Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

UNESCO - Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu

Česká komise pro UNESCO zahájila svůj nový mandát

thumb

Dne 11. ledna 2024 se konalo v Černínském paláci první plenární zasedání České komise UNESCO v novém funkčním období, které potrvá do roku 2027. Při té příležitosti přijal členy Komise ministr… více ►

Česká tradice ruční výroby skla zapsána na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO

thumb

Na seznam nemateriálního kulturního dědictví byla zapsána nadnárodní nominace Znalosti, řemeslné techniky a dovednosti ruční výroby skla, kterou společně připravila Česká republika, Finsko,… více ►

MZV ČR se připojilo ke kampani OSN „Orange the World“ - 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR se stejně jako v předchozích letech připojuje k celosvětové kampani OSN proti násilí na ženách, jejímž symbolem je oranžová barva. více ►

Česká republika zvolena do Výkonné rady UNESCO

thumb

Ve dnech 7. až 22. listopadu se v Paříži konala 42. Generální konference UNESCO. Jedná se o vrcholné setkání zástupců všech členských států, které se koná jednou za 2 roky. Během ní byla Česká… více ►

29. Valné shromáždění přidružených škol ASPnet

thumb

Ve dnech 25. a 26. září 2022 se v Ostravě uskutečnilo 29. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR. Cílem této každoroční akce je vyhodnocení činnosti členských škol za… více ►

Žatec a krajina žateckého chmele světovým dědictvím UNESCO

thumb

Výbor pro světové dědictví rozhodl dne 18. září 2023 na svém zasedání v Rijádu o zápisu Žatce a krajiny žateckého chmele na Seznam světového dědictví UNESCO. více ►

Kreativní soutěž České komise pro UNESCO 2023

Česká komise pro UNESCO vyhlásila soutěž s názvem „Poezie kolem mě, poezie ve mně“ pro žáky a studenty z přidružených škol ASPnet. Do soutěže bylo zasláno celkem 26 příspěvků, jejichž… více ►

Plenární zasedání České komise pro UNESCO 16. 6. 2023

Dne 16. 6. 2023 se v prostorách Ministerstva zahraničních věcí uskutečnilo plenární zasedání České komise pro UNESCO, které řídil její předseda, prof. Stanislav Štech. více ►

Stanovisko České komise pro UNESCO k proměně vzdělávání s důrazem na umělecké vzdělávání

thumb

Plénum České komise pro UNESCO se dne 16.6. 2023 usneslo na základě podnětů obou odborných Sekcí Komise na vydání stanoviska Komise k reformě vzdělávání - viz text v příloze. více ►

Česko má 2 nové zápisy na Mezinárodním registru Paměť světa UNESCO

thumb

Výkonná rada UNESCO schválila na svém 216. zasedání dne 18. 5. 2023 zápis celkem 64 nominací dokumentárního dědictví do Mezinárodního registru Paměť světa. Česká republika do prestižního seznamu… více ►

Plenární zasedání České komise pro UNESCO dne 2. prosince 2022

thumb

Dne 2. 12. 2022 se v prostorách ministerstva kultury uskutečnilo letošní druhé plenární zasedání České komise pro UNESCO, které řídil její předseda, prof. Stanislav Štech. více ►

Nové české zápisy na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO

Během zasedání Výboru pro nemateriální dědicví (ICH) UNESCO v Rabatu bylo dne 1.12. t.r. rozhodnuto o zapsání nadnárodní nominace „Vorařství“, kterou předložila ČR společně s dalšími… více ►

MZV ČR se připojilo ke kampani OSN „Orange the World“ - 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR se stejně jako v předchozích letech připojuje k celosvětové kampani OSN proti násilí na ženách, jejímž symbolem je oranžová barva. více ►

Účast ČR na zasedání mezivládní rady Mezinárodního programu pro rozvoj komunikace (IPDC) v UNESCO

Prostřednictvím Stálé delegátky při UNESCO byla ČR zastoupena na 33. bienálním zasedání mezivládní rady Mezinárodního programu pro rozvoj komunikace (IPDC), které se konalo v sídle UNESCO v… více ►

28. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice: Liberec 19.–20. září 2022

thumb

Ve dnech 19. a 20. září 2022 se v Liberci uskutečnilo již 28. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR. Cílem této každoroční akce je vyhodnocení činnosti členských škol… více ►

Předání ocenění účastníkům výtvarné, literární a fotografické soutěže 2022 pořádané Klubem ekologické výchovy ve spolupráci se Sekretariátem České komise pro UNESCO a s Českou zemědělskou univerzitou

thumb

Aktuální ročník výtvarné, literární a fotografické soutěže se nesl v duchu „Mezinárodního roku řemeslného rybolovu a akvakultur“, tématu udržitelného rozvoje vyhlášenému Valným… více ►

Vernisáž výstavy „Praha, Český Krumlov, Telč – 30. let na Seznamu světového dědictví UNESCO“

thumb

Kdy: 08.09.2022 , Kde: Paříž, Francie

U příležitosti letošního 30. výročí zapsání historických center měst Prahy, Českého Krumlova a Telče do Seznamu světového kulturního a… více ►

Informace k aktuálním projektům pod záštitou České komise pro UNESCO

thumb

Bližší informace o letošních projektech pod záštitou České komise pro UNESCO, včetně internetových odkazů, lze získat v přiloženém přehledu. více ►

Veřejná výzva České komise pro UNESCO členům národní komise pro UNESCO Ruské federace

thumb

Česká komise pro UNESCO vydala prohlášení směřované členům národní komise pro UNESCO Ruské federace ve věci dodržování mezinárodněprávních závazků Ruska. K dispozici je v českém a anglickém… více ►

.