Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kontrola exportu zbraní, výbušnin a zboží dvojího užití

 

Kontrola exportu citlivých položek je státem prováděna u zboží, jehož vývoz by mohl ohrozit zájmy České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí, jako součást českého kontrolního mechanismu, dohlíží na soulad vývozů se zahraničně politickými zájmy ČR. MZV v různé míře vstupuje do kontroly vývozu vojenského materiálu; palných zbraní určených na civilní trh; výbušnin  určených pro civilní trh; zboží a technologií dvojího užití a zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.

Informace k povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem

Ministerstvo zahraničních věcí zpracovává jako orgán dotčený podle §6 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem v platném znění, závazná stanoviska k vydávání nebo… více ►

Kontrola zahraničního obchodu s vojenským materiálem

Kontrola zahraničního obchodu s výbušninami

Kontrola obchodu s ručními zbraněmi pro „civilní užití“

.