Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Národní zprávy o kontrole exportu

 

Za účelem zvýšení transparentnosti vývozu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití z České republiky, zpracovávalo v letech 2001–2006 ministerstvo zahraničních věcí výroční zprávy. Od roku 2007 je gestorem zpracování a publikování těchto výročních zpráv ministerstvo průmyslu a obchodu.


Další výroční zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v ČR jsou zveřejněny na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu


ROK 2007  Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v ČR

Zpráva navazuje na informace o dovozu, vývozu a držení ručních a lehkých zbraní v ČR publikované v letech 2001–2003, na které později navázaly zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu, které již respektovaly metodiku zpracování společných výročních zpráv EU.


ROK 2006  Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v ČR

Publikování Výroční zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v ČR za rok 2006 je jedním z dílčích kroků směřujících k vybudování porozumění mezi státní správou na straně jedné a členy obou komor Parlamentu ČR, nevládními organizacemi i širokou veřejností v ČR na straně druhé.


ROK 2005 – Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v ČR

Zpráva za rok 2005 je dalším logickým krokem ve snaze více zprůhlednit principy a praktické provádění národní politiky kontroly exportu vojenského materiálu a zbraní pro civilní použití. Kromě standardně uváděných údajů tato zpráva obsahuje informace o typu konečného uživatele. Vyplývá z ní, že v naprosté většině případů jsou příjemcem vojenského materiálu exportovaného z ČR ozbrojené složky státní zprávy, což dokládá, že vývozy z ČR směřují pouze k takovým subjektům, u nichž je zajištěna odpovídající kontrola. Dalším kvalitativním posunem spojeným se zprávou za rok 2005 je skutečnost, že zatímco předchozí publikace byly vydávány s odstupem téměř jednoho roku od popisovaného období, zpráva za rok 2005 je zveřejněna výrazně dříve.


ROK 2004 – Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní

Vláda ČR na svém zasedání dne 21. 12. 2005 schválila v pořadí již druhou Výroční zprávu o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice, tentokrát za rok 2004. Zpráva je komplexním a transparentním dokumentem obsahujícím informace o tom, jak v daném období fungovala politika kontroly vývozu zbraní a ostatního vojenského materiálu. Vedle detailních přehledů o vývozech, rozčleněných podle jednotlivých zemí a kategorií zbraní obsahuje i popis českého kontrolního systému a fungování mezinárodních kontrolních režimů. Tyto komentáře by měly prohloubit povědomí odborné veřejnosti o mezinárodní spolupráci v oblasti kontroly transferů zbraní a boji proti jejich proliferaci.

Zpráva pokrývá rok 2004, tj. rok, kdy ČR vstoupila do EU a kdy se pro ni stala závazná nejen politická kritéria, ale též všechna operativní ustanovení Kodexu chování Evropské unie při vývozu zbraní. Dokládá, že zatímco byly plně uplatňovány všechny závazky a principy kontroly vývozu sdílené členskými zeměmi EU, vývoz z ČR vzrostl.


ROK 2003  Národní zpráva o kontrole exportu – Zpráva o kontrole exportu v České republice v roce 2003 navazuje na národní zprávy o vývozech ručních a lehkých zbraní publikované MZV v posledních letech. Ve srovnání s nimi však tato zpráva přináší mnohem rozsáhlejší a podrobnější přehled. Důležitým rozdílem je to, že zahrnuje veškerý vojenský materiál (ve smyslu platné české legislativy). Zpráva o kontrole exportu v České republice v roce 2003 vychází z „Informace o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním o problematice vojenského materiálu, o objemu jeho výroby, vývozu a dovozu a o početních stavech ručních zbraní u držitelů průkazů a zbrojních licencí na území České republice v roce 2003“, kterou schválila Vláda České republiky, a kterou zde také publikujeme.

Národní zpráva poskytuje informace o vývozu vojenského materiálu rozčleněné podle země konečného užití dodávky a dále podle základních 8 skupin vojenského materiálu. Jednotlivá data ještě uvádějí počet a hodnotu udělených licencí, hodnotu skutečného vývozu a počet zamítnutých žádostí (včetně kritérií Kodexu chování EU, na jejichž základě byla licence zamítnuta). Dále v ní je možné najít detailnější data o vývozu ručních zbraní a o exportech ve vybraných kategoriích vojenského materiálu.


ROK 2002 – Informace o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o objemu výroby, vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území České republiky za rok 2002


ROK 2001 – Informace o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní, o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území České republiky za rok 2001

přílohy

2007, MPaO 637 kB pdf (Acrobat dokument) 21.1.2009

2006, MZV 1 MB pdf (Acrobat dokument) 21.1.2009

2005, MZV 1 MB pdf (Acrobat dokument) 21.1.2009

2004, MZV 189 kB pdf (Acrobat dokument) 21.1.2009

2003, MZV 451 kB pdf (Acrobat dokument) 21.1.2009

2002, MZV 299 kB pdf (Acrobat dokument) 21.1.2009

2001, MZV 332 kB pdf (Acrobat dokument) 21.1.2009

Výroční zpráva - export zbraní 2006 1 MB pdf (Acrobat dokument) 11.7.2007

Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu... 1 MB pdf (Acrobat dokument) 4.8.2006

.