Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Česká republika a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)

 

Původně Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, byla založena podpisem Helsinského závěrečného dokumentu (Helsinki Final Act) v roce 1975. Představuje největší regionální bezpečnostní platformu na světě.

Ve svém regionu, který zahrnuje 57 účastnických států (včetně České republiky) z Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky, je OBSE hlavním instrumentem včasného varování, prevence konfliktů, krizového managementu a post-konfliktní obnovy. Všechny účastnické státy mají stejný status a rozhodnutí jsou přijímána na principu konsensu.

Komplexní přístup OBSE k bezpečnosti se odráží ve třech dimenzích aktivit - politicko-bezpečnostní, ekonomicko-environmentální a lidskoprávní. V jejich rámci se OBSE zaměřuje na široké spektrum témat jako jsou kontrola zbrojení, budování opatření na posilování důvěry, řešení dlouhodobých konfliktů, lidská  práva, demokratizace, vláda práva, boj proti obchodování s lidmi, rovnost pohlaví, volební monitoring, policejní aktivity, kontrola hranic, boj proti terorismu a ekonomické a environmentální otázky.

Na naplňování cílů OBSE se výrazně podílejí její tři instituce - Úřad OBSE pro demokracii a lidská práva (ODIHR), Představitel pro svobodu médií (RFoM) a Vysoký komisař pro národnostní menšiny. 

Významnou funkci při uplatňování principů OBSE mají tzv. polní mise OBSE. Jejich prostřednictvím je OBSE aktivně přítomná v zemích, kterým mise v souladu se specifickými mandáty asistují dle jejich potřeb.

Za účelem posílení parlamentního zapojení do aktivit OBSE bylo ustaveno Parlamentní shromáždění OBSE, do kterého jsou zapojeny delegace parlamentů ze všech účastnických zemí. 

Česká republika trvale podporuje OBSE při plnění její nezastupitelné role v regionu. Trvalý zájem spolupodílet se na činnosti OBSE prokazuje ČR každoročně jako hostitelská země zasedání Ekonomického a environmentálního fóra OBSE. ČR se soustavně zapojuje do volebních monitorovacích aktivit OBSE a vysílá experty do polních misí OBSE. Svou politiku ve vztahu k OBSE prosazuje ČR zejména prostřednictvím své mise při OBSE ve Vídni. Mise aktivně spolupracuje s předsednictvím OBSE při řešení aktuálních otázek i při implementaci závazků a principů OBSE.     

Dokumentační středisko OBSE v Praze

V roce 2015 došlo ke změně názvu Pražské kanceláře OBSE na Dokumentační středisko OBSE v Praze/ The OSCE Documentation Centre in Prague, DCiP. Změna názvu je součástí plánu na posílení kanceláře a změnu jejího vnímání mezi státy OBSE.  Středisko zajišťuje přípravu pražské části každoročního Ekonomického a environmentálního fóra OBSE, plní archivační funkci a slouží jako výzkumné místo pro „researchers in residence“.

.