Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Agenda ženy, mír a bezpečnost

 

Rezoluce RB OSN 1325, o ženách, míru a bezpečnosti (dále jen “„rezoluce 1325”)“) byla přijata Radou bezpečnosti OSN dne 31. 10. 2000 jako vůbec první rezoluce RB usilující o posílení role a účasti žen v  rámci mírových procesů. Hlavním cílem rezoluce 1325 je tedy zvýšit účast žen na rozhodovacích procesech týkajících se prevence a řešení konfliktů a post-konfliktní rekonstrukce a zabránit porušování práv žen s  důrazem na prevenci sexuálního násilí. Od roku 2000 bylo přijato ještě několik dalších rezolucí, které původní rezoluci 1325 dále rozvíjejí. Dohromady se tyto rezoluce a aktivity s nimi spojené nazývají “„Agenda ženy, mír a, bezpečnost”.“

Schválení Vláda ČR přijala svým usnesením č. 16 ze dne 9. ledna 2017 Akční plán k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na léta 2017 – 2020. Akční plán k Agendě ženy, mír, bezpečnost stanovuje konkrétní opatření k naplňování rezoluce RB OSN 1325 a navazujících rezolucí Českou republikou (dále jen „agenda WPS“). Gestorem agendy WPS je MZV, nicméně přímými prováděcími subjekty agendy jsou dále MO, MV (Policejní prezidium) a ÚV (Sekce pro lidská práva).

Naplňování Akčního plánu je každoročně vyhodnocováno prostřednictvím tvorby souhrnné zprávy za uplynulý rok vždy k 30. červnu. Monitoringem a evaluací byla pověřena pracovní skupina, za jejíž koordinaci je zodpovědné MZV. Pracovní skupina bude o plnění Akčního plánu informovat Radu vlády pro rovnost žen a mužů, jakožto příslušný poradní orgán vlády České republiky.

Tisková zpráva k přijetí Akčního plánu

První setkání pracovní skupiny k agendě „Ženy, mír a bezpečnost“

Prezentace k agendě „Ženy, mír a bezpečnost“ na ambasádě USA

Zápis z jednání pracovní skupiny k agendě „Ženy, mír a bezpečnost“ dne 21. 2. 2017 (DOC, 29 KB)


Zápis z jednání Ženy, mír a bezpečnost 5.6.2017
(DOC, 58 KB)

 

 

.