Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Středoevropská iniciativa

 

Středoevropská iniciativa (Central European Initiative – CEI/SEI) je regionální sdružení 17 zemí Středoevropská iniciativa se zaměřuje na rozvoj spolupráce členských zemí a podporuje ty členské země, které nejsou členy EU, při jejich začleňování do procesu evropské integrace a ke zlepšení jejich přístupu k EU.

Napomáhá procesu jejich transformace, jakož i rozvoji regionální spolupráce v řadě oblastí. Středoevropská iniciativa pracuje v podmínkách vzájemného pochopení a konsensu. Připravuje, zajišťuje a hodnotí národní i mezinárodní projekty. Je zaměřena na posilování soudržnosti a solidarity v Evropě a úsilí vyhnout se vzniku nových dělících čar na kontinentu. SEI vyvíjí činnost ve třech dimenzích: vládní, parlamentní a podnikatelské. 

Historie SEI

SEI byla založena v roce 1989 čtyřmi zeměmi – Itálií, Jugoslávií, Maďarskem a Rakouskem. V dalším roce byla rozšířena o Československo (tzv. Pentagonála) a v roce 1991 i o Polsko. Postupně se organizace rozšiřovala o další země střední, východní a jihovýchodní Evropy. Po přistoupení Bulharska a Rumunska do EU v roce 2007 a odstoupení Rakouska v roce 2018 je v současné době z celkového počtu 17 členských zemí SEI již 9 států členy EU.

Členské země SEI

Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina.

Struktura a orgány SEI

Předsednictví v SEI je rotující, s roční funkční periodou. Česká republika předsedala SEI v r. 1999. V roce 2014 bylo předsednickou zemí Rakousko, v roce 2015 předsedala SEI Makedonie, v roce 2016 Bosna a Hercegovina, 2017 Bělorusko, 2018 Chorvatsko a v současnosti – v roce 30. výročí založení – vykonává předsednickou roli Itálie, jež je nejen zakládající zemí, ale i hostitelem Výkonného sekretariátu v Terstu a hlavním sponzorem projektových fondů SEI.

Hlavní prioritou italského předsednictví je podpora evropské integrace nečlenských zemí EU Západního Balkánu.  Dalšími prioritami jsou rozvoj regionální infrastruktury, turismu, zemědělství a kulturní spolupráce v souladu s Plánem práce SEI na období 2018–2020, prohlubování spolupráce SEI s EU, OSN a dalšími mezinárodními organizacemi a koordinace činností s jinými regionálními uskupeními, podpora ekonomické spolupráce v rámci SEI na všech úrovních či vytváření mostů mezi makroregiony.   

Výkonný sekretariát se sídlem v Terstu zajišťuje běžnou činnost SEI ve spolupráci a pod vedením národních koordinátorů (jeden za každou členskou zemi). Nejvyšším řídícím orgánem SEI jsou ministři zahraničních věcí, kteří se setkávají každoročně v červnu. Na základě rozhodnutí předsednické země se obvykle koncem roku koná setkání předsedů vlád členských zemí.

Aktivity SEI, převážně ve formě projektů, jsou financovány z fondů SEI, do kterých přispívají členské země a další organizace (např. EU) a investoři (prostřednictvím EBRD). Výběr a financování projektů schvaluje Výbor národních koordinátorů SEI. Aktivity SEI jsou zaměřeny především na následující oblasti: udržitelné zemědělství, rozvoj lidských zdrojů, udržitelná energetika, ochrana klimatu a životního prostředí, doprava, informační společnost, média, regionální a přeshraniční spolupráce, podpora mladým, věda a technologie, rozvoj podnikání, mezikulturní spolupráce, menšiny. K informování široké veřejnosti slouží především webové stránky www.cei.int .

 

Fondy SEI

 • Cooperation Fund
 • CEI Fund at the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
 • Know-how Exchange Programme (KEP) at the EBRD

 

Pravidelná jednání v rámci SEI

 

 • předsedové vlád (vrcholná schůzka – summit), dle uvážení předsednické země, na podzim
 • ministři zahraničních věcí,  každoročně v červnu
 • resortní ministři, nepravidelně dle priorit
 • parlamentní shromáždění, každoročně dle svolání stálé parlamentní delegace předsednické země
 • výbor národních koordinátorů, 4–6 x ročně dle potřeby

 Kromě uvedených schůzek se nepravidelně dle aktuální potřeby konají různé akce zájmových skupin, projektových a dalších orgánů SEI.

 

Nejdůležitější akce plánované v roce 2019:

 

 • Parlamentní výbor SEI, Terst, 27.–28. května 2019
 • schůzka ministrů zahraničních věcí SEI, Terst, 11.–12. června 2019
 • Parlamentní shromáždění SEI, Itálie, podzim 2019
 • summit předsedů vlád SEI, Řím, listopad 2019
 •  

přílohy

Trieste Declaration 81 kB docx (Dokument) 1.7.2019

Zpráva o činnosti SEI 2018 2 MB pdf (Acrobat dokument) 1.7.2019

Výroční zasedání ministrů zahraničních věcí Středoevropské iniciativy

thumb

Dne 23. června proběhlo výroční zasedání ministrů zahraničních věcí Středoevropské iniciativy (SEI). Českou republiku na videokonferenci zastupoval náměstek Jan Kohout. více ►

Účast náměstka MZV ČR Chmelaře na ministeriádě Středoevropské iniciativy v Terstu

thumb

Letošní pravidelné zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí Středoevropské iniciativy (SEI) se konalo v roce 30. výročí jejího založení. Proběhlo ve dnech 11. a 12. června v Terstu, kde… více ►

.