartě OSN jsou zakotveny cíle a zásady OSN. V současné době tvoří OSN 193 členských států; zatím posledním státem, který rozšířil řady OSN, byl v roce 2011 Jižní Súdán.

Vlajka OSN

Hlavní orgány OSN

Charta OSN ustanovila šest hlavních orgánů OSN:

Valné shromáždění OSN (General Assembly of the UN)

vs_svoboda

Valné shromáždění OSN je hlavním jednacím orgánem OSN. Skládá se ze zástupců všech členských států, z nichž každý má jeden hlas. Pro přijetí rozhodnutí o důležitých otázkách, jako jsou otázky… více ►

Rada bezpečnosti OSN (UN Security Council)

rada_bezpecnost_1

Podle Charty OSN má Rada bezpečnosti hlavní odpovědnost za zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. Rada bezpečnosti má 15 členů: pět stálých (Čínu, Francii, Ruskou federaci, Spojené… více ►

Hospodářská a sociální rada OSN (Economic and Social Council - ECOSOC)

Hospodářská a sociální rada (ECOSOC) byla na základě Charty OSN zřízena jako hlavní orgán pro koordinaci hospodářské a sociální činnosti OSN, přidružených odborných organizací a institucí,… více ►

Poručenská rada OSN (Trusteeship Council)

Poručenská rada byla Chartou OSN pověřena úkolem vykonávat dohled nad správou 11 poručenských území. více ►

Mezinárodní soudní dvůr (International Court of Justice - ICJ)

haag_soud

Mezinárodní soudní dvůr se sídlem v nizozemském Haagu je hlavním soudním orgánem OSN, přičemž jeho statut je nedílnou součástí Charty OSN. více ►

Sekretariát (UN Secretariat)

Sekretariát je výkonnou a administrativní složkou OSN, fungující na základě rozhodnutí členských států a jimi tvořených orgánů OSN. Hlavním sídlem sekretariátu je New York, jeho další sídla se… více ►

.