Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Rada Evropy

 

Rada Evropy je mezinárodní celoevropskou organizací, která zajišťuje spolupráci členských zemí především při podpoře demokracie a ochraně lidských i sociálních práv a svobod.

Rada Evropy byla založena v roce 1949, její sídlo je ve Štrasburku. Prvními orgány RE byla Rada Evropy jako ministerský výkonný orgán a Parlamentní shromáždění jako poradní orgán složený ze zástupců parlamentů členských zemí. Členem RE se může stát každý evropský stát, který zachovává zásady právního státu a zaručuje všem osobám v rámci své svrchovanosti základní lidská práva a svobody, v současnosti má RE 47 členů.

Odbor lidských práv úzce spolupracuje při zastupování ČR v RE se Stálou misí ČR při Radě Evropy ve Štrasburku. V rámci RE se lidskoprávní problematikou zabývají především následující instituce:

  • Parlamentní shromáždění
  • Výbor ministrů
    Každá členská země RE je ve Výboru ministrů zastoupena svým ministrem zahraničních věcí. Ministr určí svého zástupce, který sídlí ve Štrasburku a zastupuje zde svou zemi. Výbor ministrů se na vrcholné úrovni schází pravidelně dvakrát do roka v květnu a v listopadu. Výbor je místem pro politický dialog 47 členských států, zároveň doporučuje přijetí nových států do RE a rozhoduje o nových smlouvách a úmluvách RE. Výbor se dále usnáší o doporučeních členským státům ve věcech společného zájmu členů RE.
  • Evropský soud pro lidská práva (ESLP)
    Hlavním úkolem ESLP je dohlížet na dodržování ustanovení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích 12 opčních protokolů. Úmluva vstoupila v platnost v roce 1953, ESLP byl ustanoven v roce 1959. ESLP se skládá z celkem 46 soudců, počet soudců z jedné členské země ale není limitován. Soudce volí Parlamentní shromáždění, funkční období je 6 let.
  • Komisař pro lidská práva
    Úřad Komisaře byl zřízen v roce 1999 na 104 zasedání Výboru ministrů v Budapešti. Komisař je volen na dobu 6 let Parlamentním shromážděním. Úkolem Komisaře je působit preventivně při ochraně lidských práv i upozorňovat na případné nedostatky, Komisař ovšem nefunguje jako právní instituce, právní ochrana lidských práv je úkolem ESLP.
.