Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

 

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU (SZBP) je přítomna v procesu evropské integrace již od počátku samotného integračního procesu. Ovšem její mechanismy fungování se v mnohém liší od principů fungování ekonomického integračního procesu. Principům a specifikům fungování SZBP se věnují následující kapitoly.

Povaha a obsah SZBP

Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie (SZBP) je označením specificky právně a institucionálně strukturované oblasti vnějších vztahů Evropské unie, přičemž obecně platí, že… více ►

Institucionální zajištění a nástroje SZBP

SZBP je charakteristická tzv. mezivládním přístupem, podle něhož je politika formulována na základě shody vlád členských zemí. S jistým zjednodušením je možné říci, že SZBP je vytvářena pouze… více ►

Společná bezpečnostní a obranná politika – SBOP

Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP, anglická zkr. CSDP) je nedílnou součástí SZBP. Jejím cílem je vytváření kapacit pro vlastní stabilizační operace EU a budování vojenských a… více ►

Financování SZBP

Výchozím bodem rozhodování o financování opatření v oblasti SZBP je čl. 41 Smlouvy o EU. Podle něho platí pravidlo, že správní a operační výdaje – související s prováděním ustanovení SZBP… více ►

ČR a SZBP

Dlouhodobým cílem české zahraniční politiky je prosazování národních zájmů, mezi které patří podpora rozvoje mezinárodní bezpečnosti, a to jak v rovině evropské, tak i mezinárodní.… více ►

Užitečné odkazy

.